Sesja nadzwyczajna Rady Miasta – na żywo

W czwartek, 4 stycznia, odbędzie się I sesja nadzwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 15.00.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji nadzwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
  3. Informacja Marszałka Województwa Śląskiego – przedstawiciela organu właścicielskiego nt. trudnej sytuacji na Oddziale Pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Krasickiego 21.
  4. Informacja Dyrektora WSS nr 2 nt. sytuacji Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju zlokalizowanego przy ul. Krasickiego 21.
  5. Informacja Prezydenta Miasta ws. Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
  6. Wystąpienia zaproszonych gości.
  7. Wystąpienia pacjentów i ich przedstawicieli.
  8. Wystąpienia radnych – dyskusja.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Sesję można oglądać tutaj