Kuźnia Kompetencji Kluczowych zaprasza

Zapraszamy na dofinansowane szkolenia językowe oraz z zakresu kompetencji komputerowych w ramach projektu „Kuźnia Kompetencji Kluczowych.
Szkolenia są dofinansowane w 85% przez Europejski Fundusz Społeczny, 15% wartości szkolenia stanowi wkład własny uczestnika projektu.
Projekt adresowany jest do osób zatrudnionych, pracujących lub mieszkających na terenie województwa śląskiego, które ukończyły 25 rok życia.
Szczegóły można znaleźć na naszej stronie: www.masterlang.pl/kuzniakk

Pod poniższym linkiem można znaleźć stronę naszego projektu.
https://www.facebook.com/Ku%C5%BAnia-Kompetencji-Kluczowych-1471581346229172/