Informacje o naborze wniosków w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 6) Budynki użyteczności publicznej o podwyższonym standardzie energooszczędności”.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz zmniejszenia zużycia energii w budynkach.

Budżet naboru na realizację celu programu wynosi do50 000 tys. zł, w tym:

  1. dla bezzwrotnych form dofinansowania – do 20 000 tys. zł,
  2. dla zwrotnych form dofinansowania– do  30 000 tys. zł,
  • Terminy i sposób składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 21.12.2017 r. do 28.02.2018 r., oddzielnie dla dotacji, oddzielnie dla pożyczki. Załączniki należy dołączyć wyłącznie do wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/poprawa-jakosci-powietrza-energetyczne/czesc-6/