logo1-1024x110rpo

Opis projektu
Projekt polegał na podjęciu działań promujących ofertę inwestycyjną miasta Jastrzębie-Zdrój, poprzez udział w jednych z największych targów inwestycyjnych na świecie. W 2013 roku prezentowano ofertę inwestycyjną Miasta podczas imprezach targowo-wystawienniczych, takich jak: MIPIM CANNES we Francji, EIRE MEDIOLAN we Włoszech, Barcelona Meeting Point w Hiszpanii i EXPO REAL w Niemczech. W ramach realizacji projektu opracowano również materiałów informacyjno-promocyjnych oraz przygotowano prezentację multimedialną w formie spotu reklamowego. Promocja inwestycyjna Miasta Jastrzębie-Zdrój obejmowała prezentację 4 ofert inwestycyjnych.

Cele projektu
Celem bezpośrednim projektu było podniesienie poziomu inwestycji na terenie Jastrzębia-Zdroju, a także poprawa rozpoznawalności oferty inwestycyjnej miasta dzięki intensyfikacji działań z zakresu marketingu zewnętrznego.

Cele pośrednie:

 • wzrost przedsiębiorczości na terenie miasta,
 • zainteresowanie ofertą inwestycyjną Jastrzębia-Zdroju przedsiębiorców i przedsiębiorstw z terenu całego kraju oraz z zagranicy,
 • zainteresowanie ofertą inwestycyjną Jastrzębia-Zdroju przedsiębiorców i przedsiębiorstw z okolicznych gmin,
 • zachęcenie przedsiębiorców mieszkających w mieście i przedsiębiorstw już w nim istniejących do podejmowania i rozszerzania działalności,
 • informowanie kto, gdzie w jakim zakresie może pomóc potencjalnym inwestorom,
 • poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy poprzez zapewnienie dostępu do konkurencyjnych, trwałych miejsc pracy,
 • przełamanie stereotypu miasta jako ośrodka przemysłu wydobywczego,
 • popularyzacja marki Jastrzębie-Zdrój jako synonimu prorozwojowego nastawienia i warunków sprzyjających dla realizacji inwestycji,
 • rozwój sektora mieszkaniowego w mieście,
 • zahamowanie migracji mieszkańców, w tym ludzi młodych, do innych ośrodków regionu/kraju,
 • zwiększenie atrakcyjności miasta, jako miejsca zamieszkania,
 • informowanie o dostępnych zasobach lokalnego środowiska naturalnego oraz możliwościach ich wykorzystania,
 • informowanie o unikalnych cechach i wysokim potencjale gospodarczym lokalnej społeczności,
 • przedstawienie korzyści wynikających z cech środowiska, działalności gospodarczej Miasta i sposobów oraz możliwości ich pozyskania,
 • wzrost wskaźnika wykorzystania potencjału rozwojowego miasta.

 

Nazwa Projektu: „Jastrzębie-Zdrój – Twój partner w biznesie, promocja terenów inwestycyjnych Jastrzębia-Zdroju”
Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój
Wartość projektu: 684.554,18 zł
Wartość dofinansowania: 563.619,85 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

„Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

1 barcelona 103

????????????????????????????????????

????????????????????????????????????