Kolejny polsko-czeski projekt pn. "II polsko-czeskie spotkania branżowe" złożony w partnerstwie Euroregionalnego Trójkąta (Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów), otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

Partnerem projektu po stronie polskiej było Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „OLZA”. Wartość projektu to 16 275,96 Euro, z tego 85% dofinansowania pochodziło z Unii Europejskiej a 10% z Budżetu Państwa. Projekt był kontynuacją pierwszej edycji „Polsko-czeskich spotkań branżowych”, realizowanych w ramach transgranicznego projektu Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa.

Koncepcja kolejnego partnerskiego projektu była wspólną inicjatywą tych trzech miast, po tym jak pozytywnie został odebrany projekt z 2011 r. Cykl spotkań branżowych cieszył się wówczas bardzo dużym zainteresowaniem. W odczuciu samych uczestników, spotkania te dały im możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami bliźniaczych instytucji po drugiej stronie granicy, co pozwoliło na debaty i dyskusje w tematach: kultury, edukacji, sportu, turystyki i rekreacji, gospodarki i przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego. Podjęto wówczas decyzję o jego kolejnej edycji. Ideą nowego projektu było utrzymanie cykliczności takich spotkań tematycznych, co miało w efekcie utrwalić nawyk dobrej transgranicznej współpracy oraz stworzyć możliwość nawiązania nowych kontaktów pomiędzy NGO, jednostkami organizacyjnymi miast, instytucjami otoczenia biznesu oraz jednostkami samorządu terytorialnego w w/w obszarach tematycznych. Projekt zakładał organizację jednego spotkania branżowego pn. „Kultura, edukacja, sport, turystyka i rekreacja” w Jastrzębiu-Zdroju oraz współorganizację dwóch spotkań branżowych pn. „Gospodarka i przedsiębiorczość” w Karwinie i „Bezpieczeństwo publiczne” w Hawierzowie, a także wspólnej konferencji podsumowującej projekt z elementami warsztatów i paneli, na których m.in. wypracowane zostały założenia i plany dotyczące dalszej współpracy miast partnerskich w nowej perspektywie finansowej UE. Wystawione zostały także dwa stoiska promujące partnerską współpracę w Karwinie i Hawierzowie z udziałem przedstawicieli tych miast. Opiekę merytoryczną nad całym projektem, bieżące tłumaczenia i moderowanie zapewnił polski partner projektu – Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna. Wartością dodaną projektu był przede wszystkim fakt, iż był to projekt komplementarny z projektami Karwiny i Hawierzowa, i tym razem w jego realizację wszystkie miasta zaangażowane były w równym stopniu, bowiem każde miasto przygotowało swój odrębny wniosek i realizowało projekt typu B. 

Działania promocyjne u sąsiadów

Na półmetku realizacji transgranicznego projektu Jastrzębia-Zdroju, Karwiny i Hawierzowa pn. „II polsko-czeskie spotkania branżowe” zaplanowano działania promocyjne polegające na wystawieniu stoisk projektowych w centralnych częściach miast partnerskich.

Stoiska można było odwiedzić 21 czerwca w Hawierzowie i 22 czerwca w Karwinie.

 

 

Cykl tematycznych spotkań branżowych rozpoczęty

O gospodarce i przedsiębiorczości

Działania promocyjne u sąsiadów

O bezpieczeństwie na polsko-czeskim pograniczu

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński