Zakończyła się realizacja transgranicznego projektu pn. „Aktywne sąsiedztwo. Działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich”, realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój, Karwinę (CZ) i Hawierzów (CZ) oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.
Działania projektu, promujące transgraniczną współpracę, adresowane były przede wszystkim do mieszkańców miast uczestniczących w projekcie. W ramach projektu zrealizowano następujące przedsięwzięcia:
Zorganizowano polsko-czeską grę plenerową pn. „Tu warto się zatrzymać!” dla mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. Celem tej gry, oprócz zachęcenia mieszkańców do aktywnego spędzenia wolnego czasu, było wypromowanie najciekawszych miejsc w naszych miastach, do których warto wybrać się z rodziną bądź też zaprosić sąsiada np. zza Olzy. Zadaniem uczestnika gry było odwiedzenie wskazanych na mapach miejsc i udokumentowanie tego faktu ciekawą fotografią. W odpowiedzi na tę formę transgranicznej zabawy napłynęło ok. 250 fotografii.
Wystawiono stoisko promocyjne projektu, podczas którego zorganizowany został quiz wiedzy o miastach partnerskich pn. „Znam to miasto!” a także zaprezentowana została wystawa fotografii dokumentującej realizację dotychczasowych wspólnych projektów. W trakcie tego działania wręczone zostały nagrody laureatom gry plenerowej. Działaniu temu towarzyszyła także promocja miast uczestniczących w projekcie, a przede wszystkim ich oferty kulturalno-sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców zaplanowanej na okres wakacyjny.
Zorganizowano polsko-czeską konferencję dotyczącą nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 połączoną z warsztatami i konsultacjami nt. tworzenia transgranicznych projektów. Konferencja kierowana była do przedstawicieli instytucji z miast uczestniczących w projekcie działających w obszarze edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji, a także gospodarki  i przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego. W trakcie debat i dyskusji określono konkretne przedsięwzięcia, które w partnerstwie transgranicznym pomiędzy instytucjami biorącymi udział w konferencji będzie można zrealizować w nowej perspektywie finansowej UE, a także wskazano obszary wymagające dalszej aktywizacji.
Projekt ten, był kontynuacją wcześniejszych wspólnych transgranicznych przedsięwzięć i nawiązywał do zrealizowanych już projektów „Przedsiębiorczy sąsiad”, „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy”  oraz „Polsko-czeskie spotkania branżowe”.
Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 -2013   i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.  

  

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński