• Spotkanie konsultacyjne – przedsięwzięcia na 2018 rok

    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przy współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach organizuje bezpłatne spotkanie konsultacyjne „Listy przedsięwzięć priorytetowych planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Katowicach na 2018 rok”. Zapraszamy przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców.

    Spotkanie konsultacyjne - przedsięwzięcia na 2018 rokZobacz więcej...
  • 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja Rozwój

    Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 (daw. POWR.02.17.00-IP.04-00-013/16) pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator”.

    2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Wiedza Edukacja RozwójZobacz więcej...