Miasto musi mieć przyjazne miejsca

Jak może w przyszłości wyglądać ulica 1 Maja oraz tereny w centrum zlokalizowane wzdłuż alei Piłsudskiego? Czy i kiedy uda się rewitalizacja przestrzeni publicznych w Jastrzębiu-Zdroju?

Tym zagadnieniom poświęcone było spotkanie „O mieście bez politykowania”, które odbyło się w poniedziałkowe popołudnie w magistracie.
Prezydent miasta Anna Hetman przytoczyła przybyłym przykłady dobrych praktyk polskich miast. Następnie przypomniała realizowane plany w zakresie poprawy wizerunku przestrzeni publicznych i zmiany ich użyteczności.

-Chcemy by miasto było przyjazne dla mieszkańców i turystów w każdym wieku. Zależy nam na tym, by Jastrzębie-Zdrój rozwijało się i tętniło życiem – mówiła Anna Hetman, prezydent miasta.

Roman Foksowicz, zastępca prezydenta miasta przedstawił wypracowane koncepcje. I tak na ulicy 1 Maja planuje się ograniczenie ruchu kosztem stworzenia deptaka dla pieszych i rowerzystów. Przestrzeń ma zostać wzbogacona m.in w nową roślinność, fontannę z placem, oświetlenie, ławki i zejścia do Parku Zdrojowego.

-Krąży wśród mieszkańców błędna opinia, że ulica 1 Maja zostanie zamknięta. Z tego miejsca dementuję informacje. Ruch samochodowy na 1 Maja będzie zachowany – tłumaczył Roman Foksowicz.

Natomiast rewitalizacja i przebudowa alei Piłsudskiego obejmuje 2 km odcinek od skrzyżowania od ulicy Granicznej do skrzyżowania z ulicą Cieszyńską. Zakłada się przebudowę oświetlenia, korektę ścieżek rowerowych i chodników, wymianę elementów małej architektury oraz liczne nasadzenia roślinności, a w niektórych miejscach powstanie kurtyn wodnych. W ramach zadania planuje się utworzenie w sumie 4 miejsc wypoczynkowych. Zlokalizowane one będą przed Kinem Centrum, przy ulicy Śląskiej, Katowickiej (w miejscu rzeźby Ryby) oraz przy DH Domus.

Aktualnie realizacja planu rewitalizacji Jastrzębia-Zdroju stoi pod dużym znakiem zapytania. Jak poinformowała prezydent miasta, powodem jest wykreślenie z budżetu na 2018 rok środków na opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy).

-Chcę  podkreślić, że będę czyniła wszelkie starania, by tak ważne zadanie, jak przebudowa ul. 1 Maja było realizowane – uspokajała.

Zobacz prezentację zawierającą wstępne koncepcje zagospodarowania miasta- Kliknij TUTAJ

DSC_3031 DSC_3039 DSC_3044  DSC_3053 DSC_3076 DSC_3083