"Polsko-czeskie spotkania branżowe"

"Polsko-czeskie spotkania branżowe" – to tytuł kolejnego projektu transgranicznego zrealizowanego przez miasto Jastrzębie-Zdrój, którego celem było wypracowanie płaszczyzny do nawiązania i utrwalenia współpracy m.in. dla organizacji i instytucji działających w obszarze edukacji, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, gospodarki i przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego.

Projekt został dofinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 oraz budżetu państwa, a jego całkowity budżet wyniósł blisko 66 432 ,77 zł.

Realizacja projektu była odpowiedzią na pojawiające się sygnały dotyczące problemów z wyszukaniem partnera po czeskiej stronie granicy do realizacji przedsięwzięć transgranicznych. Projekt miał ułatwić podmiotom z Jastrzębia-Zdroju nawiązanie takiej współpracy i zachęcić do realizacji wspólnych projektów.
W związku z powyższym naturalnym partnerem w niniejszym projekcie okazały się dwa partnerskie miasta: Karwina i Hawierzów, z którymi Jastrzębie-Zdrój współpracuje od 18 lat oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" z Cieszyna.
Głównym celem projektu było wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński, w szczególności poprzez promowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców. Celem szczegółowym projektu była aktywizacja środowisk lokalnych trzech miast partnerskich (funkcjonujących w obszarze: kultury, edukacji, sportu, turystyki, rekreacji, gospodarki, przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego) w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć.

W ramach działań projektu zorganizowano trzy spotkania branżowe:
– "Kultura, edukacja, sport, turystyka i rekreacja" w Jastrzębiu-Zdroju
– "Gospodarka i przedsiębiorczość" w Karwinie
– "Bezpieczeństwo publiczne" w Hawierzowie

* W programie poszczególnych spotkań branżowych znalazł się m.in. panel szkoleniowy dotyczący możliwości dofinansowania działań transgranicznych w omawianych obszarach z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z przykładami "dobrych praktyk" projektów transgranicznych oraz mieli możliwość zaprezentowania projektów własnych. Ponadto ważnym elementem każdego spotkania był panel dyskusyjny, podczas którego ich uczestnicy mogli wymienić się pomysłami na partnerskie przedsięwzięcia w omawianym obszarze.

Podsumowaniem trzech spotkań branżowych były dwa warsztaty szkoleniowe, na które zaproszeni zostali liderzy poszczególnych spotkań. Istotą tych warsztatów był udział osób zaangażowanych w realizację projektów transgranicznych, osób mających pomysły na partnerskie projekty.

* Program warsztatów przewidywał trzy bloki szkoleniowe dotyczące przygotowania projektów, opracowania wniosków aplikacyjnych oraz realizacji projektów transgranicznych. Ponadto ważnym elementem warsztatów był panel dyskusyjny, na którym wypracowano obszary i plany współpracy na najbliższe lata oraz skonsultowano koncepcje potencjalnych projektów.

Projekt podsumowała dwujęzyczna publikacja zawierająca m.in. informacje o źródłach finansowania działań transgranicznych, przykłady dobrych praktyk partnerskich projektów, prezentacje instytucji biorących udział w projekcie oraz koncepcję dalszej współpracy, wypracowaną podczas spotkań branżowych.

 


Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska  2007 – 2013 i Budżetu Państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński