logo1-1024x110rpo

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu była budowa drogi gminnej – obwodnicy os. Staszica w Jastrzębiu Zdroju, która połączyła ul. 11 Listopada z ul. Wrocławską. Obwodnica powstała na długości 320 m. W ramach zadania została również przebudowana ul. Wrocławska na długości 132 m oraz została wybudowana kanalizacja deszczowa, parking, chodniki, jak również oświetlenie nowej drogi.

Cele Projektu:

Celem Projektu jest poprawa układu komunikacyjnego uzupełniającego kluczową sieć drogową w Jastrzębiu Zdroju. Dzięki zrealizowaniu Projektu znacznej poprawie uległa jakość systemu transportowego w Mieście pod względem rozwoju infrastruktury drogowej, jak również jego funkcjonalności. Nowo powstały odcinek pozwala na krótszy i bezpieczniejszy dojazd do dróg wewnętrznych, a także zapewnia poprawę bezpieczeństwa. Projekt ten jest też niezwykle ważną inwestycją dla mieszkańców osiedla Staszica, instytucji użytku publicznego oraz jednostek prowadzących w tym rejonie działalność gospodarczą.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: Budowa obwodnicy Staszica wraz z parkingiem w Jastrzębiu Zdroju

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie Zdrój

Wartość projektu:  2 017 452,57 zł

Wartość dofinansowania: 1 288 470,87 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.2007-2013.slaskie.pl/

fotka (1) fotka (2) fotka (3) fotka (4)