Rozwój Współpracy kulturalnej i gospodarczej

Partnerzy projektu:

" Izba Gospodarcza” w mieście Karwina – Lider projektu
" Miasto Jastrzębie-Zdrój”

Termin rozpoczęcia projektu: wrzesień 2008

Termin zakończenia projektu: marzec 2009

Głównym celem projektu było podniesienie znajomości kultur i zasad funkcjonowania przedsiębiorczości umożliwiając rozwój gospodarczy w regionie przygranicznym.
Ponadto realizacja przedmiotowego projektu przyczyniła się m.in. do wzmocnienia wzajemnej współpracy Partnerów projektu co zaowocowało podjęciem kolejnej wspólnej partnerskiej inicjatywy-przygotowania projektu pn. "Spotkajmy się po drugiej stronie granicy", który miał charakter kampanii promującej walory turystyczno-sportowo-rekreacyjno-kulturalne Jastrzębia- Zdroju i Karwiny

Projekt obejmował:

1. Przeprowadzenie konkursu dla przedsiębiorców prowadzących swoją działalność na terenach przygranicznych.
2. Zorganizowanie konferencji na temat "Przedsiębiorstwa po obu stronach granicy" – zapoznanie się z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej po obu stronach granicy. Nagrodzeni przedsiębiorcy mieli prawo przez rok używać tytułu "Przedsiębiorca roku"
3. Spotkanie kulturalno-społeczne łączące uroczyste przekazywanie wyróżnienia dla efektywnie działających podmiotów gospodarczych w regionie przygranicznym.

W ramach projektu 10. grudnia 2009 r. odbyła się konferencja "Przedsiębiorcy po obu stronach granicy", w której wzięli udział przedstawiciele obu miast partnerskich i zaproszeni przedsiębiorcy z regionów przygranicznych.

Ponadto w ramach projektu "Rozwój Współpracy Kulturalnej i Gospodarczej Władz Samorządowych oraz Przedsiębiorców w regionie przygranicznym Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska" odbył się konkurs "Przedsiębiorca Roku 2008", oceniający przedsiębiorców działających w regionie przygranicznym, prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Karwina i Jastrzębie-Zdrój. Oceny dokonała komisja składającą się z przedstawicieli Izby Gospodarczej miasta Karwina, a także Miasta Karwina i Jastrzębie-Zdrój. Głównym celem konkursu było wsparcie efektywnie działających podmiotów gospodarczych w regionie przygranicznym. Tytuł przedsiębiorcy roku można było uzyskać w czterech kategoriach: "Spółka Roku do 50 pracowników", "Spółka Roku ponad 50 pracowników", "Rzemieślnik Roku" oraz "Skoczek Roku" dla początkujących przedsiębiorców. Poniżej lista laureatów dla poszczególnych kategorii:

Kategoria "Spółka Roku do 50 pracowników"
CK Dakol, s.r.o.
KATIM, s.r.o.
LIFT COMPONENTS s.r.o.

Kategoria "Spółka Roku ponad 50 pracowników
Karvinská hornická nemocnice a.s.
RPIC – ViP s.r.o.
Střední odborné učiliště DAKOL s.r.o

Kategoria "Rzemieślnik Roku"
Jiří Barteček
Marie Kampfová
Roman Čech

Kategoria "Skoczek Roku"
Fénix

Nagrodzeni przedsiębiorcy roku Miasta Jastrzębie Zdrój
Centrum Zaopatrzenia Budowlanego Hadex Sp.z o.o.
Jagodex Spółka z o.o.
Elplast + Sp. z o.o.

Projekt był współfinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euregionu Těšínské Szelsko Śląsk Cieszyński Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007 2013.