Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego

Zeznania podatkowe za rok 2017: PIT-36, 36L, 37, 38 i 39 przyjmowane są w Urzędzie Skarbowym na sali obsługi podatnika w poniedziałek w godz. od 7.00 do 18.00 oraz  we wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. od 7.00 do 15.00.

Ostateczny termin składania zeznań podatkowych oraz wpłaty podatku wynikającego z zeznań upływa w 30 kwietnia 2018 r.

Kasa w Urzędzie Skarbowym – obsługiwana przez Instytucję Płatniczą MONETIA Sp. z o.o. – czynna jest w:

  • poniedziałek w godz. od 7.30 do 17.00
  • wtorek, środę, czwartek i piątek w godz. od 7.30 do 14.00

Informacja telefoniczna nt. zeznań podatkowych udzielana jest pod następującymi numerami telefonów:

(32) 476-14-71 do 76 numer wewnętrzny: 301 (wybierać tonowo). Informacje nt. stosowania przepisów prawa podatkowego można uzyskać również przez połączenie telefoniczne
z Krajową Informacją Skarbową z telefonów: 801 055 055,  (22) 330 03 30, strona internetowa: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

Istnieje możliwość złożenia zeznania podatkowego za pośrednictwem internetu, bez użycia bezpiecznego e-podpisu. Interaktywny formularz za pomocą którego będzie można wypełnić i wysłać zeznania roczne należy pobrać ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl Na stronie tej umieszczono również szczegółową instrukcję dotyczącą sposobu wysyłania zeznań.

 

Zeznania podatkowe oraz wpłaty podatku mogą być również przekazywane poprzez urzędy pocztowe. Na stronie adresowej listu poleconego należy umieścić napis „Zeznanie podatkowe za 2017 r.” oraz symbol formularza PIT-36, 36L, 37, 38 lub 39, zaś na blankiecie wpłaty nr rachunku bankowego Urzędu Skarbowego: NBP/O Katowice 96 1010 1212 3068 8322 2300 0000, imię i nazwisko, identyfikator podatkowy PESEL lub NIP, symbol formularza PIT oraz adnotację „Rozliczenie podatku dochodowego za 2017 r.”

Przesyłki nie są zwolnione z opłat pocztowych.

6. Druki zeznań podatkowych można otrzymać w Urzędzie Skarbowym w Jastrzębiu-Zdroju przy ulicy 11 Listopada 13 lub pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów: www.portalpodatkowy.mf.gov.pl

W sali obsługi podatnika znajdują się wypełnione wzory zeznań.

 

                                                                                             Naczelnik Urzędu Skarbowego

                                                                                                     w Jastrzębiu-Zdroju