• Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1. POIiŚ

    Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach Działania  1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko.

    Nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1. POIiŚZobacz więcej...
  • Nabór do Komisji Konkursowej FIO 2017

    Departament Ekonomii Społecznej i Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej ds. zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert przeprowadzonego

    Nabór do Komisji Konkursowej FIO 2017Zobacz więcej...