1

ZADANIA
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego pracuje w systemie całodobowych dyżurów pełnionych przez pracowników Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej.

Zadania stojące przed PCZK:
1. Prowadzenie całodobowego monitoringu zagrożeń  kryzysowych oraz informowanie szefa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego o zaistniałej sytuacji.
2. Przyjmowanie, zbieranie i ewidencjonowanie oraz analizowanie informacji o stanie bezpieczeństwa miasta, współpraca z instytucjami realizującymi stały monitoring środowiska.
3. Udział w ostrzeganiu i alarmowaniu ludności Jastrzębia Zdroju o zaistniałym (potencjalnym) zagrożeniu. Współpraca w tym zakresie z lokalnymi mediami.
4. Nadzór nad systemem wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności.
5. Przyjmowanie informacji o zagrożeniu, dokonywanie analizy i prognozy rozwoju sytuacji zagrożenia.
6. Przekazywanie informacji o zdarzeniach do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach.
7. Utrzymywanie stałej łączności z WCZK w Katowicach.
8. Dokonanie wstępnej oceny sytuacji kryzysowej i powiadomienie Prezydenta Miasta.

powrót do poprzedniej strony