• Pilotażowy program „ABSOLWENT”

  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej, przewidzianego w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

  Pilotażowy program „ABSOLWENT”Zobacz więcej...
 • Polska Akcja Humanitarna – Pajacyk

  Trwa nabór wniosków w ramach programu Pajacyk. W terminie do 10 lipca można nadsyłać wnioski na dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2017/2018 (w przypadku dużej ilości wniosków o kolejności zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego). O pomoc mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.

  Polska Akcja Humanitarna - PajacykZobacz więcej...
 • Sprawozdanie fundacji OPP

  Zgodnie ze zmianami, które zostały wprowadzone w ustawie o działalności pożytku publicznego w sierpniu 2015 roku, fundacje ze statusem organizacji pożytku nie mają już obowiązku dostarczania sprawozdania z działalności do ministra je nadzorującego.

  Sprawozdanie fundacji OPPZobacz więcej...