Nowe zespoły rozpoczęły prace

Prace nad  realizacją swoich zadań rozpoczęły nowe zespoły w jastrzębskim magistracie. Pierwsze posiedzenie miało miejsce 5 stycznia. Przed członkami stoją trzy zadania.

Przygotowanie, współdziałanie i doprowadzenie do realizacji zadania związanego z utworzeniem Centrum Innowacji, Nauki i Biznesu w Jastrzębiu-Zdroju to pierwsze z nich. W skład tego zespołu, oprócz zastępców prezydenta, wchodzą wyznaczeni pracownicy Wydziału Mienia, Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Wydziału Funduszu Pomocowych i Nadzoru Właścicielskiego, Wydziału Architektury, Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju, Wydziału Edukacji – Członek Zespołu oraz przedstawiciel Zespołu Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego.

Kolejny zespół powołany został do realizacji zadania pod nazwą „Budowa obiektów sportowych w Jastrzębiu-Zdroju”. Do zadań zespołu należeć będzie przygotowanie diagnozy potrzeb i możliwości, współdziałanie i doprowadzenie do realizacji zadania związanego z budową bądź modernizacją obiektów sportowych w Jastrzębiu-Zdroju, między innymi aquaparku, stadionu. Jeśli chodzi o jego członków, to oprócz zastępców prezydenta, wchodzą w jego skład wyznaczeni pracownicy Wydziału Mienia, Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Wydziału Funduszu Pomocowych i Nadzoru Właścicielskiego, Wydziału Architektury, Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju, Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki oraz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Trzeci zespół zająć ma się zadaniem pn. „Odtworzenie Połączenia Kolejowego Jastrzębia-Zdroju z Katowicami”. W jego skład wchodzą zastępcy prezydenta, wyznaczeni pracownicy Wydziału Mienia, Wydziału Geodezji i Kartografii, Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji, Wydziału Funduszu Pomocowych i Nadzoru Właścicielskiego, Wydziału Architektury, Wydziału Informacji, Promocji i Rozwoju oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Komunikacji.
_MG_0814 _MG_0848