Dobiegł końca transgraniczny projekt realizowany w partnerstwie trzech największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński: Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów pn. „III polsko-czeskie spotkania branżowe”. Projekt dofinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.

 

Projekt był kontynuacją transgranicznego przedsięwzięcia partnerskich miast, kierowanego do przedstawicieli instytucji z różnych obszarów życia społecznego Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa. Dotychczasowe edycje projektu polegały na organizacji cyklicznych spotkań branżowych, po obu stronach granicy, w trzech podstawowych obszarach tematycznych: kultura, edukacja, sport, turystyka i rekreacja; gospodarka i przedsiębiorczość oraz bezpieczeństwo publiczne. Doświadczenia wcześniejszych edycji projektu pokazały, że próby aranżowania współpracy (często z wykorzystaniem środków unijnych) instytucji  i innych podmiotów funkcjonujących w tych trzech miastach powiodły się. Z roku na rok przybywa partnerskich przedsięwzięć, zwiększa się liczba wspólnie realizowanych projektów, również infrastrukturalnych. Odświeża się także transgraniczna współpraca szkół oraz nawiązują się nowe wątki współpracy edukacyjnej.

W niniejszej edycji projektu w czerwcu br. zorganizowano konferencję tematyczną (zadanie Jastrzębia-Zdroju) której celem było przekazanie aktualnej wiedzy na temat nowego Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz wskazanie, w formie warsztatowej, obszarów wsparcia programu, a także typów projektów, które możliwe będą do realizacji. Konferencja kierowana była do grupy osób reprezentujących podmioty działające w różnych obszarach życia społecznego z tych trzech miast. W grudniu br. zorganizowano videokonferencję z Euro-Institutem z pogranicza francusko-niemieckiego nt. dobrych praktyk współpracy samorządów dla osób realizujących zadania z zakresu współpracy transgranicznej z Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa – zadanie m.Jastrzębie-Zdrój. Ostatnim zadaniem w niniejszym projekcie było przygotowanie mobilnej aplikacji na smartfony i tablety oraz wersji przeglądarkowej WEB prezentującej trzy partnerskie miasta. Zadanie to zrealizowane zostało przez czeskich partnerów projektu tj. Hawierzów i Karwinę.

 

Wejście do aplikacji

 

– "III Polsko-czeskie spotkania branżowe” Prezentacja miasta Hawierzów – wersja czeska

– "III Polsko-czeskie spotkania branżowe” Prezentacja miasta Hawierzów – wersja angielska

– "III Polsko-czeskie spotkania branżowe” Prezentacja miasta Hawierzów – wersja polska

– "III Polsko-czeskie spotkania branżowe” Prezentacja miasta Karwina – wersja czeska

– "III Polsko-czeskie spotkania branżowe” Prezentacja miasta Karwina – wersja angielska

"III Polsko-czeskie spotkania branżowe” Prezentacja miasta Karwina – wersja polska

"III Polsko-czeskie spotkania branżowe” Prezentacja miasta Jastrzębie-Zdrój – wersja polska

– "III Polsko-czeskie spotkania branżowe” Prezentacja miasta Jastrzębie-Zdrój – wersja angielska

– "III Polsko-czeskie spotkania branżowe” Prezentacja miasta Jastrzębie-Zdrój – wersja czeska

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński