logo1-1024x110

Opis Projektu:

Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 937 w Mieście Jastrzębie-Zdrój, polegała na przebudowie i rozbudowie ulicy 11 Listopada i została przeprowadzona na całej długości ulicy pomiędzy rondami Zdrojowym i Sikorskiego, tj. na długości 1,138 km, a także na przebudowie mostu nad rzeką Gmyrdek w ciągu ulicy Cieszyńskiej.

Zakres prac drogowych obejmował: przebudowę jezdni, budowę nowego chodnika wzdłuż ulicy 11 Listopada na długości 0,575 km, przebudowę istniejącego chodnika wraz z ciągiem pieszo-rowerowym na długości 1,738 km, przebudowę ul. Prostej i budowę włączenia do Al. Jana Pawła II, przebudowę ulic dojazdowych do ul. 11 Listopada, budowę kanalizacji deszczowej w ul. 11 Listopada, ul. Prostej i Leśnej oraz Al. Jana Pawła II na długości 1,313 km, stosowne zabezpieczenia lub przekładki uzbrojenia w miejscach koniecznych.

Zakres prac mostowych obejmował: rozbiórkę starego mostu, wykonanie nowego ustroju nośnego oraz dróg najazdowych wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, wykonano także elementy zabezpieczeniowe na moście, a także umocniono koryto rzeki Gmyrek w rejonie przebudowanego mostu.

 

Cele Projektu:

Celem strategicznym zrealizowanego Projektu jest poprawa jakości infrastruktury drogowej w Województwie Śląskim i Mieście Jastrzębie-Zdrój poprzez modernizację ul. 11 Listopada wraz z mostem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 w Jastrzębiu-Zdroju. Projekt ma także na celu usprawnienie połączenia Miasta z innymi dużymi miastami zlokalizowanymi w Województwie Śląskim.

Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu, skrócenia czasu podróży, spadku zanieczyszczeń w rejonie inwestycji oraz w znacznym stopniu wpłynęła na upłynnienie ruchu pojazdów. Zmiana konstrukcji nawierzchni spowodowała zwiększenie nośności drogi i mostu do 115 kN/oś, znacznie ułatwiając ruch tranzytowy w kierunku granicy państwa w Cieszynie i Zebrzydowicach.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

 realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa Projektu: „Modernizacja  DW 937 w Jastrzębiu Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu:  8 911 819,00 zł

Wartość dofinansowania: 5 371 158,43 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

20160330_091047 fotka dw937 (1) fotka dw937 (2) fotka dw937