• Kurs na samodzielność

  Organizacje pozarządowe realizując działania na rzecz osób niepełnosprawnych od lat korzystają ze wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wydatki na ten cel stanowią trzecią największą pozycję w budżecie PFRON.

  Kurs na samodzielnośćZobacz więcej...
 • Małe granty

  Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. ze zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

  Małe grantyZobacz więcej...
 • Małe granty

  Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. ze zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym  lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

  Małe grantyZobacz więcej...