• 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

  2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny RozwójZobacz więcej...
 • 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny Rozwój

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej”.  O dofinansowanie mogą się starać mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.

  2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw / 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, Inteligentny RozwójZobacz więcej...
 • W drodze po sukces

  Projekt przewiduje przeszkolenie 120 osób zamieszkujących na terenie województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w wieku powyżej 29 lat (ukończone 30 lat), które należą do grupy osób bezrobotnych lub biernych zawodowo znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy tj. kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie, co najwyżej ponadgimnazjalne), osoby w wieku

  W drodze po sukcesZobacz więcej...
 • Płatny staż – Mój rozwój

  Do 26 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stażowego Ministerstwa Rozwoju pn. Płatny staż – Mój rozwój!. Konkurs jest skierowany do studentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, realizowanych zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 26 roku życia, którzy interesują się

  Płatny staż - Mój rozwójZobacz więcej...
 • ClimateLaunchpad 2017

  Do 14 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ClimateLaunchpad 2017. Celem konkursu jest wybór najlepszych wczesnych pomysłów biznesowych związanych z ochroną środowiska/klimatu. Zwycięski projekt otrzyma 10 000 euro.

  ClimateLaunchpad 2017Zobacz więcej...
 • Climate-KIC Accelerator Programme

  Do 9 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Climate-KIC Accelerator Programme. Celem konkursu jest wybór najlepszych innowacji z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, odnawialnych źródeł energii, produkcji zdrowej żywności i branż pokrewnych. Zwycięskie  projekty otrzymają 30 000 euro.

  Climate-KIC Accelerator ProgrammeZobacz więcej...