• Szkolenia dla przedsiębiorców z funduszy europejskich

  W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój utrzymywana jest Baza Usług Rozwojowych. Jest to ogólnodostępny, bezpłatny zbiór ofert usług rozwojowych w postaci internetowej bazy zawierającej oferty szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e-learningu oraz innych usług, dzięki którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne rozwijają swoje kompetencje.

  Szkolenia dla przedsiębiorców z funduszy europejskichZobacz więcej...
 • Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach KONKURS II, Infrastruktura i Środowisko.

  Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwachZobacz więcej...
 • Dofinansowanie projektów w zakresie elektromobilności

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs dedykowany na dofinansowanie projektów w zakresie elektromobilności w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków (https://lsi1420.parp.gov.pl/home) udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP do 26 kwietnia (w ostatnim dniu

  Dofinansowanie projektów w zakresie elektromobilnościZobacz więcej...