Miasto Jastrzębie-Zdrój w marcu 2014 r. rozpoczęło realizację projektu pn. „Dostępna granica”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.

W miesiącu październiku 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu. Zgodnie z podpisaną umową, przewidywana wysokość wydatków kwalifikowanych wyniesie 637,5 tys. EURO, natomiast dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 wyniesie 541,9 tys. EURO (85%).

Realizowany projekt (przebudowa i rozbudowa ul. Komuny Paryskiej w Jastrzębiu-Zdroju – Etap I/dzielnica Moszczenica/ oraz modernizacja ul. Bożkowej w Karwinie /dzielnica Raj/) ma poprawić i zwiększyć dostępność komunikacyjną polsko-czeskiego pogranicza.

Planowany projekt nawiązuje do tworzonego od lat zintegrowanego systemu połączeń komunikacyjnych w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński. Planowane inwestycje zdecydowanie zwiększą bezpieczeństwo użytkowników tych dróg oraz umożliwią, a także ułatwią współpracę transgraniczną instytucjom zlokalizowanym w tych dzielnicach. Realizacja projektu poprawi dostępność granicy dla turystów, a przede wszystkim ułatwi dojazd do pracy po drugiej stronie granicy Zakres projektu obejmuje:

1. Modernizacja ul. Komuny Paryskiej:

Zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa ulicy na długości 315 m, przebudowa skrzyżowania z ul. Ranoszka i Wyszyńskiego, budowa nowych i przebudowa istniejących chodników, budowa dwóch zatok autobusowych przy ul. Komuny Paryskiej oraz przebudowa istniejących zatok i chodnika przy ul. Ranoszka. Ponadto zostaną przebudowane zjazdy do posesji, przebudowane oświetlenie uliczne, odwodnienie pasa drogowego, roboty teletechniczne oraz elektryczne.

2. Modernizacja ul. Bożkowej

Zostanie wykonana przebudowa drogi łącznie z miejscami parkingowymi w samodzielnych zatokach na ul. Božkovej.

3. Promocja przedsięwzięcia

4. Organizacja konferencji prasowej prezentującej projekt.