RTEmagicC_biblioteka.jpg   www.biblioteka-jastrzebie.pl 
  ul. Wielkopolska 1a
44-335 Jastrzębie-Zdrój
tel. 32 471 76 97
fax. 32 473 25 76
  biblioteka@biblioteka.jastrzebie.pl

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, która w tym roku obchodzi 65-lecie istnienia. Biblioteka od lat osiąga bardzo dobre wyniki czytelnictwa w województwie, o czym świadczy zajmowane od 25 lat czołowe miejsce w rankingu bibliotek wielkomiejskich województwa śląskiego.

Biblioteka jest miejscem dostępnym dla wszystkich, to przestrzeń nowocześnie wyposażona i dostosowana do potrzeb czytelników.

Biblioteka służy mieszkańcom zgromadzonymi w niej bogactwami wieków i pokoleń. Jest najbardziej powszechną instytucją, z której może bezpłatnie korzystać każdy człowiek, a pełniąc funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej służy upowszechnianiu nauki i kultury w społeczeństwie. Mieszkańcy miasta mają do dyspozycji 430 tysięcy woluminów książek, 330 tytułów prasy oraz 29 tysięcy zbiorów specjalnych, w tym: płyty CD, koncerty muzyczne na płytach DVD, filmy oraz książkę mówioną.
Sieć biblioteczną na terenie miasta tworzy Biblioteka Główna wraz z 13 filiami usytuowanymi w osiedlach i w sołectwach Jastrzębia. W centrum miasta znajduje się Biblioteka Główna, w której można skorzystać z następujących wyspecjalizowanych działów:
– Wypożyczalni Literatury dla Dorosłych
– Wypożyczalni literatury dla Dzieci i Młodzieży
– Wypożyczalni Zbiorów Muzyczno-Fonograficznych
– Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Czytelni Ogólnej

W Bibliotece Głównej można skorzystać również z punktu usług kserograficznych, punktu „Informacja” gromadzącego dokumenty życia społecznego związane z miastem i regionem oraz czytelni komputerowej „Ikonka”. Biblioteka dostarcza informacji i pomysłów, niezbędnych dla zadowalającego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie, w którym coraz większe znaczenie ma wiedza i informacja.
Biblioteka jako centrum informacji jest równocześnie miejscem kreowania społeczeństwa informacyjnego i rozwoju kulturowego. Czytelnicy biblioteki mają zapewniony dostęp do zbiorów własnych i globalnych zasobów informacyjnych poprzez stale powiększającą się elektroniczną bazę zbiorów bibliotecznych oraz dostęp do Internetu. System OPAC WWW umożliwia przeglądanie baz bibliotecznych i wyszukiwanie informacji poprzez sieć globalną. W Miejskiej Bibliotece Publicznej można bezpłatnie korzystać z Internetu.
Stanowiska komputerowe są do dyspozycji czytelników we wszystkich placówkach bibliotecznych, dodatkowo w Czytelni Ogólnej można skorzystać z Systemu Informacji Prawnej „LEX”.

Nazwa  Adres  Telefon
Filia nr 1 ul. Opolska PU 723  tel. 32 471 88 39, 470 11 83
Filia nr 2 ul. Witczaka 3a tel. 32 476 13 61

Universitas Litterarum ul. Witczaka 3a tel. 32 476 13 61
Filia nr 3  ul. Krakowska 38  tel. 32 471 16 97
Filia nr 4  ul. Turystyczna 12  tel. 32 470 64 82
Filia nr 5  ul. Jasna PU 518  tel. 32 475 25 51
Filia nr 6  ul. Wiejska 35i  tel. 32 475 25 50
Filia nr 7  ul. Cieszyńska 101  tel. 32 475 26 39

Filia nr 8 Szpital Aleja Jana Pawła II 7 tel. tel.  32 478 44 50
Filia nr 9  ul. Wodeckiego 2  tel. 32 475 25 52
Filia nr 10 ul. Reja 10  tel. 32 474 15 62
Filia nr 14  ul. Brzechwy 7a  tel. 32 473 47 30
Filia nr 16  ul. B. Czecha 19a  tel. 32 473 34 43