ZSMS też będzie eko

Dotacje do przyłączy kanalizacyjnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, ekologicznych systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii to jeden ze sposobów miasta na poprawę jakości powietrza. Oczywiście mowa nie tylko o gospodarstwach domowych, ale również o budynkach takich jak chociażby Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego, gdzie planowane jest zainstalowanie ogniw fotowoltaicznych.Inwestycja, na którą ogłoszony został przetarg, dofinansowana będzie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Zakłada się, że na dachu Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego pojawią się 153 panele fotowoltaiczne. Taka instalacja pozwoli na wytworzenie prądu z energii słonecznej.
Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do 27. 03. 2018. do godziny 10:50.

Szczegółowy opis przetargu znaleźć można tutaj: https://bip.jastrzebie.pl/przetarg/53928/wykorzystanie-odnawialnych-zrodel-energii-w-zsms-w-jastrzebiu-zdroju