• Rekrutacja uczestników seminarium – „Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu”

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego rozpoczyna rekrutację uczestników seminarium pt. „Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu”, na którym zostanie zaprezentowana i omówiona (w odniesieniu do dobrych praktyk z województwa śląskiego i dolnośląskiego) następująca tematyka:

  Rekrutacja uczestników seminarium - "Podmiot ekonomii społecznej w świecie biznesu"Zobacz więcej...
 • Zarządzenie w sprawie konsultacji

  Zarządzenie w sprawie konsultacji projektu Uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII.136.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

  Zarządzenie w sprawie konsultacjiZobacz więcej...
 • Dofinansowania w ramach programu Granty EEA i Funduszu Norweskiego na Rzecz Zatrudnienia Młodzieży

  Granty na międzynarodowe inicjatywy na rzecz zrównoważonego zatrudnienia młodych ludzi. Działania realizowane w ramach projektów powinny przyczyniać się do tworzenia miejsc pracy oraz wspierać edukację i szkolenia przygotowujące młodzież do wejścia na rynek pracy.

  Dofinansowania w ramach programu Granty EEA i Funduszu Norweskiego na Rzecz Zatrudnienia MłodzieżyZobacz więcej...
 • Upływa termin składania sprawozdania dla organizacji OPP i prowadzących działalność gospodarczą

  Wszystkie organizacje pozarządowe, bez względu na formę, muszą złożyć odpowiednie sprawozdanie z prowadzonej działalności. W tym roku termin składania ww. dokumentu dla organizacji prowadzących działalność gospodarczą lub posiadających status OPP upływa 17 lipca.

  Upływa termin składania sprawozdania dla organizacji OPP i prowadzących działalność gospodarcząZobacz więcej...
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach działania 3.1 POPC – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Ogłoszony konkurs ma na celu poprawę kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz wykorzystania e-usług administracji.

  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”Zobacz więcej...
 • Małe granty – Azyl czyli domek na zimę dla miejskich kotów

  Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. ze zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym  lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

  Małe granty - Azyl czyli domek na zimę dla miejskich kotówZobacz więcej...