Aby zgłosić firmę wypełnij wniosek na stronie wniosek.dobroczyncaroku.pl (Uwaga – nowy skrócony formularz!) – pamiętaj, że masz czas do 5 lutego 2018 roku.

Nominacja firmy lub fundacji korporacyjnej, która wsparła Wasze działania rzeczowo, finansowo lub np. poprzez udostępnienie sali, sprzętu, wsparcie merytoryczne do tytułu „Dobroczyńca Roku 2018” to doskonała okazja do podziękowania jej, co z pewnością będzie sprzyjało dalszej współpracy.

W konkursie „Dobroczyńca Roku” firmy są nagradzane w pięciu kategoriach, a szóstej kategorii osobno nagradzane są fundacje korporacyjne. Organizacje mogą zgłaszać firmy, które wsparły ich działania w kategoriach:

  • „Projekt społeczny”
  • „Zaangażowanie lokalne”
  • „Innowacje dla społeczności” (NOWOŚĆ)

i fundacje korporacyjne, w kategorii:

  • „Projekt społeczny fundacji korporacyjnej”