logo1-1024x110

Opis Projektu:

Przedmiotem Projektu była modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej, której zły stan techniczny uniemożliwił jej właściwe wykorzystywanie i funkcjonowanie. Realizacja Projektu, mająca na celu wykonanie nowego obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej o całkowitej powierzchni użytkowej 9.638,81 m2, obejmowała przede wszystkim przeprowadzenie prac budowlano-remontowych budynku głównego Hali oraz budynku socjalnego. W zakres robót budowlanych weszły następujące prace: utrzymanie wykonanej części głównej konstrukcji dachu hali, wykonanie nowych trybun dla widzów na 3.000 osób, wykonanie nowych pomieszczeń pod trybunami spełniającymi wymagania Światowej Federacji Siatkówki, wykonanie podłoża i posadzki głównej hali z nowoczesnej wykładziny syntetycznej, wykonanie zaplecza sportowego oraz dostosowanie istniejących obiektów do obowiązujących przepisów budowlanych. W otoczeniu wybudowanego obiektu powstało 136 miejsc parkingowych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Po modernizacji obiekt Hali jest w pełni przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Cele Projektu:

Celem Projektu jest wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej Województwa Śląskiego. Inwestycja ma doprowadzić do wzrostu znaczenia Miasta Jastrzębie-Zdrój, jako jednego z głównych organizatorów rozgrywek sportowych na poziomie krajowym, jak również międzynarodowym. W dalszej perspektywie przyczyni się to do zmiany wizerunku samego Miasta z przemysłowo – górniczego na nowoczesny ośrodek metropolitalny, atrakcyjny jako miejsce zamieszkania, ale także miejsce dodatnio wpływające na napływ inwestorów.

Po zakończonej modernizacji, w obiekcie Hali organizowane są imprezy sportowe (także międzynarodowe) i kulturalne dla mieszkańców całego subregionu. Znacznie przyczynia się to do wzrostu ilości osób zamieszkujących odwiedzających Miasto oraz zmiany sposobu spędzania wolnego czasu przez mieszkańców.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –

 realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „Modernizacja  i nadbudowa Hali Widowiskowo Sportowej

przy ul. Leśnej w Jastrzębiu Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie Zdrój

Wartość projektu:  48 792 201,14 zł

Wartość dofinansowania: 10 736 656,98 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

fotka (1) fotka (2) fotka (3) fotka (4) fotka (5) fotka (6) fotka (7) fotka (8) fotka (9) fotka (10) fotka (11) fotka (12)