logo1-1024x110rpo

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu było podjęcie działań rewitalizacyjnych prowadzących do zagospodarowania terenów jaru przy ulicy Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju. Teren inwestycji leży na powierzchni ok. 1,4 ha.

W ramach projektu wykonano zagospodarowanie terenu, w skład którego weszła budowa skateparku, montaż urządzenia linowego, budowa placów rekreacyjnych, ścieżek rowerowych, korekta drogi dojazdowej, budowa nowych chodników, budowa siłowni zewnętrznej, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, wykonanie złącza energetycznego. Wybudowano także miasteczko ruchu drogowego oraz mała architektura.

Realizacja projektu pozwoliła na zagospodarowanie terenów zielonych zlokalizowanych wokół blokowisk oraz utworzenie miejsca aktywnego wypoczynku dla młodzieży i dorosłych.

 

Cele Projektu:

Głównym celem projektu jest rewitalizacja obszaru miasta, która, poprzez nadanie nowej funkcji rekreacyjno-sportowej zdegradowanemu terenowi, przyczynia się do likwidacji istotnych problemów społecznych i gospodarczych w mieście.

Realizacja projektu miała za zadanie poszerzenie oferty sportowej jak również wspieranie aktywnych form rekreacji. Projekt  przyczynia się do całkowitej zmiany funkcjonowania obszaru niezagospodarowanego jaru, jednocześnie pozytywnie podnosząc konkurencyjność i atrakcyjność miasta.

Poprzez realizację przedmiotowego Projektu, Miasto, kierując się ważną rolą społeczna i edukacyjną, zapewnia mieszkańcom odpowiednie warunki dla uprawniania sportu, jednoczesnie przyczyniając się do poprawy ich stanu zdrowia.

Realizacja projektu ma na celu:

  • stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców,
  • stworzenie atrakcyjnego miejsca rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin i osób w różnym wieku,
  • aktywizację sportową oraz dodatkową możliwość zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży,
  • ograniczenie negatywnych postaw społecznych oraz przeciwdziałanie patologiom oraz wykluczeniu społecznemu.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „Rewitalizacja terenów jaru przy ulicy Turystycznej w Jastrzębiu Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 1 976 022,75 zł

Wartość dofinansowania: 1 551 108,48 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.2007-2013.slaskie.pl/

zdj 005 IMG_1509 kat.VIII(skate park) pętla 047 pętla 052