nowe logo

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu jest budowa nowego budynku Przedszkola Publicznego nr 10 przy Zespole Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju. Zwiększeniu ulegnie liczba miejsc w przedszkolu z obecnych 78 do 125 poprzez utworzenie nowej grupy  dla 3-4 latków. Poprawie ulegnie również oferta edukacyjna placówki i warunki w jakich prowadzone będą zajęcia.

W ramach realizacji Projektu powstaną nowe obiekty przeznaczone na funkcjonowanie przedszkola nr 10.

Zaprojektowano budowę następujących pomieszczeń:

 • 5 sal ogólnych na ok. 25 dzieci każda (ok. 2,5 m2/na każde dziecko), wraz z pomieszczeniami wyposażonymi w szafy do przechowywania pościeli, leżaków, materiałów dydaktycznych i pomocniczych,
 • hall do zajęć ruchowych, gimnastyki, uroczystości przedszkolnych,
 • 5 przysalowych zespołów sanitarnych, wyposażonych w brodziki, sanitariaty i umywalki dostosowane do potrzeb dzieci,
 • hall z szatnią dla 125 dzieci,
 • kuchnia z jadalnią i zapleczem,
 • niezbędne pomieszczenia administracyjne i socjalne,
 • ogrodzenie terenu placówki, wygrodzenie terenu przedszkolnego,
 • plac zabaw z wyposażeniem i ogrodzeniem,
 • parking.

 

Celem projektu jest:

 • zwiększenie liczby miejsc w Przedszkolu Publicznym nr 10,
 • zastąpienie obecnego budynku przedszkola nowoczesną placówką opiekuńczo-edukacyjną spełniającą standardy europejskie,
 • podniesienie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej dla dzieci 3-4 letnich w Jastrzębiu-Zdroju,
 • poprawa poziomu bezpieczeństwa przedszkolaków (nowoczesny, bezpieczny obiekt spełniający wszelkie normy),
 • spadek kosztów utrzymania przedszkola w Jastrzębiu-Zdroju (niższe koszty odtworzeniowe, brak potrzeby prowadzenia remontu przez co najmniej kilka lat, efektywne i nowoczesne instalacje gwarantujące oszczędność mediów)

Korzyściami społecznymi z realizacji projektu jest:

 • wyrównanie szans kobiet na wejście lub powrót na rynek pracy,
 • podniesienie atrakcyjności Miasta Jastrzębie-Zdrój i dzielnic Borynia i Skrzeczkowice, jako potencjalnego miejsca zamieszkania
 • obniżenie kosztów utrzymania rodzin, którym nie zapewniono miejsc w przedszkolach, a które zmuszone były do odwożenia dzieci do przedszkoli w innych dzielnicach
 • poprawa estetyki i zagospodarowania terenu inwestycji z minimalną ingerencją w środowisko naturalne, w zgodzie ze równoważonym rozwojem.

 

Nazwa Projektu: „Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla Przedszkola Publicznego nr 10 przy Zespole Szkół nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  6 021 943,14 zł

Wartość dofinansowania: 1 821 642,12 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl