Formularz ankiety

 

NazwaKontaktAdres wwwOpis
Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona. Koło terenowe w Jastrzębiu ZdrojuKarol Kurasz
karol.kurasz@neostrada.pl
Tel: 509385202

Fax:
Ul. Wrocławska 3 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Adres do korespondencji:
Karol Kurasz
ul. Małopolska 61/2
44-335 Jastrzębie Zdrój


Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Przewodniczący Koła: Karol Kurasz
Roman Standara – Z-ca przewodniczącego
Franciszek Kopias - Sekretarz

Szczegółowy zakres działania:
Pomoc ludziom chorym na chorobę Parkinsona i ich rodzinom:
• Możliwość kontaktu i wymiana poglądu na chorobę z innymi chorymi
• Kontakt chorego jak i opiekuna z lekarzem neurologiem, psychologiem, terapeutą na spotkaniach
• Kontakt z chorymi i opiekunami leżącymi w domach
Organizowanie „ białych sobót”, co daje chętnym możliwość przebadania
Zapraszanie na spotkania przedstawicieli PEFRON i Ośrodka Pomocy Społecznej którzy udzielają informacji z jakich pomocy ośrodków mogą korzystać chorzy na Parkinsona.
Śląskie Stowarzyszenie Doradców PodatkowychPiotr Piekarski
artu@artu.pl
Tel: 32 4751526

Fax:
Śląskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych ul. 11 Listopada 17 44-330 Jastrzębie-drój
NIP 633-20-01-932

Data rejestracji: 21.11.2002r.

Osoby kierujące organizacją:
Piotr Piekarski Prezes
Elżbieta Porada skarbnik
Barbara Szyszka Olejowska - sekretarz
Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach Koło Jastrzębie ZdrójJózef Polnik

Tel: 32 4764514
693089747
Fax:
Śląski Związek Pszczelarzy w Katowicach Koło Pszczelarzy Jastrzębie Zdrój ul. Kasztanowa 40 44-335 Jastrzębie Zdrój
Osoby kierujące organizacją:
Józef Polnik Prezes
Bronisław Rempega Skarbnik
Zdzisław Ciupka Sekretarz
Władysław Fudali
Jan Orszulik
Piotr Domżalski

Zakres działalności:
Szerzenie świadomości ochrony środowiska, prowadzenie akcji sadzenia drzew i krzewów miododajnych, propagowanie zdrowej żywności, przeprowadzanie w szkołach prelekcji o tematyce pszczelarskiej wraz z degustacją miodu.
Związek Sybiraków Koło w Jastrzębiu-ZdrojuRyszard Czernecki

Tel: 32 4734866

Fax:
ul. Miodowa 1 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Adres korespondencyjny:
Ryszard Czernecki
ul. Kraszewskiego 37
44-330 Jastrzębie Zdrój

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
32 8470 0001 2001 0008 6873 0001

Data rejestracji: 18.03.1999r.

Osoby kierujące organizacją:
Ryszard Czarnecki - Prezes
Antoni Tokarz - Wiceprezes
Leokadia Wąsik - Sekretarz
Jerzy Ignatowski - Skarbnik

Cel działania:
Pomoc zesłańcom Sybiru z lat 1940-1945

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Poniedziałek 13.30-15.30
Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło MiejskieHelena Mioduszewska

Tel: 32 4764 611
32 4713 941
Fax:
Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejskie 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Katowicka 35
Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy 03 8470 0001 4009 0007 1130 0003

Osoby kierujące organizacją:
Mioduszewska Helena (Prezes),
Pisarek Marta (Sekretarz),
Solecki Edmund (Skarbnik),
Żakowicz Katarzyna (Członek Zarządu),
Bogocz Helena (Członek Zarządu),
Solecka Helena (Członek Zarządu),
Jureczko Alfred (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej),
Mazuk Cecylia (Członek Komisji Rewizyjnej)

Cel działania:
współpraca z młodzieżą

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Każdy wtorek godz. 9.00-12.00
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jastrzębie-ZdrójAdrian Kapica
hufiec@jastrzebiezdroj.zhp.pl
Tel: 32 4717265
604409040
Fax:
Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jastrzębie-Zdrój 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. 1 Maja 39-41
www.jastrzebiezdroj.zhp.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000273051
REGON: 240572621-00236
NIP: 634-019-54-83

Data wpisu do rejestru: 05/02/2007

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy 54 8470 0001 2014 0060 9867 0001


Osoby kierujące organizacją:
Adrian Kapica – Komendant Hufca,
Dagmara Topolska – Skarbnik,
Dorota Sikora,
Barbara Niemczyk,
Krzysztof Sobczyk,
Marian Mazur.

Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie RatunkoweMarian Delowicz
jastrzębie@slaskiewopr.pl
Tel: 603-765-122, 32/47-17-623

Fax:
Wojewódzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Oddział Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju ul. Harcerska 14B 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Data rejestracji: 12.12.2001r.

Nr konta bankowego:
BS Jastrzębie Zdrój
49847000012001000006060001

Adres do korespondencji:
Ul. Katowicka 20/42
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Osoby kierujące organizacją:
Marcin Delowicz – Prezes
Jan Łastówka – Wiceprezes
Czesław Kondziołka – Wiceprezes ds. szkoleniowych
Sebastian Delowicz – Sekretarz
Michał Brandys - Członek

Cel działania:
Ratowanie życia ludzkiego na akwenach wodnych.
Obsada akwenów wodnych ratownikami wodnymi.
Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Śląskim grupa Jastrzębie-ZdrójKrystyna Jurewicz
Krystyna.jurewicz@us.edu.pl
Tel: 32 476 13 61
501531782
Fax:
ul. 1-Maja, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.us.edu.plAdres do korespondencji:
ul. Witczaka 3A,
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Numer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 000001347
NIP: 6340197134

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
ING Bank Śląski S.A. – 74 1050 1214 1000 0007 0000 7909

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Krystyna Jurewicz (Opiekun grupy z ramienia UŚ),
Elżbieta Bednarczyk (Przewodniczący Samorządu),
Irena Róża (Członek samorządu),
Krystyna Lisowska (Członek samorządu),
Grażyna Wolwowicz (Członek samorządu),
Bożena Zgliwicka (Członek samorządu),
Irena Kempny (Członek samorządu – pracownik)

Cel działania:
Podnoszenie poziomu wiedzy osób starszych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, samotności i izolacji osób starszych

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
środy od 12.00 do 16.00 budynek przy ul. 1-Maja 61, wtorek, czwartek, piątek od 11.30 – 15.30 biblioteka przy ul. Witczaka 3a
Uczniowski Klub Sportowy „ROMI”Robert Lach
robsport@o2.pl
Tel: 502484399

Fax:
Adres siedziby: UKS ROMI Jastrzębie Os 1000-lecia 9 44-268 Jastrzębie-Zdrój
REGON 273 639 199
NIP 633-19- 26-450

Data wpisu do rejestru: 09.1997 r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
PKO BP 45 1020 2472 0000 6602 0145 6912

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Robert Lach (Prezes)
Ewelina Krótki (Sekretarz)
Ewa Kuśnierz (Członek)
Małgorzata Czarnowska (Członek)
Barbara Malinowska (Członek)
Daria Jankowska (Członek)

Szczegółowy zakres działania:
Szkolenie dzieci i młodzieży, udział w rozgrywkach Śl.zpr Katowice

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
poniedziałek 13.30 - 14.30
Uczniowski Klub Sportowy „Pionier”Andrzej Matusiak
szach30@wp.pl
Tel: 607739843

Fax:
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Mazurska 6
www.pionierjastrzebie.comAdres do korespondencji:
Andrzej Matusiak
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Łowicka 15/7

REGON 273578718
NIP 633-20-43-959.

Data wpisu do rejestru: 16.12.1996

Nazwa banku i numery kont bankowych:
ING Bank Śląski S.A O/Wodzisław Śląski
nr konta 67 1050 1403 1000 0023 6886 8416

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Prezes - Andrzej Matusiak
V-ce Prezes d/s. sportowych - Jiri Hrtanek
V-ce Prezes ds. organizacyjnych - Jerzy Karp
Sekretarz - Piotr Adamczyk
Skarbnik - Krzysztof Orzechowski
Członek - Bartłomiej Sułkowski
Członek - Krzysztof Kordela

Cel działania:
- planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
- angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
- uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
- organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju
ich sprawności fizycznej i umysłowej,
- działalność sportowa ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnej,
- organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego
- kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
- profilaktykę alkoholową, narkotykową oraz innych uzależnień
Uczniowski Klub Sportowy „CHAMPIONS5”Sylwia Dudzic

Tel: 668254135

Fax:
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Mazurska 6
IKS - 19
REGON:243 173 169
NIP:633 223 16 26

Data wpisu do rejestru: 14.01.2013r.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 68 1050 1403 1000 0023 7303 3675

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Sylwia Dudzic – Prezes Zarządu
Joanna Wilczyńska – członek zarządu
Maria Płaza – członek Zarządu
Anna Weisberg – członek zarządu
Małgorzata Zych – sekretarz Zarządu

Cel działania:
Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, organizowanie współzawodnictwa sportowego oraz kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości,

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Każda druga środa miesiąca godzina 16.00
Uczniowski Klub Sportowy "ZSZ Jedynka Jastrzębie-Zdrój"Rafał Mastela
rafal.mastela@poczta.fm
Tel: 32 471-54-88

Fax:
Uczniowski Klub Sportowy "Jedynka" ul. 11 Listopada 45 44 - 335 Jastrzębie-Zdrój
Data rejestracji: 17.10.2007 r

Osoby kierujące organizacją:
Rafał Mastela - Prezes
Janusz Warmus Sekretarz
Joanna Kaszyńska - Skarbnik

Zakres działalności:
- Sekcja biegu na orientację szkolenie młodzieży w kategoriach KM 10, KM 12, KM 14.
- organizacja rekreacyjnych i sportowych imprez na orientację dla społeczności lokalnej.
- Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (wycieczki, rajdy, obozy).
Uczniowski Klub Hokejowy „Złote Jastrzębie”Dariusz Czarnecki

Tel: 32 4761650

Fax:
ul. B. Czecha 19A 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Adres do korespondencji:
ul. Leśna 1
44-330 Jastrzębie Zdrój


NIP 6331997183

Data wpisu do rejestru: 06.04.1998

Nazwa banku i numery kont bankowych:
Getin Bank o/Jastrzębie Zdrój, 54 1560 1094 0000 9270 0000 6646

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Dariusz Czarnecki – prezes
Piotr Kot - wiceprezes
Marta Salachna-Strączek – sekretarz

Szczegółowy zakres działania:
1) planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu,
2) angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
3) uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,
4) organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,
5) organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych,
6) organizowanie uczniom różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,
7) kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
Uczniowski Klub Hokejowy "Białe Jastrzębie"Jacek Tyc

Tel: 32 4761173, 32 4716587

Fax: 32 4716587
UKH "Białe Jastrzębie" Przy Zespole Szkół nr 11 Ul. B. Czecha 19 A 44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633-19-97-208

Data rejestracji: 20.03.2006 r.

Osoby kierujące organizacją:
Jacek Tyc - Prezes
Mariola Łanucha Wiceprezes
Edyta Jasiewicz Skarbnik
Irena Skoczeń Sekretarz
Jolanta Kozyra Członek
Andrzej Porębski Członek
Arkadiusz Szymura - Członek

Zakres działalności:
- Prowadzenie szkolenia sportowego dziewcząt w hokeju na lodzie
- Udział w meczach sparingowych
- Udział w Mistrzostwach Polski Kobiet w Hokeju na Lodzie
Turystyka i RekreacjaBolesław Lepczyński
tur.rek@interia.pl
Tel: 791591915

Fax:
ul. Kaszubska 11/54, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.facebook.com/TURiREKNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: w ewidencji Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój
REGON: 360509532
NIP: 6332233625

Data wpisu do rejestru: 11.12.2014

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Raiffeisen POLBANK – 58 1750 0012 0000 0000 2738 8949

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Bolesław Lepczyński (przedstawiciel stowarzyszenia)

Cel działania:
Inicjowanie, wspieranie i organizacja różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z aktywnym wypoczynkiem. Organizacja wycieczek, wyjazdów na grzyby, ryby, narty, spływy kajakowe, w góry itp.

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Mobilnie przez telefon, e-mail, strona internetowa od 8.00 do 20.00
Towarzystwo „Sprawni Inaczej”Elżbieta Kordiak
kordialis@o2.pl
Tel: 32 4762549, 506 365 313

Fax:
44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. 11 Listopada 2
www.sprawniinaczej.cba.plAdres do korespondencji:
Marusarzówny 12/ 12
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Numer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000002790
REGON: 272573340
NIP: 6331995563

Data wpisu do rejestru: 19.05.2013r.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 44 1050 1605 1000 0090 7231 7077

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Elżbieta Kordiak – Prezes
Waldemar Werczyński – Wiceprezes
Stanisław Parchański – Wiceprezes
Jolanta Możejewska – Sekretarz
Irena Dura – Skarbnik
Elżbieta Stefaniak – członek Zarządu
Wiesława Portaś – członek Zarządu
Teresa Majerz – członek Zarządu
Barbara Bogucka – członek Zarządu

Cel działania:
Rozwijanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, integracja ze społecznością lokalna, wsparcie w każdej sferze i na każdym etapie życia,

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Poniedziałek od 9.0 do 12.00,od 16.00 do 18.00, od 18.00 do 19.00 basen, wtorek- jazdy konne od 15.00 do 18.00 środa od 15.00 do 18.00 czwartek od 16.00 do 18.00 piątek
od 15.00 do 18.00, sobota od 14.00 do 15.00 basen
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Koło w Jastrzębiu-ZdrojuLucyna Duda

Tel: 32/476-35-85, 660635153

Fax:
Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego Koło w Jastrzębiu-Zdroju Deutcher Freundschaftskreis DFK Koło Terenowe Jastrzębie-Zdrój ul. 1 Maja 15 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Numer telefonu: 32 4716 025

Data rejestracji: 16.01.1990r.

Osoby kierujące organizacją:
Lucyna Duda - Przewodniczący
Zbigniew Białek - Z-ca Przewodniczącego, sekretarz
Aniela Waśko - Skarbnik
Tadeusz Kąsek - Referent kulturalny
Otylia Stalmach - Członek Zarządu odpowiedzialny za współpracę z Komisją Socjalną

odnośnie Towarzystwa Dobroczynnego
Antonii Olczyk - Członek Zarządu do zadań administracyjno – biurowych
Maria Twardoch - Członek Zarzadu odpowiedzialny za oprawę wokalną imprez kulturalnych

Komisja Rewizyjna:
Jolanta Biernat - Przewodniczący
Gabriela Kąsek - Członek
Małgorzata Chudzik - Członek

Zakres działalności:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego (DFK) jest organizacją mniejszości niemieckiej działającą na terenie województwa śląskiego.
Celem Towarzystwa jest kultywowanie tradycji i historii niemieckiej.
Ważną dziedziną działalności DFK jest pielęgnacja języka niemieckiego. W tym zakresie Towarzystwo organizuje kursy języka niemieckiego dla wszystkich chętnych, nie tylko dla dzieci i dorosłych będących członkami DFK.
Oprócz tego DFK organizuje inne, liczne imprezy kulturalne, spotkania okolicznościowe członków, wycieczki dla dzieci i seniorów oraz kolonie letnie.
Towarzystwo współpracuje z placówkami oraz organizacjami niemieckimi w Polsce i Niemczech, bierze udział w Festiwalach Organizacji Pozarządowych.
Wspiera dobrosąsiedzkie stosunki Polski i Niemiec.

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Poniedziałek: od 15.00 do 17.00
Środa: od 15.00 do 17.00
Towarzystwo Miłośników Ziemi JastrzębskiejMarian Górny
tmzj@interia.pl
Tel: 606753081

Fax:
ul. Witczaka 5 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.tmzj.orgNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000003038
REGON: 276730836
NIP: 6332005077

Adres do korespondencji:
ul. Witczaka 5, Jastrzębie-Zdrój
lub
ul. Długa 11, Jastrzębie-Zdrój

Data wpisu do rejestru: 08.06.1995

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
65 8470 0001 2001 0035 0453 0001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Marian Górny (Prezes),
Aleksander Nowrot (Wiceprezes),
Józef Ciałoń (Sekretarz),
Adam Dudzik (Skarbnik),
Eugenia Szostakow (Członek)
Szkółka Piłkarska MOSiR JastrzębieZofia Florek
mosirjastrzebie@wp.pl
Tel: 32 47 19 450

Fax:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Szkółka Piłkarska MOSiR Jastrzębie 44-335 Jastrzębie-Zdrój Ul. Harcerska 14 B
KRS 0000114401
REGON: 277859532
NIP: 6332080541

Data wpisu do rejestru: 25.01.2011r.

Osoby kierujące organizacją:
Zofia Florek – Prezes
Michał Szelong – Wiceprezes
Monika Myśliwiec – Sekretarz
Grażyna Kanik – Księgowy

Cel działania:
Rozwój i popularyzacja sportu piłka nożna
Szkoła Realnej Samoobrony BUSHIDORobert Kurzacz

Tel:

Fax:
ul. Mazowiecka 2 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Data rejestracji:
22.04.2005r.

Osoby kierujące organizacją:
Robert Kurzacz prezes
Marek Hadalski vice prezes

Zakres działalności:
Działalność statutowa związana z propagowaniem i upowszechnianiem sportu, kultury fizycznej oraz sztuk walki i samoobrony.
Stowarzyszenie „Pokolenie Jana Pawła II”Katarzyna Tlałka
domzlotajesien@gmail.com
Tel: 32 4740 719

Fax:
ul. Szkolna 19 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.dom-zlotajesien.plREGON 240177936
NIP 633-21-33-160

Data wpisu do rejestru: 05.08.2005 r.

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Katarzyna Tlałka – Prezes
Dorota Żołądek – Zastępca Prezesa
Ewa Zielińska-Chmielewska - Skarbnik

Szczegółowy zakres działania:
Popularyzacja wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób zajmujących się pracą z rodziną, organizowanie szkoleń, kursów, wystaw, pokazów, dyskusji, konferencji.
Prowadzenie działalności na zlecenie organów władzy państwowej i samorządowej.
Prace socjalne, charytatywne, profilaktyka, działalność opiekuńcza, praca z rodziną.
Stowarzyszenie „Pamięć Jastrzębska”Alojzy Pietrzyk

Tel: 32/47-51-976

Fax:
Ul. Harcerska 14 A 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Numer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji:0000368569
REGON:241792402
NIP:6332217158

Data wpisu do rejestru: 29.10.2010r.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
PKO BP SA nr 82 1020 2472 0000 6502 0367 1872

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Alojzy Pietrzyk – Prezes
Jan Piłat – Zastępca Prezesa
Zbigniew Staszków – Zastępca Prezesa
Henryk Kryza – Sekretarz, członek Zarządu
Mariola Chutkowska – Skarbnik, członek Zarządu

Cel działania:
Integracja środowisk niepodległościowych. Podtrzymywanie, dokumentowanie, upowszechnianie wartości i tradycji ruchu solidarnościowego i niepodległościowego. Działanie na rzecz zbierania, archiwizowania dokumentów i innych dowodów obrazujących wydarzenia w latach 1945-1989. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Badania z zakresu historii najnowszej. Ochrona wolności i praw człowieka.

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Poniedziałek – piątek od 9.00 do 14.00

Stowarzyszenie „Klub Sportowy Nautilus – Jastrzębie”Joanna Rzepka
nautilusik@wp.pl
Tel: 501210370
784436439
Fax:
ul. Harcerska 14 b 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Kontakt: nautilusik@wp.pl, ksnautilus@o2.pl www.ksnautilus.pl
www.ksnautilus.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: KRS 0000341811
REGON: 241414226
NIP: 6332202180

Data wpisu do rejestru: 14.11.2009

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy – 05 8470 0001 2001 0026 5601 0001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Joanna Rzepka (Prezes),
Krzysztof Radomski (Wiceprezes),
Marian Górski (Wiceprezes),
Katarzyna Granat (Sekretarz),
Magdalena Gajór (Skarbnik),
Janina Bogusz-Wiśniewska (Członek Zarządu),
Paweł Gałkowski (Członek Zarządu)

Cel działania:
Celem stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa wśród ogółu społeczności gminy Jastrzębie-Zdrój
Stowarzyszenie „Jastrzębska Urologia”Stanisław Wawryka
urol@wss2.pl
Tel: 32 47-84-421

Fax:
al. Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Numer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000003483
REGON: 273622856
NIP: 6331923285

Data rejestracji: 20.08.1997r.

Osoby kierujące organizacją:
Stanisław Wawryka – Prezes
Józefa Wesołowska – Członek
Stanisława Pasoń - Członek


Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Getin Noble Bank Nr 75 1560 1094 0000 9227 0000 06268

Zakres działalności:
Organizowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie zakupu, konserwacji i naprawy aparatury diagnostyczno-leczniczej dla potrzeb oddziału Urologii i W.Sz.S Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

Terminy i godziny urzędowania( spotkań):
Od poniedziałku do piątku 7.00-14.30
Stowarzyszenie „Aktywny Senior”Lucyna Maryniak

Tel: 32/4712071, 535997170

Fax:
Ul. Jasna 84/4 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Data wpisu do rejestru: 29.11.2011

Bank Spółdzielczy – 90 1020 2472 0000 6602 0398 6056

Terminy i godziny urzędowania( spotkań):
Każdy czwartek od godz. 17.00-18.00 w Jastrzębskim Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Wrzosowa 12 A.

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Lucyna Maryniak (Prezes)
Sabina Kowalska (Skarbnik)

Numer KRS: 0000403301
REGON: 242829573
NIP:633-223-07-10

Cel działania:
Spędzanie czasu wolnego przez wyjazdy do teatru, miast Polski, sanatorium
Stowarzyszenie „4x4 Renegaci”Andrzej Radecki

Tel: 606122696

Fax:
ul. Szkolna 10/2 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.4x4renegaci.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000445227
REGON: 243147746
NIP: 6332231572

Data wpisu do rejestru: 20.12.2012 r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
Meritum Bank 33130000002710970186170001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Prezes zarządu: Andrzej Radecki,
Członek zarządu: Tomasz Frankowski
Członek zarządu: Jacek Siekierski

Cel działania:
Integracja środowiska motoryzacyjnego, inicjowanie i organizowanie imprez z zakresu turystyki motoryzacyjnej, działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Jemeńczyków w PolsceAbdulhabib Annabhani
info@sskj.pl
Tel:

Fax:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Jemeńczyków w Polsce 44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Broniewskiego 2/1
www.sskj.plKRS 0000263869
REGON: 140718619
NIP: 9512210573

Data rejestracji:
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Jemeńczyków w Polsce zostało zarejestrowane w dniu 19.09.2006 w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
PKO BP SA – 53 1020 1332 0000 1602 0323 6031

Osoby kierujące organizacją:
Abdulhabib Annabhani (Prezes),
Lejla Hamoud (Członek Zarządu),
Fahd Saif (Członek Zarządu),
Magdalena Polak (Członek Zarządu),
Karim Al-Hosam (Członek Zarządu)

Celami stowarzyszenia są:
a. Zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności jemeńskiej w pracy społecznej na rzecz środowiska i Rzeczypospolitej Polskiej;
b. rozwój stosunków kulturalnych, naukowych i gospodarczych między Republiką Jemeńską a Rzeczpospolitą Polską i innymi krajami Unii Europejskiej;
c. popularyzacja wiedzy o Republice Jemeńskiej w Rzeczypospolitej Polskiej i w innych krajach Unii Europejskiej;
d. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
e. budowanie dialogu międzyreligijnego i międzykulturowego;
f. udzielanie pomocy ludności jemeńskiej przebywającej w Rzeczpospolitej Polskiej i ludności polskiej przebywającej w Republice Jemeńskiej.
Stowarzyszenie Społeczne "Klub Kibica" KS. Jastrzębie Borynia w Jastrzębiu-ZdrojuIreneusz Kobyliński

Tel:

Fax:
Stowarzyszenie Społeczne "Klub Kibica" KS Jastrzębie Borynia w Jastrzebiu-Zdroju Hala Sportowa ul. Reja 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Data rejestracji: 07.01.2002r.

Osoby kierujące organizacją:
Ireneusz Kobyliński - Prezes
Tomasz Suchecki - Wiceprezes
Dariusz Wiskulski - skarbnik
Stowarzyszenie Sportowe "Olimp Jastrzębie"Adrian Łukasiewicz
klab1@poczta.fm
Tel:
696135023
Fax:
Stowarzyszenie Sportowe "Olimp Jastrzębie" 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Piastów 15
Adres korespondencyjny:
ul. Ruchu Oporu 54/2
44-335 Jastrzębie Zdrój

Data rejestracji: 15.04.2003

Osoby kierujące organizacją:
Adrian Łukasiewicz - Prezes
Dariusz makowski Skarbnik
Przemysław Gajdowicz - Sekretarz

Zakres działalności:
- Siłowanie na rękę
- Wyciskanie sztangi leżąc
Stowarzyszenie Ruch Społeczny" Rodzina"Andrzej Kinasiewicz
andy1953@op.pl
Tel: 32 4717264

Fax:
Stowarzyszenie Ruch Społeczny "Rodzina" 44-330 Jastrzebie-Zdrój ul. 1 Maja 36
NIP 633-20-45-208

Adres korespondencyjny:
ul. Harcerska 12
44-335 Jastrzębie Zdrój

Data rejestracji: 20.03.2002r.

Osoby kierujące organizacją:
Andrzej Kinasiewicz- przewodniczący zarządu
Alina Chojecka- wiceprzewodnicząca
Franciszek Bernas- skarbnik
Krzysztof Napierała- członek zarządu

Zakres działalności:
Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi i poprawie życia rodzin
Stowarzyszenie Ruch Społeczny „Rodzina”Andrzej Kinasiewicz
andy1953@op.pl
Tel: 693-684-482

Fax:
ul. Wrocławska 43/37 44-335 Jastrzębie-Zdrój
REGON: 240574790

Andrzej Kinasiewicz (Prezes Zarządu)
Franciszek Bernas (Skarbnik, Członek Zarządu)

Cel działania:
pomoc rodzinom – prawna, ekonomiczna, psychologiczno-pedagogiczna

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
1x kwartalnie – ostatni czwartek od 16.00 do 17.00
Stowarzyszenie Rodzin Przyjaciół i Dzieci z Zespołem Downa „Bury Miś”Ewa Mocko
stowarzyszenieburymis@wp.pl
Tel: 790449488

Fax:
ul. Tadeusza Rejtana 4 44-337 Jastrzębie-Zdrój
www.burymis.pl.tlNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000325124
REGON: 241136092
NIP: 6332189284

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Credit Agricole – 22 1940 1076 3066 2616 0000 0000

Data wpisu do rejestru: 05.03.2009 r.

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Ewa Mocko - Prezes
Renata Jesionek – Wiceprezes
Iwona Kuczera – Sekretarz

Szczegółowy zakres działania:
Niesienie wszechstronnej pomocy osobom z ZD i ich rodzinom

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
poniedziałek 16:00, PP12 spotkanie oraz wg. potrzeb tel.
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”Halina Majer
czterylapy2007@gmail.com
Tel: 32 4712711
507118960
Fax:
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Wyzwolenia 124
www.czterylapy.scalak.netNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000291970
REGON: 240776418
NIP: 6332165846

Data wpisu do rejestru: 09.11.2007

Nazwa banku i numery kont bankowych:
ING Bank Śląski 70-1050-1605-1000-0023-4086-1638

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Halina Majer – Prezes
Małgorzata Detko-Juraszczyk – Zastępca Prezesa
Lech Zieliński - Sekretarz
Stowarzyszenie Projekt DziesiątkaAnna Czajkowska-Osiadły
projektdziesiatka@onet.pl
Tel: 32 4711446

Fax:
ul. Szkolna 1, 44-335 Jastrzębie–Zdrój
www.projekt10.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000352161
REGON: 241544153
NIP: 6332205907

Data wpisu do rejestru: 14.12.2009

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 30 1050 1605 1000 0090 7301 0200

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Anna Czajkowska –Osiadły (Prezes)
Aleksandra Gilga (Zastępca Prezesa)
Agnieszka Szarek-Sokal (Skarbnik)
Beata Skowrońska (Sekretarz)
Katarzyna Dąbkowska (Członek Zarządu)
Agnieszka Wrzoskiewicz (Członek Zarządu)
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przystanek Nadziei”Jolanta Soczyńska-Szyjer
biuro@przystaneknadziei.pl
Tel:

Fax:
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Przystanek Nadziei” 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Pomorska 67/12
www.przystaneknadziei.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000475717
REGON:243 360 954
NIP: 6332232100

Data wpisu do rejestru: 5.09.2013

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
PKO BP SA 30 1020 2472 0000 6402 0438 7262

Osoby kierujące organizacją:
Jolanta Soczyńska-Szyjer - Prezes
Iwona Piegza – Wiceprezes
Urszula Dyczka – Skarbnik

Cel działania:
Wspieranie dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych, zastępczych, ubogich
Działalność kulturalno-edukacyjna, rekreacyjno-sportowa na rzecz dzieci i młodzieży
Ochrona i promocja zdrowia
Pielęgnowanie patriotyzmu lokalnego
Promowanie miasta i gminy Jastrzębie-Zdrój

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00
Stowarzyszenie Orkiestra KWK JAS-MOSAntoni Spandel
waldek_pawlik@op.pl
Tel: 692277769

Fax:
ul. Górnicza 1 44-330 Jastrzębie-Zdrój
www.orkiestrakwkjasmos.plREGON: 240693419
NIP: 6332160292

Data wpisu do rejestru: 12.07.2007

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju: 64 8470 0001 2001 0037 4026 0001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Antoni Spandel (Prezes),
Andrzej Pietrzak (Wiceprezes),
Sylwester Skrzyszowski (Skarbnik),
Piotr Podeszwa (Sekretarz),
Krzysztof Ledwoń (Członek)

Cel działania:
Popularyzowanie muzyki polskiej w kraju i za granicą

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Poniedziałek 14:00 – 17:00
Stowarzyszenie Obrony i Rozwoju Polski Koło nr 1 w Jastrzębiu-ZdrojuWaldemar Kapłoń

Tel: 698020545,504571

Fax:
Ul. Wrzosowa 34/10 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Waldemar Kapłoń – Prezes
Tadeusz Wilk – Zastępca Prezesa
Stanisława Krauz – Sekretarz
Stowarzyszenie Nauczycieli, Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1Joanna Stachoń

Tel: 32 471 23 46

Fax:
ul. Graniczna 2, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Numer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000508477
REGON: 243563960
NIP: 6332232933

Data wpisu do rejestru: 06.08.2014

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
PKO BP – 96 1020 2472 0000 6602 0467 1253

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Joanna Stachoń (Prezes)
Katarzyna Popek (Wiceprezes)
Mirosław Kordiak (Wiceprezes)
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza”
zsspec@.jastrzebie.pl
Tel: 32/476-36-09

Fax:
Ul. 11 Listopada 4 44-330 Jastrzębie-Zdrój
10. Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój Nr 75 8470 0001 2001 0028 9711 0001
Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne „BORYNIA”Ryszard Ucher
radoslaw.moldrzyk@wp.pl
Tel: 602196678

Fax:
Stowarzyszenie Muzyczno-Kulturalne „BORYNIA” 44-268 Jastrzębie-Zdrój ul. Węglowa 4
KRS 0000012363
REGON: 276 821 154
NIP: 633 20 28 115

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
ING BŚ/Wodzisław 03 1050 1403 1000 0022 3061 0715

Osoby kierujące organizacją:
Ryszard Ucher – prezes
Władysław Mołdrzyk – wiceprezes
Artur Lubszczyk – wiceprezes

Cel działania:
Krzewienie kultury na terenie Polski
Stowarzyszenie Muzyczno – Kulturalne „Zofiówka”Ryszard Wachtarczyk
zarzad@zofiowka.aplus.pl
Tel: 32 7565668

Fax:
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Rybnicka 6
www.zofiowka.aplus.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000107103
REGON: 273931793
NIP: 6331969643

Data wpisu do rejestru: kwiecień 1998

Nazwa banku i numery kont bankowych:
Getin Bank 62 1560 1094 0000 9310 0001 1119

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Ryszard Wachtarczyk (Prezes),
Ryszard Piechaczek (Wiceprezes),
Celina Kądziołka (Sekretarz),
Amalia Kądziołka (Skarbnik),
Jacek Wachtarczyk (Członek Zarządu),
Czesław Wita (Członek Zarządu),
Stanisław Ignacem (Członek Zarządu),
Zbigniew Klyszcz (Członek Zarządu)

Szczegółowy zakres działania:
Popularyzowanie polskiej twórczości muzyczno-artystycznej w kraju i zagranicą
Stowarzyszenie Motocross 1 TeamKrzysztof Dawidowicz
kontakt@motocross1.pl
Tel: 880011011

Fax:
Ul. Poznańska 42 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Krzysztof Dawidowicz – Prezes
Dawid Dudarewicz – Wiceprezes
Ewa Goik - Skarbnik


Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Alior Bank 07 2490 0005 0000 4500 5820 9564
Stowarzyszenie MKS "GKS 1962 Jastrzębie"Piotr Karbowniczak

Tel: 32 4764559

Fax:
Stowarzyszenie MKS "GKS 1962 Jastrzębie" ul. Staszica 8/7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633-21-28-986
Regon: 240128547

tel.: 032 4764559

Data rejestracji: 23.06.2005 r.

Osoby kierujące organizacją:
Piotr Karbowniczak - Prezes
Sergiusz Wójcik Wiceprezes
Mariusz Nowak Wiceprezes
Jarosław Miśkowiec Skarbnik
Justyna Piotrowicz - Sekretarz

Zakres działalności:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz promocja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportowego jastrzębskiej piłki nożnej oraz stworzenie odpowiednich warunków do uprawiania tego sportu.
Popularyzacja nazwy, barwy oraz kibiców MKS "GKS 1962 Jastrzębie"
Angażowanie kibiców i sympatyków piłki nożnej w życie sportowe, społeczne, kulturalne.
Stowarzyszenie Miłośników Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Jastrzębiu- ZdrojuAldona Ślusarz
szkolamuzjastrzebie@poczta.internetdsl.pl
Tel: 32 4763705

Fax:
ul. Kościuszki 13 a 44-330 Jastrzębie-Zdrój
KRS 0000342181
REGON: 241433577
NIP: 6332202518

Data wpisu do rejestru: 19.11.2009 r.

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
Nr konta: 78 8470 0001 2001 0026 7201 0001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Ślusarczyk Aldona (Przewodnicząca Zarządu),
Jankowska Grażyna (Wiceprzewodnicząca Zarządu),
Ciałoń Józef (Sekretarz),
Śmietana Stanisław (Członek Zarządu),
Kopoczek Alojzy (Członek Zarządu).

Cel działania:
Propagowanie kultury muzycznej.

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Poniedziałki - 16.00-18.00)
Stowarzyszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-ZdrojuMałgorzata Klima

Tel: 32 471 76 97 w. 31

Fax:
ul. Wielkopolska 1A 44-330 Jastrzębie-Zdrój
www.biblioteka.jastrzebie.plKRS 0000022406
REGON:276540662
NIP:6332009715

Data wpisu do rejestru: 27.06.2001 r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
ING Bank Śląski S.A Oddział w Jastrzębiu Zdroju
19 1050 1605 1000 0022 1931 6318

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Małgorzata Klima – Przewodnicząca
Grażyna Bajor – Zastępca
Elżbieta Klika – Sekretarz
Iwona Skorupa – Skarbnik
Kornelia Jasionek – Członek

Cel działania:
Propagowanie i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi czytelnictwa.
Wspieranie wszelkich działań Biblioteki zmierzających do doskonalenia usług na rzecz społeczności miasta, w tym przede wszystkim powiększania zbiorów Biblioteki, działalność oświatowo-kulturalna, a także inicjatywy wydawnicze
Stowarzyszenie Ludzi NiepełnosprawnychMarian Zakowicz

Tel: 604930747

Fax:
ul. Wrocławska 3 44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 6331964491

Terminy spotkań: wtorki godz. 16.00-18.00

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Marian Zakowicz (Prezes),
Ryszard Gazela (Wiceprezes),
Adam Maja (Skarbnik),
Jolanta Staszyńska (Sekretarz),
Eugeniusz Rakowski (Członek Zarządu)

Szczegółowy zakres działania:
Pomoc Niepełnosprawnym
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej im. S. Kostki „SALOS”Izabela Grzybek
salosja@op.pl
Tel: 32 473-39-29

Fax:
ul. Kusocińskiego 47 44-330 Jastrzębie-Zdrój
REGON 278099046
NIP 633-20-58-837

Data wpisu do rejestru: 13.02.2004 r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
ING Bank Śląski 21 1050 1605 1000 0004 0133 5492

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Prezes Izabela Grzybek
Wiceprezes – s. Joanna Olszewska
Skarbnik- s. Magdalena Szlachcic
Sekretarz – Renata Wiśniak

Szczegółowy zakres działania:
Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży biednej, zaniedbanej, pochodzącej z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych, wychowawczych etycznych i kulturalnych aspektów sportu w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych tradycją chrześcijańską oraz bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.
Krzewienie kultury fizycznej i turystyki wśród dzieci i młodzieży rozwijanie zainteresowań sportowych, podnoszenie stanu zdrowia i sprawności fizycznej.
Propagowanie w działalności sportowo-wychowawczej zasady fair play.
Propagowanie idei wolontariatu w sporcie dzieci i młodzieży.
Stowarzyszenie Kreatywnych NauczycieliEwa Maduzia
szkola@zs6sobieski.pl
Tel: 692955472

Fax:
ul. Harcerska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.zs6sobieski.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000403150
REGON: 242836716
NIP: 6332230727

Data wpisu do rejestru: 12.03.2012

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy 46 8470 0001 2001 0047 6397 0001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Ewa Maduzia (Prezes),
Barbara Sowińska (Wiceprezes),
Barbara Halska (Wiceprezes),
Sabina Nowakowska (Sekretarz),
Hanna Rychel (Skarbnik)

Cel działania:
Popularyzacja twórczych działań nauczycieli i innych osób działających na rzecz oświaty w zakresie edukacji, w szczególności poprzez prowadzenie działalności oświatowej, profilaktycznej, kulturalnej i promocyjnej w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w realizacji przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych na rzecz dzieci, młodzieży i osób dorosłych, środowiska szkolnego i lokalnego.
Stowarzyszenie Komitet Pomocy Dzieciom Specjalnej TroskiTadeusz Brożek
skpolstjzstrzebie@wp.pl
Tel: 32 4715 646

Fax:
ul. Wielkopolska 1a 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.skpolst.orgNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000003024
REGON: 003448818
NIP: 6331807461

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
ING Bank Śląski 36 1050 1605 1000 0004 0087 1174

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Tadeusz Brożek (Prezes)
Iwona Puchalska (Z-ca Prezesa)
Kinga Rucińska (Skarbnik)
Teresa Majerz (Sekretarz)
Bogdan Kurzeja (Członek Zarządu)

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
poniedziałek-piątek – 7.00-15.00 oraz doraźnie w godzinach popołudniowych
Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury ŚląskiejDanuta Kuś

Tel: 32 4734729
609727587
Fax:
ul. Pszczyńska 140 44–335 Jastrzębie-Zdrój
Numer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000189205
REGON: 278227870
NIP: 6332102089

Adres do korespondencji:
ul Szybowa 5
44–335 Jastrzębie Zdrój

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Danuta Kuś (Prezes)
Ewelina Kuśka (Zastępca)
Joanna Oleś (Skarbnik)
Stowarzyszenie Klub Kolarski JAS-KÓŁKAAndrzej Młynek
klub.jas.kolka@gmail.com
Tel: 604435821

Fax:
ul. Olszowa 29 44-335 Jastrzębie-Zdrój
REGON: 243193367
NIP: 6332231649

Data wpisu do rejestru: 22.02.2013

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Raiffeisen Polbank 19 1750 0012 0000 0000 2802 8881

Osoby kierujące organizacją:
Andrzej Młynek (Prezes),
Dariusz Puzoń (Członek),
Eugeniusz Małyjurek (Członek)

Cel działania:
Wspieranie i rozpowszechnianie kultury fizycznej
Stowarzyszenie Jastrzębskich Amazonek „Amazonki”Wanda Miłoś
wandamilos@onet.pl
Tel: 607-912-703
607912703
Fax:
ul. Wrzosowa 12a 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Numer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000008245
REGON: 276176392
NIP: 6331981147

Data wpisu do rejestru: 11.X.1995 r.

Adres do korespondencji:
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Pomorska 26/6 - Miłoś Wanda

Nazwa banku i numery kont bankowych:
PKO BANK POLSKI 68 1020 2472 0000 6402 0018 1628

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Wanda Miłoś (Przewodniczaca),
Teresa Nowakowska (Sekretarz),
Aniela Majchrzak (Skarbnik),
Teresa Bac (Członek Zarządu),
Maria Skupień (Członek Zarządu),
Monika Kwiatkowska (Członek Zarządu

Cel działania:
Pomoc kobietom po przebytej chorobie nowotworowej piersi, pomoc psychiczna i fizyczna poprzez organizowanie spotkań z psychologiem i zajęcia rehabilitacyjne.

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Poniedziałek, wtorek, piątek od godz. 16.00-18.00
Piątek od godz. 15.00-18.00
Stowarzyszenie INTO Student Exchanges - PolandJohn Douglas Fisher
info@into-exchang.com.pl, poland@into-exchange.com
Tel: 18 4495777

Fax: 18 4495777
Stowarzyszenie INTO Student Exchanges Poland ul. Poznańska 9/24 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Adres korespondencyjny:
ul. Grunwaldzka 62/4
33-300 Nowy Sącz

Data rejestracji: 11.06.2001 r.

Osoby kierujące organizacją:
John Douglas Fisher - Przewodniczący
Sylwia Groszek Członek

Zakres działalności:
- Programy dla studentów, młodzieży szkolnej od 15 18 lat
- Wymiany zagranicze
Stowarzyszenie Garażowiczów Zofiówka i Miłośników Motoryzacji JastrzębiePaweł Siedlarski
garaze@op.pl
Tel:

Fax:
ul. Ruchu Oporu 2A, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Paweł Siedlarski - Prezes
Bogusław Kachniarz – Wiceprezes
Maciej Wróblewski – Skarbnik
Krzysztof Zaborowski - Członek


Numer KRS: 0000406197
REGON:242835177
NIP:633-223-07-33

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
PKO S.A. 98 1240 4357 1111 0010 4466 5536

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych koło Nr 13Bogdan Żabiński

Tel: 607700880

Fax:
ul. Śląska 12, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.jastrzebie.slaska.policja.gov.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000043188
NIP: 8512442679

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy 50 8470 0001 2001 0017 6271 0001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Bogdan Żabiński

Cel działania:
Integracja i pomoc emerytom i rencistom policyjnym
Stowarzyszenie Edukacyjne PRO-ACTIVEAnna Jakubus
pro.active@op.pl
Tel: 781208189

Fax:
ul. Osińska 42 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Numer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji:0000472020
REGON: 243371509
NIP: 633 22 32 175

Data rejestracji: 1.08.2013r.

Status organizacji pożytku publicznego: nie posiada

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
BGZ SA 93 2030 0045 1110 0000 0284 7030

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Anna Jakubus – Prezes
Anita Wala – Wiceprezes
Joanna Ligus - Skarbnik

Cel działania:
Działalność kulturalno-edukacyjna, rekreacyjno-sportowa, opiekuńczo-wychowawcza, na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz aktywizacja zawodowa

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Poniedziałek 16.00-18.00
Czwartek 16.00-18.00
Stowarzyszenie Działań Kulturalnych, Edukacyjnych i Ekologicznych „Wzrastaj”Agnieszka Korbel
wzrastaj@onet.pl
Tel: 507432337
603117794
Fax:
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Śląska 95/9
www.wzrastaj.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000294745
REGON: 240910153
NIP: 6332176028

Data wpisu do rejestru: 13.12.2007r.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Credit Agricole 67 1940 1076 3087 5133 0000 0000

Agnieszka Korbel – Prezes
Lucyna Knop - Wiceprezes

Cel działania:
Wspomaganie edukacji, ułatwianie dostępu do kultury, profilaktyka uzależnień, integracja oraz aktywizacja kulturalno-społeczna mieszkańców Jastrzębia-Zdroju.
Stowarzyszenie Domów i Apartamentów Wakacyjnych „STODiAW”Łukasz Kurierski
stodiaw@stodiaw.pl
Tel: 667800300

Fax:
ul. Wielkopolska 77 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.stodiaw.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000490299
REGON: 243464607
NIP: 6332232442

Data wpisu do rejestru: 22.01.2014

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
PKO Bank Polski SA – 96 1020 2472 0000 6302 0448 6130

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Łukasz Kurierski (Prezes Zarządu)
Katarzyna Biernacka (Członek Zarządu)
Anna Kurierska (Członek Zarządu)

Cel działania:
Głównie pomoc członkom w zarządzaniu domami i apartamentami wakacyjnymi, m. In. pomoc w rozwoju i sprzedaży obiektów
Stowarzyszenie Dializowanych „Nephros”Ryszard Witek
nephros@poczta.onet.pl
Tel: 66356203

Fax:
44-335 Jastrzębie-Zdrój, aleja Jana Pawła II 7
www.nephros.jasnet.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000003272
REGON: 273092980
NIP: 633138135

Data wpisu do rejestru: 30.04.1996.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
ING Bank Śląski, O/Jastrzębie Zdrój
14 1050 1605 1000 0004 0206 9132

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Ryszard Witek - przewodniczący
Dariusz Zając - v-ce przewodniczący
Zdzisław Spandel - skarbnik

Szczegółowy zakres działania:
Integracja środowiska osób dializowanych i po przeszczepie nerki – spotkania integracyjne, wyjazdy rehabilitacyjno – terapeutyczne.
Podnoszenie standardu dializ, wspomaganie Ośrodka Dializ i Oddziału Nefrologiczno – Wewnętrznego WSS nr 2.
Kampania informacyjna dot. chorób nerek i ich leczenia oraz tematyki transplantacji narządów.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Jastrzębiu-ZdrojuEwa Pawłowska
biblioteka@biblioteka.jastrzebie.pl
Tel: 32 4717697; Fax. 32 473-25-76

Fax: 32 4732576
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Koła ul. Wielkopolska 1 a 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.ebib.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000081477
Oddział Katowice: 9542440071, Okręg Śląski: 9542328374

Data rejestracji: 17.01.2002 r.

Osoby kierujące organizacją:
Ewa Pawłowska – Przewodnicząca Koła
Mirela Przybyła- Sekretarz
Ewa Sobczak – Skarbnik

Konto Oddziału Katowickiego PKO BP II o/Katowice Nr 16 1020 2313 0000 3102 0020 3836

Zakres działalności:
działania na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, kreowanie pozytywnego wizerunku zawodu, integracja środowiska
Stowarzyszenie "Naprzód Śląsk"Zdzisław Nowicki

Tel: 32 4757819

Fax: 32 4757819
Stowarzyszenie "Naprzód Śląsk" ul. 1 Maja 18 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Data rejestracji: 09.05.2001 r.

Osoby kierujące organizacją:
Zdzisław Nowicki - Prezes
Marian Herman Członek
Dariusz Świtała Członek
Marian Szymura Członek
Mariusz Wrzeszkiewicz - Członek

Zakres działalności:
Udział w życiu samorządowym, w wyborach, tworzenie terenowych jednostek na obszarze Śląska, upowszechniania wzorców gospodarności, rozwój regionu i dobrobytu mieszkańców.
Stowarzyszenie "Chór Miejski"Wiesława Kmita

Tel: 513765871
513664388
Fax:
ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 1A 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Adres do korespondencji:
Wiesława Kmita, ul. Zielona 34/3, Jastrzębie-Zdrój 44-335

KRS 0000400348
REGON: 242770259
NIP: 6332229747

Data wpisu do rejestru: 28.10.2011 r.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju – 30 8470 0001 2001 0058 3226 0001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Wiesława Kmita - Prezes
Franciszek Cichoń - Wiceprezes
Marian Wójcik - Sekretarz
Bernadeta Skóra - Skarbnik

Cel działania:
Kultywowanie i kontynuowanie dorobku kulturalnego w środowisku. Organizowanie występów publicznych chóru. Popularyzacja działalności kulturalnej. Integracja społeczności lokalnej.

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
czwartek godz. 18.00 - 20.00
Sekcja Terenowa "Wigor" Olimpiady Specjalne Polska - ŚląskieAdam Kania
zsspec@.jastrzebie.pl
Tel: ZSNR9 32 4735023

Fax: 32 4761389
Olimpiady Specjalne Polska Sekcja Terenowa "Wigor" Przy Zespole Szkół Specjalnych ul. 11 Listopada 4 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Adres korespondencyjny:
ul. 11 Listopada 4
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Data rejestracji: 16.10.2011r.

Status organizacji pożytku publicznego: posiada

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
BANK PEKAO SA o /Rybnik 41 1240 4357 1111 0010 3094 6591

KRS/EKS:0000190280
REGON: 0062301-00457
NIP: 526-17-35-097

Osoby kierujące organizacją:
PRZEWODNICZĄCY SEKCJI :ADAM KANIA
VICE PRZEWODNICZĄCY SEKCJI: JAROSŁAW GILGA
CZŁONEK ZARZĄDU DANUTA SKONECZNY


Zakres działalności:
Misją Olimpiad Specjalnych jest organizowanie całorocznych treningów i zawodów sportowych w różnych olimpijskich dyscyplinach sportu dla dzieci i dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Ma to na celu zapewnienie im możliwości lepszego rozwoju fizycznego, zachęcenie do odwagi, odczuwania radości, dzielenia się talentami, umiejętnościami ze swoimi rodzicami, zawodnikami Olimpiad Specjalnych, a także społecznością lokalną.

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
w ramach pracy szkoły 8.00-15.00
Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Oddział PTTKEdward Kutyła
pttkjz@jasnet.pl
Tel: 32 4719488

Fax: 32 4751670
Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Zarząd Oddziału 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 14B
www.pttk.jasnet.plNIP: 633-000-47-48

Osoby kierujące organizacją:
Edward Kutyła - Prezes Oddziału
Witold Jędrusiak Wiceprezes
Niemiec Włodzimierz - Wiceprezes
Halina Dolata Sekretarz
Maria Rajca Skarbnik
Mariusz Bieńkowski - Członek Zarządu
Stanisław Głowacki - Członek Zarządu
Zdzisław Koń - Członek Prezydium
Marian Mazur - Członek Zarządu
Wójcik Mirosław - Członek Zarządu
Bogusław Swaczyna - Członek

Zakres działalności:
Działalność statutowa i na rzecz młodzieży szkolnej, turystyka kwalifikowana i krajoznawcza. Komisje: Turystyki Górskiej, Pieszej Nizinnej, Krajoznawcza, Fotografii Krajoznawczej, Młodzieżowa, Przewodnicka.
Referat Odznak Turystycznych.
Polski Związek Wędkarski Koło NR 77 KWK "Zofiówka"Tadeusz Jaskuła

Tel:

Fax:
ul. Pszczyńska 292
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP 954-10-01-441
Regon 272789650

Adres korespondencyjny:
Tadeusz Jaskuła
ul. Zielona 31/24
44- 335 Jastrzębie Zdrój

Osoby kierujące organizacją:
Tadeusz Jaskuła - prezes
Józef Olszewski skarbnik
Wiesław Okapa wiceprezes
Piotr Stefański wiceprezes
Bogusław Dąbski - sekretarz
Polski Związek Wędkarski Koło Nr 18 „Jastrzębie Miasto”Bogumił Rączkowski
bogumil.raczkowski@gmail.com
Tel: 505670630
505670630
Fax:
ul. Miodowa 1 44-335 Jastrzębie-Zdrój
REGON 272789650
NIP 954-10-01-441

Nazwa banku i numery kont bankowych:
PKO BP SA 95102024720000680201204296

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Bogumił Rączkowski (Prezes Koła),
Ryszard Kogut (Z-ca Prezesa ds. gospodarczych),
Zdzisław Marek (Z-ca Prezesa ds. sportu),
Andrzej Miąsik (sekretarz koła),
Józef Ryszkiewicz (Gospodarz koła),
Agnieszka Kogut-Faryna (Skarbnik koła)


Szczegółowy zakres działania:
Całoroczny cykl zawodów wędkarskich na zbiornikach wodnych i rzekach w okolicach Jastrzębia-Zdroju i gminy Krzyżanowice, coroczne zawody z okazji Dnia Dziecka

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Każdy pierwszy poniedziałek miesiąca od godziny 17.00. Pobieranie składek w każdą sobotę od stycznia do końca kwietnia w godz. Od 8.00 do 11.00. Od maja do końca września od godz. 9.00 do 10.00 Egzaminy na Kartę Wędkarską w każdy pierwszy i ostatni wtorek miesiąca od godz. 15.00 do 16.00.
Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski w Chorzowie Koło w Jastrzębiu-ZdrojuJolanta Strusz

Tel: 32 471 02 39

Fax:
ul. Zielona 16 A 44-335 Jastrzębie Zdrój
www.pznjastrzebie.ovh.orgREGON: 276302342
NIP: 672-22-84-517

BANK ŚLĄSKI ODDZIAŁ – CHORZÓW
30-1050-1243-1000-0010-0000-2780

Data wpisu do rejestru: 24 maja 2001 r.

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
JOLANTA STRUSZ – PREZES PZN JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
MAREK ZWOLENKIEWICZ – WICEPREZES
MAREK HALICKI – SKARBNIK
TEODOR RADZIMIERSKI – SEKRETARZ

Terminy i godziny urzędowania( spotkań):
PONIEDZIAŁEK – OD 13.00 DO 16.00 , ŚRODA – OD 10.00 DO 13.00 ,
PIĄTEK – OD 10.00 DO 13.00


Szczegółowy zakres działania:
Praca na rzecz integracji osób z dysfunkcją wzroku - zapewnienie członkom organizacji właściwej egzystencji i bezpieczeństwa w codziennym życiu społecznym.
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych oddział 0122 Jastrzębie ZdrójJacek Orszulik

Tel: 32 4702606

Fax:
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Jastrzębie Zdrój 44-338 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wyzwolenia 104 a
www.pzhgpjastrzebie.yoyo.plData rejestracji: 1980

Osoby kierujące organizacją:
Jacek Orszulik Prezes Zarządu
Za-ca Prezesa, Wiceprezes ds. finansowych - Władysław Lasota
Wiceprezes ds. lotowych - Józef Gach
Wiceprezes ds. gospodarczych - Kinal Kazimierz
Za-ca Wiceprezesa ds. gospodarczych - Ryszard Marzec
Sekretarz - Kazimierz Herman
Członek - Roman Mikołajczyk
Członek - Andrzej Frysz

Zakres działalności:
PZHGP 0122 Jastrzębie Zdrój składa się z 6 sekcji tj.:
Sekcja nr 1 Ruptawa,
Sekcja nr 2 Bzie,
Sekcja nr 3 Jastrzebie III,
Sekcja nr 4 Jastrzebie Górne,
Sekcja nr 5 Zbytków,
Sekcja nr 6 Zebrzydowice
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Jastrzębiu ZdrojuKazimierz Gawliczek
miratyc@wp.pl
Tel: 32 4358031

Fax:
ul. 1-go maja 45 44-330 Jastrzębie-Zdrój
KRS 0000109984
REGON: 000776019-00612
NIP: 954 2304706

Data wpisu do rejestru: 03.01.2013

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy Jastrzębie-Zdrój 29 8470 0001 2001 0000 0592 0002

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Kazimierz Gawliczek – Przewodniczący
Mirosława Tyc – Sekretarz
Bernadeta Szwarczewska – Skarbnik

Cel działania:
Dobro i integracja dla wszystkich emerytów, rencistów i inwalidów

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
wtorek, środa, czwartek w godzinach od 9.00 do 12.00
Polski Czerwony Krzyż Śląski Oddział Okręgowy PCK w Katowicach Oddział Rejonowy w Jastrzębiu-ZdrojuWiesław Lasyk

Tel: 607 365 979

Fax:
ul. 1-go Maja 15 44-330 Jastrzębie-Zdrój
www.pck.jasnet.pl KRS 0000225587
REGON: 00702373100154
NIP: 634-10-48-778

Data wpisu do rejestru: 24.01.2005 r.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Millenium S.A. O/Jastrzębie 67 1160 2202 0000 0002 4542 2887

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Czesława Lachowicz-Dworak – Prezes
Wiesław Lasyk – Wiceprezes
Joanna Matuszak – Sekretarz
Piotr Kula – Członek
Sebastian Guzy – Członek

Cel działania:
W swej działalności kieruje się zasadami międzynarodowego prawa humanitarnego oraz podstawowymi zasadami Ruchu, którymi są: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność, dobrowolność, jedność, powszechność.

19. Godziny urzędowania biura: wtorek i piątek w godz. 10.00 - 14.00; dla krwiodawców: wtorek i piątek w godz.
10.00 - 14.00. Wydawanie odzieży osobom objętym opieką społeczną z Jastrzębia-Zdroju: wtorek i piątek w godz. 10.00 - 12.00
Polski Czerwony Krzyż Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie RejonowymRyszard Górski
pck.jastrzebie@poczta.fm
Tel: 508 48 22 70

Fax:
ul. H. Sawickiej 3/8 44-330 Jastrzębie-Zdrój
www.pck.jasnet.plAdres do korespondencji:
Prezes MK HDK PCK mgr Ryszard Górski
ul. Hanki Sawickiej 3/8
44-330 Jastrzębie Zdrój

KRS 0000 225587; REGON 0070 2373 100 154;
NIP 634-10-48-778

Data wpisu do rejestru: PCK 24.01.2005 r.

Bank Millenium SA ul. Stanisława Żaryna 2A; 02-593 Warszawa;
Nazwa Rachunku: OR PCK JASTRZĘBIE Nr 67 11602202000000 0245422887

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Prezes Miejskiego Klubu HDK PCK mgr Ryszard Górski
Wiceprezes - Piotr Michalski, Sekretarz - Aneta Drapińska, Skarbnik - Krzysztof Ptak
Szczegółowy zakres działania:
- Upowszechnienie zasad i ideałów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca,
- Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju Honorowego Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi,
- Propagowanie w środowisku lokalnym idei humanitaryzmu, woluntaryzmu, promocji zdrowego stylu życia, unikania zagrożeń wynikających z uzależnień, popularyzacja wiedzy z zakresu pierwszej pomocy w ramach Szkolnych Kół PCK, Miejskiego Klubu HDK PCK i Zakładowych Klubów HDK PCK,
- Opieka i pomoc osobom potrzebującym, bezdomnym (zaopatrzenie w odzież i żywność).

19. Godziny urzędowania biura PCK : wtorek i piątek w godz. 10.00 - 14.00; dla krwiodawców: wtorek i piątek w godz.
10.00 - 14.00. Wydawanie odzieży osobom objętym opieką społeczną z Jastrzębia-Zdroju: wtorek i piątek w godz. 10.00 - 12.00
Parafia Ewangelicko-Augsburska
jastrzebie@luterianie.pl
Tel: 32 4716197

Fax:
ul. Cieszyńska 23 44-337 Jastrzębie-Zdrój
Numer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji:
REGON: 271728817
NIP:6331781247

Data wpisu do rejestru: 13.05.1994

Status organizacji pożytku publicznego: nie posiada

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju 38 8470 0001 2001 0009 6755 0001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Rada Parafialna

Cel działania: działalność religijna

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Wtorki – godz. 9.00-11.00
Czwartki – godz. 15.00-17.00

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Zebranie członków A. Kat. 4 razy w roku oraz według potrzeb prezes Akcji Katolickiej zwołuje się zebranie członków lub Zarządu.

Ilość wolontariuszy: 20 członków Akcji Katolickiej, prace społeczne, nieodpłatna.
Olimpiady Specjalne Polska Klub Olimpiad Specjalnych „INIEMAMOCNI”Aleksandra Gilga
gilga@go2.pl
Tel: 606909055

Fax:
ul. Szkolna 1 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Numer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: KRS 0000190280
REGON: 00623010300000
NIP: 5261735097

Data wpisu do rejestru: 30.01.2004

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Aleksandra Gilga (Przewodniczący),
Sławomir Chrobok (Zastępca Przewodniczącego),
Agnieszka Wrzoskiewicz (Członek Zarządu)

Cel działania:
Zapewnienie osobom z upośledzeniem umysłowym uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym oraz zwiększenie świadomości społecznej.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „POMOCPODATNIKOM.PL”Przemysław Witkowski

Tel: 32 47 17 336

Fax:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie „POMOCPODATNIKOM.PL” 44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Harcerska 2A
www.pomocpodatnikom.plKRS 0000413522
REGON: 242897155
NIP:6332230963

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
PKO 48 1020 2472 0000 6302 0411 8394

Osoby kierujące organizacją:
Przemysław Witkowski – Prezes Zarządu
Ewa Gamrat – Wiceprezes Zarządu
Roland Gruszka – Wiceprezes Zarządu

Cel działania:
Ochrona praw obywatelskich, reprezentowanie interesów podatników przed organami państwowymi i samorządowymi, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, organizacja szkoleń,

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
w godzinach od 9.00 do 17.00
Ogólnopolski Bezpartyjny Ruch SpołecznyStanisław Kijewski

Tel: 32 4733118

Fax:
Ogólnopolski Bezpartyjny Ruch Społeczny ul. Kubsza 28 1p. 44-300 Wodzisław Śl.
Adres korespondencyjny:
Adam Stec
ul. Kusocińskiego 23/10
44-335 Jastrzębie Zdrój

Data rejestracji:
23.02.2005r.

Osoby kierujące organizacją:
Stanisław Kijewski prezes
A. Sobala v ce prezes
K. Kowalczyk - v ce prezes
Z. Barszcz sekretarz
J. Lehman - skarbnik

Zakres działalności:
Szeroko pojęta pomoc społeczna
Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Juliusza MękickiegoStanisław Łastówka
stanl@wp.pl
Tel: 32 470 70 19
669034660
Fax:
Oddział Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego im. Juliusza Mękickiego ul. Malchera 21/3 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.ptn.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000113184
REGON: 0008044715
NIP:5251568640

Data wpisu do rejestru: 6.01.2004 r.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
87 1240 2887 1111 0010 4605 4055

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Stanisław Łastówka (Prezes Oddziału)
Zbigniew Szczerbik (Wiceprezes Oddziału)
Zbigniew Ociepa (Sekretarz Oddziału)
Grzegorz Garus (Skarbnik Oddziału)
Alojzy Biernat (Członek Zarządu)
Andrzej Zgódka (Członek Zarządu)

Cel działania:
Celem towarzystwa jest:
• popularyzowanie wśród społeczeństwa wiedzy z zakresu numizmatyki oraz ochrony i konserwacji zabytków numizmatycznych
• współdziałanie ze środowiskami i towarzystwami archeologicznymi w zakresie archeologicznych odkryć zabytków numizmatycznych, pomoc przy ich inwentaryzacji i zabezpieczaniu
• pogłębianie wiedzy z zakresu numizmatyki wśród członków towarzystwa
• informowanie członków towarzystwa o podejmowanych pracach i osiągnięciach naukowych
• popieranie, opieka i ukierunkowanie naukowego kolekcjonerstwa numizmatycznego
• współdziałanie z innymi instytucjami w celu eliminowania fałszerstw numizmatycznych oraz związanych z tym nadużyć na szkodę społeczną

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
SP nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju: każdy wtorek miesiąca (oprócz świąt i wakacji) od godziny 16.00 do 17.00
Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu-Zdroju - Bzie ZameckieJan Pukowiec

Tel: 32 4706 818

Fax:
ul. Rostków 7 44-336 Jastrzębie-Zdrój
REGON 273412343
NIP 633 20 01 961
Nazwa banku i numery kont bankowych:
PKO BANK POLSKI
13 1020 2472 0000 6402 0121 5474

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Jarosław Ligas – Prezes
Jan Pukowiec – Wiceprezes
Leszek Gunia – Wiceprezes – Naczelnik
Krzysztof Zielonka – Zastępca Naczelnika
Stanisław Bazgier – Sekretarz
Mirosław Mateja – Skarbnik
Adam Goik – Członek ZarząduSzczegółowy zakres działania:
Szkolenie młodzieży i dorosłych, profilaktyka, udział w ćwiczeniach i akcjach ratowniczych.
Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu-ZdrojuWojciech Piechaczek

Tel: 32 475 95 00

Fax: 32 475 95 09
Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu-Zdroju ul. Władysława Jagiełły 4 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Prezes – Wojciech Piechaczek
Z-ca Prezesa – Zbigniew Krasucki
Naczelnik – Mirosław Konewka
Skarbnik – Jarosław Ceglarek
Sekretarz – Michał Hofman


Zakres działalności:
- Grupa Ratownictwa Wysokościowego
- Sekcja Psów Ratowniczych
Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu SzerokiejZbigniew Łukasik

Tel: 660685978

Fax:
ul. Gagarina 130 44-268 Jastrzębie-Zdrój
REGON 273383067
NIP 633 19 50 164

Data wpisu do rejestru: 11.12.2006 r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
Bank Śląski Jastrzębie-Zdrój – 58 8470 0001 2001 0000 0491 0001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Zbigniew Łukasik (Prezes),
Eugeniusz Kopczyński (Naczelnik),
Leszek Luszczymak (Zastępca Naczelnika),
Maria Piksa (Skarbnik),
Jan Ficek (Sekretarz),
Małgorzata Kaczmarzyk (Kronikarz),
Marek Dziewior (Opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej)


Szczegółowy zakres działania:
pomoc społeczna, gaszenie pożarów, usuwanie powodów itd.
Ochotnicza Straż Pożarna MoszczenicaStanisław Frąckowiak Frąckowiak

Tel: 32 4736161

Fax:
Ochotnicza Straż Pożarna Moszczenica ul. Komuny Paryskiej 16 44- 338 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-19-60-429,
REGON: 276591760

tel. 0324736161

Data rejestracji:
31.05.2006r.

Osoby kierujące organizacją:
Stanisław Frąckowiak - Prezes
Andrzej Piechaczek Naczelnik
Jarosław Ceglarek Z-ca Naczelnika
Piotr Frąckowiak Sekretarz
Grzegorz Szniuk Skarbnik
Ewa Frajhofer Kronikarz
Stanisław Małysz Członek Zarządu

Zakres działalności:
Drużyna Młodzieżowa 12-16 lat
Drużyna Kobieca od 18 lat
Drużyna Męska od 18 lat
Udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, klęskach żywiołowych: huragany, powodzie.
Ratownictwo Drogowe
Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębie GórneJózef Płonka

Tel: 32 47 19 745

Fax:
Ochotnicza Straż Pożarna Jastrzębie Górne ul. Pszczyńska 140 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Data rejestracji:
10.12.2002 r.

Osoby kierujące organizacją:
Józef Płonka - Prezes
Jerzy Gruchlik - Wiceprezes-Naczelnik
Gruszka Marek- Zastępca Naczelnika
Piechaczek Krystyna - Sekretarz
Roman Drescher - Skarbnik
Katarzyna Gruchlik-Pieczka - Kronikarz
Danuta Płonka - Gospodarz
Krystyna Piechoczek Członek

Zakres działalności:
Działalność mająca na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, klęsk żywiołowych, zagrożeń ekologicznych i innych zdarzeniach. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi. Prowadzenie działalności kulturalnej, historycznej oraz kultury fizycznej na terenie działania jednostki.
Obywatelski Ruch Obrony BezrobotnychZbigniew Krajewski

Tel:

Fax:
Obywatelski Ruch Obrony Bezrobotnych Stowarzyszenie Ogólnopolskie Oddział Jastrzębie Zdrój ul. 1 Maja 15
Data rejestracji:
02.09.2002r.

Osoby kierujące organizacją:
Krajewski Zbigniew - prezes

Zakres działalności:
Edukacja i pomoc społeczna bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy
Międzyszkolny Klub Sportowy "Jastrzębie"Bogdan

Tel:

Fax:
Międzyszkolny Klub Sportowy "Jastrzębie" ul. Leśna 4 44-330 Jastrzębie-Zdrój
Osoby kierujące organizacją:
Bogdan Sroczyński prezes
Arkadiusz Kuta członek
Artur Drozd - członek

Zakres działalności:
Piłka ręczna dziewcząt od szkoły podstawowej do liceum
Międzyszkolny Klub Sportowy "Jastrząb"Bożena Kruczek

Tel: 724 429 335, 500264020 – po 16

Fax:
Międzyszkolny Klub Sportowy "Jastrząb" ul. Opolska 3 (Szkoła Podstawowa nr 19) 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.jastrzab.baseball.plNIP 633-19-85-949
Nr KRS - IKS-7

Data rejestracji: 02.11.1998r.

Osoby kierujące organizacją:
Bożena Kruczek - prezes
Konrad Zawadzki - wiceprezes
Anna Rusińska - skarbnik
Dorota Sikora - sekretarz

Zakres działalności:
Szkolenie dzieci i młodzieży, udział we współzawodnictwie sportowym, Baseball i softball 13-18 lat.
Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury FizycznejJadwiga Res-Siudzińska
miejskietkkf@wp.pl
Tel: 32 47 10 555
604-23-84-94
Fax:
ul. Wielkopolska 91 44-335 Jastrzębie Zdrój
www.tkkf.jasnet.plNumer KRS 0000002879
REGON 271000263
NIP 633-10-34 - 929

Data wpisu do rejestru: 23.02.1984 r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
PKO Jastrzębie Zdrój 75 1020 2472 0000 6602 0018 1016

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Jadwiga Res-Siudzińska (Prezes),
Marek Bińczak (Wiceprezes),
Marek Dytkowski (Wiceprezes),
Dariusz Spiczak (Skarbnik),
Ilona Wasilczuk (Sekretarz)

Cel działania:
Krzewienie Kultury Fizycznej wśród społeczeństwa miasta Jastrzębie Zdrój, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Biuro MTKKF czynne w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. od 9.00 do 15.00
Ośrodek Terapii Ruchowej Osób III Wieku we wtorki i czwartki od 17.00 do 18.00 w ZSZ Nr 2
Miejski Klub Sportowy "GKS" JastrzębieJerzy Woźniak

Tel: 324718599

Fax:

44-335 Jastrzębie-Zdrój
http://www.gksjastrzebie.com/KRS: 0000003504
NIP: 633-20-09-359
Regon: 276610084

Data rejestracji: 1999r.

Osoby kierujące organizacją:
Jerzy Woźniak - Prezes

Zakres działalności:
Piłka Nożna II i IV Liga
Ludowy Klub Sportowy „Zryw” Jastrzębie - BzieZenon Sosna

Tel: 503168604
668259989
Fax:
ul. Spółdzielcza 1a 44-336 Jastrzębie-Zdrój
www.zrywbzie.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: ESKF-28
REGON: 273080214
NIP: 6331381140

Data wpisu do rejestru: 09.06.2005 r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 86 8470 0001 2009 0025 9844 0001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:

Zenon Sosna- Prezes
Zenon Sosna (Prezes),
Krzysztof Cięciała (Wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych)
Grzegorz Niesłańczyk (Wiceprezes ds. sportowych),
Bronisław Janecki (Sekretarz),
Bartosz Bilik (Członek),
Grzegorz Kwoska (Członek),
Jarosław Janecki (Członek),
Adam Gajdzik (Członek)

Szczegółowy zakres działania:
Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku. Organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych. Dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej. Udział w życiu kulturalnym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków.
Ludowy Klub Sportowy "Żar" SzerokaMirosław Poliwka

Tel: 32 4744802, 32 4743438

Fax:
Ludowy Klub Sportowy "Żar" Szeroka Oś. 1000 Lecia 30/1 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Data rejestracji: 30.12.2005r

Osoby kierujące organizacją:
Mirosław Poliwka – Prezes
Sławomir Kasprzak – Wiceprezes
Elżbieta Kasprzak – Skarbnik
Rafał Waśniewski – Sekretarz
Grzegorz Pudło – Członek
Grzegorz Marczyk - Członek

Zakres działalności:
Piłka nożna: Grupa Naborowa rocznik 1995 96, Trampkarze Starsi rocznik 1993 94 i młodsi, seniorzy
Ludowy Klub Sportowy "Granica" RuptawaJan Gabryś
arteksedzia22@interia.pl
Tel: 691785332

Fax:
Ludowy Klub Sportowy "Granica" Ruptawa 44-337 Jastrzębie-Zdrój, ul. Cieszyńska 101
www.granica1949ruptawa.futbolowo.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: ESKF -15
REGON:276586233
NIP:6332011534

Data rejestracji: 07.05.2004 r.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Millenium Bank o/Jastrzębie 61 1160 2202 0000 0001 8700 8431

Osoby kierujące organizacją:
Jan Gabryś (Prezes)
Adam Płaczek (Wiceprezes ds. sportowych)
Artur Nowak (Wiceprezes ds. organizacyjno-finansowych)
Roman Czyż (Sekretarz)

Cel działania:
Podnoszenie kwalifikacji sportowych przez zawodników klubu oraz udział drużyn piłkarskich w rozgrywkach mistrzowskich oraz szkolenie dzieci i młodzieży w dziedzinie piłki nożnej.
Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe Odział ŚląskiJoanna Dobrowolska
mobbing_stop@onet.pl
Tel: 889703039

Fax:
ul. 1 Maja 36
44-335 Jastrzębie-Zdrój
http://mobbingstop.wix.com/mobbing-stop#Data rejestracji: 04.07.2012r.

REGON: 242983334
NIP: 633-223-11-41


Osoby kierujące organizacją:
Joanna Dobrowolska-Prezes Oddziału
Barbara Pytel – Sekretarz Oddziału
Jarosław Dobrowolski – Skarbnik Oddziału


Zakres działalności:
- nagłaśnianie problemu przemocy w pracy - mobbingu
-pokazywanie negatywnych skutków mobbingu
- niesienie pomocy osobom zagrożonym i poddawanym przemocy psychicznej
-współpraca z instytucjami i osobami w zakresie zbierania, wymiany doświadczeń i informacji
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 124 „Borynia”Kazimierz Szachniewicz
k.szachniewicz1@wp.pl
Tel: 32 4344 528
668107748
Fax:
ul. Węglowa 4 44-335 Jastrzębie-Zdrój
REGON 272789850
NIP 954-10-01-441

Nazwa banku i numery kont bankowych:
PKO BP 65 1020 2472 0000 6602 0125 7120

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Kazimierz Szachniewicz – Prezes
Jan Rutkowski –Wiceprezes ds. Sportu
Ryszard Rutkowski – Wiceprezes ds. Organizacyjnych
Wojciech Bystrzak – Sekretarz Koła
Halina Szachniewicz – Skarbnik Koła
Krzysztof Pasnicki – Członek Zarządu
Józef Zając – Członek Zarządu
Eugeniusz Zjadewicz – Członek Zarządu
Ryszard Podlaski – Członek Zarządu
Szczegółowy zakres działania:
Szkolenie młodzieży, nauka wędkarstwa, przeprowadzanie egzaminów na kartę wędkarską, organizacja sportu wędkarskiego, edukacja ekologiczna, ochrona wód i środowiska, zarybianie, współpraca z Urzędami Miast i Gmin, Pozyskiwanie sponsorów przy organizacji zawodów z okazji Dnia Dziecka oraz zawodów Emeryta i Rencisty, udział w zawodach wędkarskich wszystkich kategorii na szczeblu koła, rejonu oraz okręgu PZW.
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego Nr 78 „Jas-Mos”Ryszard Wybraniec

Tel: 698343339

Fax:
ul. Górnicza 40
44-330 Jastrzębie-Zdrój
KRS 0000057484
Data rejestracji: 25.04.2012r.
REGON: 272789850
NIP: 954-10-01-441

Nazwa i numer rachunku bankowego:
Getin Bank 73 1560 1094 0000 9290 0000 0028

Osoby kierujące organizacją:
Ryszard Wybraniec - Prezes
Tadeusz Szusarz- V-ce Prezes
Longin Klimek– Skarbnik

Zakres działalności:
- organizowanie wędkarstwa,
- rekreacja i sport wędkarski,
- szkolenie młodzieży,
- użytkowanie wód,
- ekologia.

Terminy i godziny urzędowania:
Każdy czwartek od stycznia do końca kwietnia od 13.30 do 16.00 w siedzibie Koła
Klub „Szare Morsy”Irena Baran
szare.morsy@onet.pl
Tel: 602-462-176

Fax:
44-335 Jastrzębie-Zdrój ul. Bogoczowiec 4 „S”/12
Numer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000443065
REGON: 243154210
NIP: 6332231454

Data wpisu do rejestru: 06.12.2012

Osoby kierujące organizacją:
Irena Baran – Prezes Zarządu
Tadeusz Lechowicz – Wiceprezes Zarządu
Małgorzata Fusik - Skarbnik

Cel działania:
1. Propagowanie całorocznych kąpieli w akwenach wodnych oraz w morzu.
2. Hartowanie ciała oraz propagowanie zdrowego stylu życia.
3. Uprawianie kultury fizycznej i sportu.
Klub Żeglarski „Naktuz”Wiesław Sydorów
naktuz@wp.pl
Tel: 601203440

Fax:
Jastrzębie-Zdrój ul. Jasna 80/3
www.naktuz.xo.plImiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Wiesław Sydorów (Komandor)
Władysław Woźniak (Wicekomandor ds. organizacyjnych)
Artur Mateja (Wicekomandor ds. technicznych)

Cel działania:
Organizacja wypoczynku i imprez sportowych pod żaglami.
Ochrona środowiska.
Klub Wysokogórski w Jastrzębiu ZdrojuDariusz Mildner
kwjastrzebie@o2.pl
Tel: 509716578,603241

Fax:
Klub Wysokogórski ul. Harcerska 14b 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.kwjastrzebie.plREGON: 271067741
NIP:633-18-43-764

Data rejestracji: 29.12.2004 r.

Osoby kierujące organizacją:
Dariusz Mildner Prezes
Marian Hudek Wiceprezes
Szymon Nałudka Wiceprezes
Marcin Czyżewski Sekretarz
Piotr Lilla Skarbnik

Klub Sportowy Jastrzębie-BoryniaEugeniusz Bieg
ks-borynia@wp.pl
Tel: 32 756-17-81

Fax: 32 4741017
Klub Sportowy Jastrzębie-Borynia Ul. Mikołaja Reja 10 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Data rejestracji: 18.05.1990 r.

Numer KRS: 0000001559
REGON: 271064085
NIP:633-000-95-79

Nr rachunku bankowego:
Getinbank 79 1560 1094 0000 9050 0004 1476

Osoby kierujące organizacją:
Adam Gorol - Prezes Zarządu
Arkadiusz Żydek - Wiceprezes, Sekretarz
Jacek Rams -Skarbnik
Uchroński Stanisław - Członek Zarządu
Wychrystenko Michał - Członek Zarządu

Zakres działalności:
Szkolenie dzieci i młodzieży w grupach: Juniorzy Starsi, Juniorzy Młodsi (Kadeci), Młodzicy, Grupy Naborowe.
Klub Sportowo-Turystyczny Niewidomych i słabo widzących „Cross Jastrzębie”Józefa Juźko

Tel:

Fax:
Ul. Wrocławska 3/45 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Telefon: 668 181 922
Numer KRS: 0000294476
REGON: 240814520
NIP: 633-216-76-73

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Józefa Juźko – Prezes
Małgorzata Łuszcz – Zastępca Prezesa
Martyna Bartkowiak – Skarbnik
Zbigniew Juźko – Sekretarz
Czesław Wiszniewski - Członek
Klub Rekreacyjno-Sportowy „Sej” Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej (kopiuj 1)Marek Bieńczak
mbienczak@sejsa.pl
Tel: 609896550

Fax:
Jastrzębie-Zdrój, ul. Rybnicka 6c
www.tkkf.jasnet.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 00001130
REGON:
NIP: 633-176-07-71


Data rejestracji: 30.12.2013r.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy 84 8470 0001 2001 0000 1704 0001

Osoby kierujące organizacją:
Marek Bieńczak (Prezes),
Jarosław Dobrowolski (Wiceprezes),
Helena Wąsik (Skarbnik),
Janina Płaczek-Pospieszny (Sekretarz),
Stanisław Baran (Członek)

Komisja Rewizyjna:
Grażyna Dudzik (Przewodnicząca),
Krzysztof Antos (Zastępca),
Mariusz Szewczuk (Członek)

Cel działania:
Wypoczynek i zajęcia po pracy
Klub Rekreacyjno-Sportowy „Chrobry” TKKFMichał Res
miejskietkkf@wp.pl
Tel: 32 471 05 55; 604 526 483

Fax:
ul. Wielkopolska 91 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.tkkf.jasnet.plREGON 270237980
NIP: 633-17-61-084
KRS 0000053815

Data wpisu do rejestru: 28.10.1982 r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
BS 62 8470 0001 2001 0008 4970 0003

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Michał Res (Prezes)
Jadwiga Res-Siudzińska (Wiceprezes)
Joanna Zamaryka (Sekretarz)
Kamil Kojder (Skarbnik)
Iwona Cieśla (Członek)

Terminy i godziny urzędowania( spotkań):
Zarząd 4x w roku ponadto w miarę potrzeb, zajęcia sekcji 3x w tygodniu

Szczegółowy zakres działania:
Krzewienie Kultury Fizycznej wśród społeczeństwa miasta Jastrzębie - Zdrój, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Klub Rekreacyjno-Sportowy Jastrząb Towarzystwo Krzewienia Kultury FizycznejIlona Wasilczuk
ilona_w_82@interia.pl
Tel: 32 47 10 555
506458614
Fax:
ul. Wielkopolska 91 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Numer EKS: 27
REGON: 270237856
NIP: 6331760794

Data wpisu do rejestru: 1988 r.

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Ilona Wasilczuk (Prezes)
Marek Samol (Wiceprezes)
Jarosław Musi (Wiceprezes)
Olga Wolanin (Skarbnik)
Sylwia Radajewska (Sekretarz)

Szczegółowy zakres działania:
Krzewienie kultury fizycznej wśród społeczeństwa miasta Jastrzębie-Zdrój ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
piątki w godzinach od 1900 do 2100 (zajęcia sekcji siatkówki)
Klub Rekreacyjno – Sportowy „MORSY.pl” Towarzystwa Krzewienia Kultury FizycznejStanisław Haśkiewicz
haskiewiczst@wp.pl
Tel: 32 471 05 55
503013511
Fax:
ul. Wielkopolska 91, Jastrzębie-Zdrój 44-335
www.tkkf.jasnet.plNumer ESKF 17
REGON: 271770452
NIP: 6331760860

Data rejestracji: 12.12.1990

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju
nr rachunku 85 8470 0001 2001 0041 9671 0001

Osoby kierujące organizacją:
Stanisław Haśkiewicz (Prezes),
Andrzej Bajer (Wiceprezes),
Mirosława Haśkiewicz (Sekretarz),
Danuta Skonieczny (Skarbnik),
Jolanta Możejewska (Członek)

Cel działania:
Krzewienie kultury fizycznej wśród społeczeństwa miasta Jastrzębie-Zdrój ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Klub Rekreacyjno – Sportowy „Herkules” Towarzystwa Krzewienia Kultury FizycznejHenryk Kucz
morawskimarek@poczta.onet.pl
Tel: 739070047

Fax:
ul. Harcerska 14 A 44-335 Jastrzębie Zdrój
Numer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: EKS 16
REGON: 270237997
NIP: 6331761121

Data wpisu do rejestru: 20.12.2013

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Henryk Kucz (Prezes),
Marcin Balcerek (Wiceprezes),
Tadeusz Wach (Wiceprezes),
Bazyli Dudziak (Sekretarz),
Andrzej Krzyżański (Skarbnik),
Janusz Wygasz (Członek Zarządu),
Łukasz Krzyżanowski (Członek Zarządu)

Szczegółowy zakres działania:
Krzewienie kultury fizycznej

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-22:00
Klub Rekreacyjno Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Pionier"Dariusz Spiczak

Tel:
509330185
Fax:
Klub Rekreacyjno Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Pionier" 44 335 Jastrzębie-Zdrój Ul. Mazurska 6
Osoby kierujące organizacją:
Dariusz Spiczak - Prezes
Andrzej Matusiak - Wiceprezes
Zdzisław Wanat - Wiceprezes
Elżbieta Górska - Sekretarz
Rafał Trot - Skarbnik

Zakres działalności:
- Siłownia
- Tenis Stołowy
- Siatkówka
- Rekreacja kobiet
- Joga
- Turystyka
- Wszystkie Sekcje od lat 15
Klub Rekreacyjno Sportowy Towarzystwa Krzewienia Kultury "Promień"Marek Dytkowski

Tel: 32 4756100, 32 4717680

Fax: 32 4715282
ul. Wrocławska 2 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.pecjastrzebie.comData rejestracji: 24.05.2004 r.

Osoby kierujące organizacją:
Marek Dytkowski Prezes
Dariusz Niezgoda Wiceprezes
Mariola Łanucha Skarbnik
Piotr Nowicki Sekretarz
Kamil Manaj Członek

Zakres działalności:
Działalność sportowo rekreacyjna; turystyka górska, krajoznawcza; siatkówka; piłka nożna; tenis ziemny; pływanie; narciarstwo.
Klub Rekreacyjno Sportowy TKKF "Mors"Stanisław Krasucki
tkkf1@wp.pl
Tel: 3247-10-555 kom.536508624

Fax: 32 4710555
ul. Wielkopolska 91 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.tkkf.jasnet.plNumer ESKF 32
REGON: 270237916
NIP: 6331760966

Data rejestracji: 12.04.2002

Osoby kierujące organizacją:
Stanisław Krasucki (Prezes),
Marian Kocur (Wiceprezes),
Paweł Waluga (Wiceprezes),
Oskar Stec (Sekretarz),
Marek Pisarczyk (Skarbnik)

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
PKO BP 12 1020 2472 0000 6102 0168 0560


Zakres działalności:
Krzewienie Kultury Fizycznej wśród społeczeństwa miasta Jastrzębie Zdrój ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Klub Rekreacyjno Sportowy "Jestem sobą więc tańczę"Danuta Jarczok
danjar.zzgjsw@gmail.com
Tel: 539-929-283

Fax:
ul. Wielkopolska 7/3 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Data wpisu do rejestru: 07.10.2015

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Zachodni WBK 90 1090 2011 0000 0001 3079 9005

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Danuta Jarczok – Prezes
Sonia Byrek – Wiceprezes
Rafał Świstak – Wiceprezes
Bartłomiej Jurek - Sekretarz
Danuta Pryczek – Skarbnik

Cel działania: Uczestniczenie w rozwoju Kultury fizycznej oraz upowszechnienie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej. Współdziałanie z organami administracji oraz organizacjami w zakresie: sportu, promocji zdrowia, wypoczynku, rozwoju fizycznego.
Klub Pływacki H2O Jastrzębie-ZdrójGrzegorz Mosoń - Prezes
Tomasz Kupczak - Sekretarz
Waldemar Ozimek - Członek

klub@h2ojastrzebie.pl
Tel: 606422652

Fax: 32 4717264
Klub Pływacki H2O Jastrzębie-Zdrój Ul. Harcerska 12 44-335 Jastrzębie-Zdrój www.h2ojastrzebie.pl
www.h2ojastrzebie.plNIP: 6332128443
REGON: 240169581

Data rejestracji: 07.09.2005r.

Adres do korespondencji:
Ul. Katowicka 7/40
44-335 Jastrzębie-Zdrój

Osoby kierujące organizacją:
Grzegorz Mosoń - Prezes
Tomasz Kupczak – Sekretarz
Waldemar Ozimek - CzłonekZasady działalności:

• Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży na terenie działania Klubu oraz wychowanie przez kulturę fizyczną.

• Nauka i rozwijanie umiejętności pływackich, które zbawiennie działają na organizm dzieci i młodzieży.

• Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży w oparciu o możliwości bazy sportowej miasta oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców, sympatyków i darczyńców klubu.

• Angażowanie dzieci i młodzieży do różnorodnych form treningów pływania, dostosowanych do wieku, stopnia umiejętności.

• Przygotowanie do uprawiania pływania wyczynowego.

• Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w treningach pływackich.
Klub Pomocy Koleżeńskiej PRACAJerzy Kuszek
klub.praca@interia.pl
Tel:

Fax:
ul. Popiełuszki 1A 44-330 Jastrzębie-Zdrój
www.jasnet.pl/pracaSzczegółowy zakres działania:
Działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy. Podnoszenie wiedzy ogólnej, specjalistycznej oraz kwalifikacji zawodowych.
Klub Motorowy Górników „Autogwarek” przy KWK „Borynia”Krzysztof Osemlak

Tel: 32 7561221, 32 7561428
692197375
Fax:
ul. Węglowa 4 44-268 Jastrzębie-Zdrój
Data wpisu do rejestru: 13.02.2007 r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
Getin Bank SA: 25 1560 1094 0000 9320 0000 3797

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Piotr Gładun – Prezes
Mirosław Studniczek – Wiceprezes
Piotr Jerc – Skarbnik
Mirosław Mikołajec - Gospodarz Klubu
Andrzej Ziemba - Członek Zarządu
Mirosław Dłucik – Członek Zarządu

Szczegółowy zakres działania:
Organizowanie wycieczek dla członków Klubu oraz wczasów w kampingach w Chorwacji.
Klub Motorowy Górników "Jarząbek"Jerzy Bebak
jerzybebak@op.pl
Tel: 503 735 347

Fax:
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Rybnicka 6

Adres do korespondencji: ul. Małopolska 93/3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.kmgjarzabek.plKRS 0000046236
REGON: 271027397
NIP: 6331045643

Data rejestracji: 24.09.2001 r.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Getin Bank 30 1560 1094 2131 1234 0668 0001

Osoby kierujące organizacją:
Jerzy Bebak – prezes
Bogdan Nowiński - wiceprezes ds. finansowych
Jan Szkalbmierski - wiceprezes ds. technicznych
Grażyna Podkowik - skarbnik
Agnieszka Gajda - sekretarz
Krzysztof Gajda - członek ds. imprez
Ryszard Morawski - członek
Jerzy Samborski - członek
Piotr Urbańczyk – członek


Cel działania:
- rozwijanie kultury motoryzacyjnej i propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym
- działanie na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, także wśród dzieci i młodzieży
- organizowanie i popularyzowanie masowego sportu samochodowego i caravaningowego
- szkolenie i podnoszenie kwalifikacji kierowców
- organizowanie i popularyzowanie imprez sportowo-kulturalnych propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego


Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
środa, czwartek, piątek – 8.00-13.30
Klub Judo Koka JastrzębieMariusz Kułaga
kj.koka@gmail.com
Tel: 32 47 405 07

Fax:
Klub Judo Koka Jastrzębie ul. Harcerska 14 b 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.ippon.org.pl/kokaNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: ESKF – 34

Data rejestracji: 14.12.2006

Osoby kierujące organizacją:
Mariusz Kułaga (Prezes)
Robert Radlak (Wiceprezes)
Bartłomiej Szefer (Sekretarz)
Grzegorz Brzoza (Kierownik)
Mieczysław Jagiełłowicz (Członek)

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Getin Noble Bank S.A. – 83 1560 1094 2105 0700 4467 0001

Cel działania:
Rozwój kultury fizycznej i stałe podnoszenie jego działania

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00 – 20.00
Klub Abstynentów „ARKA”Sławomir Głowiński
arka@rzsa.pl
Tel: 32 471 77 51

Fax:
ul. Zielona 18 A 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.arka.rzsa.plKRS 0000002793
REGON: 272944983
NIP: 633 109 39 03

Data wpisu do rejestru: 11.05.2001 r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
PKO o/Jastrzębie 57 1020 2472 0000 6302 0125 8284

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:

Prezes – Sławomir Głowiński
Zastępca Prezesa – Stanisław Abrachamczyk
Zastępca Prezesa – Sławomir Niedźwiedź
Skarbnik - Barbara Zamęcka
Sekretarz - Barbara Hertel


Cel działania:
Działanie na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
Dążenie do trwałej abstynencji członków Klubu.
Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom pragnącym zaprzestania picie alkoholu.
Udzielanie informacji i pomocy w kwestii wyboru metod i sposobów leczenia.
Samokształcenia indywidualnego grupowego w zakresie norm moralno – etycznych ze szczególnym uwzględnieniem istoty choroby alkoholowej.
Propagowanie idei trzeźwości.

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Od poniedziałku do niedzieli w godz. od 16:00 do 21:00
Jeździecki Klub Sportowy „EQUI VERSO”Anna Gotowiecka
equi-verso@o2.pl
Tel: 602-784-804

Fax:
44-268 Jastrzębie Zdrój, ul. Gen. Józefa Bema 98
www.equiverso.plREGON: 240959952
NIP: 633-217-78-32

Data wpisu do rejestru: 4.07.2008 r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
Getin Bank SA. 63 1560 0013 2367 0853 7634 0001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Prezes: Anna Gotowiecka
Wiceprezes: Szczepan Prokopowicz
Sekretarz: Anna Dymek
Skarbnik: Natalia Frysztacja

Szczegółowy zakres działania:
• Organizacja i prowadzenie sportowo – rekreacyjnej działalności w zakresie jeździectwa oraz propagowanie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Śląska.
• Krzewienie i rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
• Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Jastrzębia Zdroju i okolicznych miast.
• Działalność charytatywna.
• Ochrona i promocja zdrowia.
• Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
• Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
• Wypoczynek dzieci i młodzieży.
• Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
• Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
• Turystyka i krajoznawstwo.
• Promocja i organizacja wolontariatu.
Jastrzębskie Towarzystwo TenisoweJulian Marek
kontakt@jtt-tenis.pl
Tel: 505028258
794-601- 775
Fax:
ul. Armii Krajowej 25 44-330 Jastrzębie-Zdrój
www.jtt-tenis.plREGON 273791263
NIP 6331985406

Data wpisu do rejestru: 18.12.1997

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Julian Marek - Prezes
Waldemar Butanowicz – V-Ce Prezes
Dawid Wojciechowski – V-Ce Prezes
Henryk Gołdyn - członek
Andrzej Marek - członek

Szczegółowy zakres działania:
Rozwój tenisa w Jastrzębiu-Zdroju
Jastrzębskie Stowarzyszenie GospodarczeZbigniew Petri
jsg@jasnet.pl
Tel: 324751526

Fax:
ul. 11 Listopada 17 44-330 Jastrzębie Zdrój
Data rejestracji: 29.05.2003r.
Osoby kierujące organizacją:
Zbigniew Petri - prezes
Jerzy Jelonek - skarbnik
Zbigniew Wachowiec - sekretarz
Jastrzębskie Stowarzyszenie DiabetykówJadwiga Stasiak

Tel: 32 471 71 19

Fax:
ul. Zielona 3/25 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Numer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000404406
REGON:242859054
NIP:633 223 0845

Data wpisu do rejestru: 8.12.2011r

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Getin Noble Bank w Jastrzębiu-Zdroju
39 1560 0013 2354 9998 5000 0001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Jadwiga Stasiak – Prezes
Irena Skupień – Sekretarz
Krystyna Rogalska - Skarbnik

Cel działania:
Integracja środowiska diabetyków – spotkania. Udział w festynach zdrowia. Dokonywanie pomiaru poziomu cukru mieszkańcom miasta.

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Zgodnie z harmonogramem dwa razy w miesiącu w czwartki od 15:00 do 17:00
Jastrzębskie Stowarzyszenie Aikido AikikaiJanuary Londwig
januaryl@wp.pl
Tel:
602384032
Fax:
ul.Kusocińskiego 7/1 44-330 Jastrzębie-Zdrój
www.aikidojastrzebie.ovh.orgREGON 241108720
NIP 6332195304

Data wpisu do rejestru: 17.12.2008

Nazwa banku i numery kont bankowych:
ING Bank Śląski
89 1050 1605 1000 0023 4238 2450

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
January Londwig – prezes
Marek Hanusiak - vice prezes
Kamil Smyczyk - sekretarz
Michał Gawliczek - skarbni

Szczegółowy zakres działania:
Upowszechnianie Aikido , kultywowanie tradycji, szkolenie dzieci i młodzieży, kształtowanie pozytywnych wzorców, rozwijanie świadomości publicznej,reprezentowanie w kraju i za granicą , organizowanie szkoleń , pokazów i staży.
Jastrzębskie Centrum Sportów Walki "KEIKO"Andrzej Zbieski
brydzia_23@poczta.onet.pl
Tel: 668895813

Fax:
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Zielona 31/41 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 31/43
www.taekwondo-keiko.pl.tlREGON:278 236 365
NIP:633 210 16 68

Data wpisu do rejestru: 04.05.2004r.

Osoby kierujące organizacją:
Andrzej Zbieski – Prezes
Brygida Bizoń – Wiceprezes
Elżbieta Boreja – Sekretarz
Ryszard Bizoń – Koordynator ds. medialnych
Marzanna Bochenek - Skarbnik

Cel działania:
Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w duchu sportowym; ochrona i promocja zdrowia.

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Wtorek 16.00-20.00
Czwartek 16.00-20.00
Jastrzębski Oddział Polskiego Towarzystwa ADHD „Iskierka Nadziei”Sylwia Wojnarowska
nbiuro@stowarzyszenieadhd.eu
Tel:
510324617,51866
Fax:
Jastrzębie-Zdrój ul. Śląska 81/3
www:stowarzyszenieadhd.euData wpisu do rejestru: 15.04.2009r

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Sylwia Wojnarowska-Prezes
Aneta Urban-Zastępca
Andrzej Śladowski -Sekretarz
Tomasz Wojnarowski -Skarbnik

Szczegółowy zakres działania:
Pomoc dzieciom i rodzinom dotkniętym schorzeniem „ADHD”
Jastrzębski Koszykarski Klub SportowyDariusz Gruszczyk
biurojkks@poczta.onet.pl
Tel: 32 4714353

Fax:
ul. Harcerska 14 44-335 Jastrzębie Zdrój
www.jkks.republika.plData rejestracji: 20.08.2004r.

Osoby kierujące organizacją:
Dariusz Gruszczyk Prezes
Krzysztof Szymański Zastępca Prezesa
Tomasz Majda Skarbnik
Dariusz Stanek Sekretarz
Janusz Myśliwiec - Członek

Zakres działalności:
Zajęcia otwarte z koszykówki dziewcząt (kl.V , VI szkoły podstawowej)
Drużyny w rozgrywkach ŚZKOSZ młodziczki młodsze, starsze, kadetki
Jastrzębski Klub Tenisa StolowegoRoman Fajkus
jkts@poczta.wp.pl
Tel: 505447654
530429189
Fax:
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Harcerska 14a
Data rejestracji:
10.07.2003 r.

Osoby kierujące organizacją:
Roman Fajkus Prezes
Jarosław Kolekta Wiceprezes
Władysław Kwiecień Sekretarz i Skarbnik
Dorota Paluch Członek
Alina Zborowska Członek

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju – 29 8470 0001 2001 0000 0840 0001

Zakres działalności:
Sekcja Tenisa Stołowego Kobiet
Sekcja Tenisa Stołowego Mężczyzn - kategorie wiekowe od skrzata do weterana

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Biuro czynne: wtorek, środa, czwartek, piątek w godz. 16.00 - 19.00
Jastrzębski Klub Morsów „Biały Miś”Manuela Antos

Tel: 504064617

Fax:
44-330 Jastrzębie-Zdrój ul. Witczaka 1
www.bialymis.jasnet.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000334873
REGON: 241 344 827
NIP: 633 220 00 83

Data wpisu do rejestru: 2009r.

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
GETIN Bank o/Jastrzębie Zdrój 83 1560 1094 2105 2283 1860 0001

Osoby kierujące organizacją:

Manuela Antos – Prezes
Krystian Kempny – Wiceprezes
Jadwiga Karbownik – Skarbnik
Anna Byrska – Sekretarz
Marek Kucharczyk – Członek Zarządu


Cel działania:
Promocja i ochrona zdrowia poprzez propagowanie kąpieli zimnowodnych, całorocznej aktywności ruchowej, wymiana informacji i doświadczeń między osobami i instytucjami zainteresowanym i aktywnym wypoczynkiem,

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Niedziela: 13.00 – 17.00
Jastrzębski Klub Kyokushin Karate KumiteMichał Dróżdż
andreassan@o2.pl
Tel: 793290136602627

Fax:
ul. Marusarzówny 31/7 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.karate-jastrzebie.plREGON:2410758
NIP: 633-218-54-87

Data wpisu do rejestru: 06.12.2004 r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
Bank Spółdzielczy Jastrzębie Zdrój 85 8470 0001 2001 0041 7925 0001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Janusz Piórkowski - Prezes
Michał Dróżdż – Wiceprezes
Marek Szyngiel - Wiceprezes

Cel działania:
Uprawianie, nauka, popularyzowanie karate kyokushin, organizacja zajęć sportowych, prowadzenie działalności profilaktycznej propagującej zdrowy tryb życia.

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Każdy piątek miesiąca godz. 19.00 – 21.00

Jastrzębski Klub Hokejowy GKS JastrzębieKazimierz Szynal
jkh@jkh.pl
Tel: 32 4761650

Fax:
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Leśna 4
www.jkh.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000001575
REGON: 270190356
NIP: 6331730959

Status organizacji pożytku publicznego: posiada

Data wpisu do rejestru: 22.03.2001

Nazwa banku i numery kont bankowych:
Bank Spółdzielczy 20 8470 0001 2001 0060 0415 0001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Kazimierz Szynal (Prezes Zarządu),
Andrzej Frysztacki (Wiceprezes Zarządu),
Janusz Antończyk (Wiceprezes Zarządu),
Jan Miszek (Wiceprezes Zarządu),
Adam Rzepski (Wiceprezes Zarządu)

Cel działania:
Planowanie i organizowanie życia sportowego, uczestnictwo w imprezach sportowych, organizowanie działalności sportowej i inne

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
od poniedziałku do piątku – od godz. 8.00 do godz. 14.00
Jastrzębski Katolicki Klub TrzeźwościStanisław Kaluźniak
stowarzyszenie-11@wp.pl
Tel: 32 4719420

Fax:
Ul. Św. Katarzyny 1 44-335 Jastrzębie-Zdrój
REGON: 2799976
NIP: 6331009191

Data wpisu do rejestru: 07.08.2001r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
PKO BP 32 1020 2472 0000 6702 0122 1290

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Stanisław Kaluźniak - prezes
Urszula Zmuda - wiceprezes
Halina Łata - Skarbnik
Arkadiusz Bania - Sekretarz

Szczegółowy zakres działania:
Promowanie zdrowego i trzeźwego sposobu życia. Pokazywanie korzyści jakie daje trzeźwe życie. Wzmacnianie więzi rodzinnych.

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
od poniedziałku do soboty od 16:00 do 21:00, niedziela od 16:00 do 20:00

Hospicjum Domowe im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza przy Parafii Św. KatarzynyElżbieta Wątroba-Sember
hospicjum-jastrzebie@wp.pl
Tel: 324740710

Fax:
ul. Św. Katarzyny 1 44-335 Jastrzębie-Zdrój
Data rejestracji: OPP 12.03.2007r.

Numer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji 0000012970
REGON: 276299025
NIP: 633 20 08 236

Status organizacji pożytku publicznego: posiada

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
PKO BP SA 1/ o Jastrzębie-Zdrój
37 1020 2472 0000 6602 0149 2461

Osoby kierujące organizacją:
Elżbieta Wątroba- Sember – Przewodnicząca
Stefan Wyleżałek – zastępca przewodniczącej
Grażyna Kuczera – sekretarz
Barbara Galczak – skarbnik
Julian Kędzia – członek


Cel działania:
Wykonywanie zadań z zakresu pomocy społecznej, działalności charytatywnej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych i organizacji wolontariatu,

Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Poniedziałek 17.00- 19.00
Środa 10.00 – 12.00

Piątek 10.00- 12.00
Posługa wolontaryjna w domu chorego według potrzeb.
Górniczy Yacht Klub „Szkwał”Dariusz Zmuda
zmuda@o2.pl
Tel: 32 756 53 92, 696 04 24 57

Fax:
ul. Rybnicka 6 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.gycszkwal.oz.plREGON 273029414
NIP 633-15-53-228

Data wpisu do rejestru: 28.07.2006 r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
ING Bank Śląski S.A Wodzisław Śląski filia Jastrzębie Zdrój
95 1050 1605 1000 0004 0133 5518

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Komandor – Dariusz Zmuda
V-ce Komandor ds. finansowych – Małgorzata Zackiewicz
V-ce Komandor ds. organizacyjnych – Włodzimierz Janczak
V-ce Komandor ds. technicznych – Andrzej Kondak
V-ce Komandor ds. żeglarstwa – Włodzimierz Gazda

Szczegółowy zakres działania:
Celem działania Klubu jest uprawianie turystyki kwalifikowanej żeglarskiej, motorowodnej, żeglarstwa lodowego, działalności sportowej, propagowanie żeglarstwa i sportów wodnych wśród młodzieży.
Górniczy Klub Żeglarski "Vega"Lucjan Kwaśny
luc.ka@neostrada.pl
Tel: 32 4717 656, 607 740 528
696246841607741
Fax:
ul. Górnicza 1 44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.gzk-vega.plREGON 277515590
NIP 633-20-46-231

Data wpisu do rejestru: 2004 r

Nazwa banku i numery kont bankowych:
Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju 37 8470 0001 2001 0018 2214 0001

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Lucjan Kwaśny - Komandor
Wojciech Krygowski - Wice komandor ds. organizacyjnych
Józef Mucha - Wice komandor ds. technicznych


Szczegółowy zakres działania:
Żeglarstwo w każdej formie, sporty wodne, ochrona środowiska poprzez profilaktykę wśród korzystających głównie ze środowiska wodnego, propagowanie żeglarstwa i sportów wodnych oraz bezpiecznego wypoczynku nad wodą.
Fundacja „Agape”Jan Welcher
agape@agape.x.pl
Tel: 32 47 17 516

Fax:
ul. Cieszyńska 40 A 44-335 Jastrzębie-Zdrój
KRS 42966
NIP: 633 101 72 10

Data wpisu do rejestru: 17.09.2001 r.

Status organizacji pożytku publicznego: nie posiada

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
ING 65 1050 1605 1000 0004 0133 5476

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Jan Welchar – prezes zarządu
Ewa Mertens – wiceprezes
Gabriela Migło – sekretarz
Adam Piecha – członek
Danuta Abramovich - członek

Szczegółowy zakres działania:
Praca opiekuńczo-wychowawcza wśród dzieci i młodzieży w szczególności w środowiskach zagrożonych zjawiskami patologicznymi
Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy SpołecznejEdward Herban
kontakt@fundacjajastrzebie.pl
Tel: 32 7563230

Fax:
44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Górnicza 44
www.fundacjajastrzebie.plKRS 0000051209

Data wpisu do rejestru: 07.12.1994

Status organizacji pożytku publicznego: nie posiada

Osoby kierujące organizacją:
Edward Herban (Prezes Zarządu),
Jerzy Motor (Wiceprezes),
Bogusław Światowiec (Wiceprezes),
Danuta Kamyszek (Sekretarz),
Stanisław Pałasz (Członek Zarządu),
Dariusz Łukaszczyk (Członek),
Roman Brudziński (Członek),
Piotr Czereda (Członek)
Fundacja Jastrzębski Inkubator PrzedsiębiorczościPiotr Kijański
inkubator@xm.pl
Tel: tel. 32 4762911

Fax:
ul. 1 Maja 45 44-330 Jastrzębie-Zdrój
www.inkubator.xm.plData rejestracji: 14.09.1992r.

Osoby kierujące organizacją:
Piotr Kijański Prezes zarządu
Tomasz Czułyt członek zarządu

Zakres działalności pożytku publicznego:
Inkubator przedsiębiorczości - wynajem pomieszczeń, fundusz pożyczkowy
Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości szkolenia, konferencje, doradztwo, konsultacje
Fundacja "Ogniwo"Grażyna Fabian
kontakt@fundacjaogniwo.pl
Tel: 535522200
692090049
Fax:
ul. Towarowa 4 44-330 Jastrzębie-Zdrój
www.fundacjaogniwo.plNumer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji 0000364436
REGON:241812406
NIP:633 221 9217

Data rejestracji: 8.09.2010r

Status organizacji pożytku publicznego: posiada

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank Spółdzielczy o/Jastrzębie-Zdrój 68 8470 0001 2001 0044 2985 0001


Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Grażyna Fabian – Prezes
Dariusz Kolorz – Wiceprezes

Cel działania:
Wspomaganie finansowe i rzeczowe placówek służby zdrowia prowadzących szeroką rehabilitację fizyczna i psychiczną, pomoc rzeczowa i finansowa , promocja profilaktyka zdrowotna, organizowanie szkoleń dotyczących rehabilitacji,
Fundacja "Nasza Szkapa"Agnieszka Zera
fundacja@nasza-szkapa.idl.pl
Tel: 697777692

Fax:
ul. Morcinka 1/3 44-330 Jastrzębie Zdrój
www.nasza-szkapa.idl.plData rejestracji: 27.11.2006 r.

Osoby kierujące organizacją:
Agnieszka Zera

Rada Nadzorcza
Magdalena Sośniak Przewodnicząca
Katarzyna Chleba - Członek
Zakres działalności:
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
Cywilna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza-JastrzębiePiotr Bracha
cgprjastrzebie@o2.pl
Tel: 530568050
505714998
Fax:
ul. Kaszubska 10/34
44-335 Jastrzębie Zdrój
http://www.cgprjastrzebie.plData rejestracji: 06.01.2015

Numer KRS/EKS: 0000537502
REGON: 36046748900000
NIP: 6332233648

Osoby kierujące organizacją:
Bracha Piotr – Prezes
Szyda Alan - Wice Prezes
Brzeziński Damian – Wice Prezes
Głowacka Monika – Sekretarz
Szyda Magdalena – Skarbnik
Czernikiewicz Paweł – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej


Zakres działalności:
1. niesienie pomocy osobom zaginionym w obszarach leśnych oraz terenach otwartych, ciekach wodnych, gruzowiskach przy użyciu psów ratowniczych i zasobów ludzkich z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu ratowniczego,
2. udzielanie pierwszej pomocy, transport poszkodowanych z miejsca wypadku bądź odnalezienia celem przekazania odpowiednim służbom ratowniczym – medycznym,
3. współpraca z profesjonalnymi służbami ratowniczymi,
4. upowszechnianie ratownictwa i zasad udzielania pomocy przedmedycznej,
5. niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i mienia,
6. ratowanie życia i mienia ludzkiego w czasie zaistnienia klęsk żywiołowych,
7. przeciwdziałanie zagrożeniom i ich skutkom,
8. ochrony i promocji zdrowia,
9. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10. turystyki i krajoznawstwa,
11. ratownictwa i ochrony ludności,
12. pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
13. promocji i organizacji wolontariatu,
14. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
Centrum Kultury Niezależnej „Pozytywka”Tomasz Jaworski
info@cknpozytywka.pl
Tel: 604493803

Fax:
ul. Katowicka 25/6
44-335 Jastrzębie Zdrój
www.cknpozytywka.plREGON 240699439
NIP 633 218 60 15

Data wpisu do rejestru: 20.06.2007 r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
ING Bank Śląski 69 1050 1605 1000 0023 3804 9238

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Tomasz Jaworski - Prezes
Marcin Wójcik – Wiceprezes
Anna Kędzierska – Sekretarz
Karina Zapała - Skarbnik

Szczegółowy zakres działania:
Działalność Stowarzyszenia polega na organizowaniu między innymi imprez kulturalnych połączonych z propagowaniem świadomości o osobach niepełnosprawnych, o tym jak żyć bez nałogów, jak czuć się bezpiecznie nad wodą.
Dodatkowo pomagamy osobom uzależnionym wyjść z nałogu poprzez współpracę z wykwalifikowaną kadrą oraz własne doświadczenie życiowe.
Bokserski Klub Sportowy JastrzębieAndrzej Porebski
andrzej.porebski@op.pl
Tel: 696280107

Fax:
al. Jana Pawła II/6
44-330 Jastrzębie Zdrój
Data rejestracji: 16.07.2001

Numer KRS/EKS lub innego rejestru, ewidencji: 0000001767
REGON: 277456745
NIP: 6332044195

Osoby kierujące organizacją:
Andrzej Porebski - Prezes
Mirosław Kolb - Wiceprezes
Mirosław Dobrowolski - Wiceprezes

Zakres działalności:
Propagowanie i upowszechnianie sportu oraz kultury fizycznej w Jastrzębiu-Zdroju, a zwłaszcza boksu amatorskiego i zawodowego

Nazwa banku i numer rachunku bankowego:
Bank PEKAO – 92 1240 4386 1111 0000 5274 2428
Baseballowy Uczniowski Klub Sportowy "Jastrząb"Jacek Szopa

Tel: 32 47 51501

Fax:
Zespól Szkół Mistrzostwa Sportowego ul Piastów 15
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP 633- 17-81-282
REGON: 273016707

Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju NR RACHUNKU 84847000012001001826050001
Data rejestracji: 10.04.1995

Osoby kierujące organizacją:
Jacek Szopa – Prezes
Zbigniew Miłoś - Wiceprezes
Genowefa Krajewska - Sekretarz


Zakres działalności:
• Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów z wykorzystaniem baseballu, siatkówki i innych dyscyplin sportu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły, klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
• W oparciu zaangażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do ich stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.
• Uczestniczenia w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nią.
• Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej / z wykorzystaniem możliwości różnych dyscyplin sportowych
• Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
• Organizowanie uczniom wszelkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
• Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowością poprzez uczestnictwo w realizacji zasad Klubu.
Al.-Anon „Sasanka” - grupa samopomocowaBogumiła Jurek
stowarzyszenie@al-anon.org.pl
Tel: 61 828 93 07

Fax:
ul. Zielona 18a
44-335 Jastrzębie-Zdrój
www.al-anon.org.plAdres do korespondencji:
skrytka pocztowa 14,
60-980 Poznań 13

REGON: 639642850
NIP 972-09-57-400
Data wpisu do rejestru: 23.04.1999r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Poznaniu
64 1020 4027 0000 1802 0381 8358

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Bogumiła Jurek – prezes
Ewa Klockiewicz-Kamińska - wiceprezes
Krystyna Anczykowska - członek zarządu
Maria Ślusarczyk - skarbnik
Agnieszka Domagalska - członek zarządu

Szczegółowy zakres działania:
„Grupy rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia. Al-Anon nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty, Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ani ich nie odrzuca. W Al-Anon nie ma składek członkowskich, Al-Anon jest samowystarczalna dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania. Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików, realizujemy to poprzez: praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi"
Al.-Anon „Katarzyna” - grupa samopomocowaJurek Bogumiła
stowarzyszenie@al-anon.org.pl
Tel: 618289307

Fax:
Parafia N.M.P. Matki Kościoła, ul. ks. J. Popiełuszki,
44-335 Jastrzębie Zdrój
www.al-anon.org.plKRS: 0000082338
REGON 639642850
NIP 972-09-57-400

Data wpisu do rejestru: 23.04.1999r.

Nazwa banku i numery kont bankowych:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Poznaniu
64 1020 4027 0000 1802 0381 8358

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Bogumiła Jurek - prezes
Ewa Klockiewicz-Kamińska - wiceprezes
Krystyna Anczykowska - członek zarządu
Maria Ślusarczyk - skarbnik
Agnieszka Domagalska - członek zarządu

Szczegółowy zakres działania:
„Grupy rodzinne Al-Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików.
Istnieją one w tym celu, aby rozwiązywać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Jesteśmy przekonani, że alkoholizm jest chorobą rodzinną i że zmiana naszego nastawienia może przyczynić się do jej wyleczenia. Al-Anon nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, ugrupowaniem politycznym, organizacją lub z jakąkolwiek instytucją. Nie bierze udziału w żadnych sporach. W sprawach nie dotyczących wspólnoty, Al-Anon nie zajmuje żadnego stanowiska, nie popiera ani ich nie odrzuca. W Al-Anon nie ma składek członkowskich, Al-Anon jest samowystarczalna dzięki dobrowolnym datkom uczestników spotkania. Jedynym motywem działania w Al-Anon jest niesienie pomocy rodzinom alkoholików, realizujemy to poprzez: praktykowanie Dwunastu Stopni, przez serdeczne przyjmowanie i dodawanie otuchy rodzinom alkoholików oraz zrozumienie i dodawanie odwagi samemu alkoholikowi"
Akcja Katolicka o/Jastrzębie-Zdrój przy Parafii Najświętszego Serca Pana JezusaAniela Szymura

Tel: 32 47 622 58

Fax:
ul. 1 Maja 36 44-330 Jastrzębie-Zdrój
REGON:277548938
NIP: 9542377734

Status organizacji pożytku publicznego: nie posiada

Teren działania: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju

Nazwa banku i numery kont bankowych:
17 1560 1094 0000 9270 0000 7021

Imiona, nazwiska i funkcje osób z zarządu:
Aniela Szymura – Prezes
Józef Grzonka – zastępca Prezesa
Lucyna Pękała – Sekretarz
Tamara Gajak – Skarbnik


Szczegółowy zakres działania:
Działalność na cele charytatywne dzieci (wypoczynek i rekreacja), działalność kulturalna społeczności lokalnej, promocja bezalkoholowego spędzania wolnego czasu.


Terminy i godziny urzędowania (spotkań):
Zebranie członków A. Kat. 4 razy w roku oraz według potrzeb prezes Akcji Katolickiej zwołuje się zebranie członków lub Zarządu.

Ilość wolontariuszy: 20 członków Akcji Katolickiej, prace społeczne, nieodpłatna.
Akademickie Stowarzyszenie Pomocy SpołecznejJurek Bogumiła
wollman@poczta.onet.pl
Tel: 338546220

Fax:
ul. 1 Maja
44-335 Jastrzębie Zdrój
http://www.asps.prv.plData rejestracji: 19.08.2002r.

KRS: 0000082338
Osoby kierujące organizacją:
Lidia Wollman - Przewodnicząca
Anna Klinik - Wice przewodnicząca
Andrzej Szczurek - Skarbnik
Beata Oelszlaeger - Sekretarz
Barbara Grabowska Członek zarządu
Wiesława Walkowska Członek zarządu

Zakres działalności:
- organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych w oparciu o działalność m. in. świetlic środowiskowych,
- doraźna pomoc osobom starszym i samotnym,
- współpraca z ośrodkami pomocy społecznej jednostek samorządu terytorialnego,
- organizacja zbiórek, kwest, aukcji na rzecz potrzeb osób objętych opieką Stowarzyszenia,
- doraźna pomoc studentom,
- praca samokształceniowa członków Stowarzyszenia w zakresie opieki i pomocy
Polski Związek Niewidomych Okręg ŚląskiJolanta Strusz – prezes
Marek Zwolenkiewicz – wiceprezes
Teodor Radzimierski – sekretarz
Marek Halicki – skarbnik
pznjastrzebie@wp.plPolski Związek Niewidomych Okręg Śląski
ul. Zielona 16
44-335 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 4710239

Dane identyfikacyjne:
KRS 0000012847

Data wpisu do rejestru: 24-05-2001

Stowarzyszenie zwykłe AKADEMIA HOKEJOWA ICE HAWKSSzpyra Rafał - Prezes Zarządu
Zmroczek Paweł - Wiceprezes Zarządu
Onak Michał - Wiceprezes Zarządu
ha.ice.hawks@gmail.comStowarzyszenie zwykłe AKADEMIA HOKEJOWA ICE HAWKS, ul. 11 Listopada 22, 44-330 Jastrzębie-Zdrój

Numer telefonu: 502 664 195; 511 767 111; 501 530 637

Dane identyfikacyjne: NIP 6332236291 REGON 366073610

Data wpisu do rejestru: 6-12-2016