logo1-1024x110rpo

Opis Projektu:

Przedmiotem projektu była kompleksowa modernizacja gospodarki cieplnej budynku Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Obiekt składa się z części dydaktycznej, gdzie mieści się Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego oraz części basenowej (Pływalnia „Laguna”) zarządzanej przez MOSiR.

Zakres projektu części dydaktycznej obejmował roboty termomodernizacyjne, do których zaliczały się:

 • roboty termoizolacyjne w zakresie ścian szczytowych, cokołu, klatek schodowych, dachu; do robot tych zaliczają się również roboty wykończeniowe zewnętrzne związane z tynkowaniem i malowaniem wszystkich elewacji, wymianą obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych.
 • przebudowa wejść w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, parapetów z uwzględnieniem szerokości drzwi ewakuacyjnych.

Zakres projektu dla części rekreacyjnej obejmował roboty termoizolacyjne i wykończeniowe w zakresie ścian zewnętrznych budynku oraz dachu, do których zaliczały się:

 • wymiana istniejącej kurtyny szklanej wraz z likwidacją galerii zewnętrznej,
 • wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej,
 • likwidacja wewnętrznej “półki” zlokalizowanej pod fasadą szklaną,
 • zamurowanie części istniejących otworów okiennych i likwidację krat,
 • wyrównanie wnęk i uskoków na elewacji wraz z przełożeniem kratek wentylacyjnych,
 • remont zewnętrznej klatki schodowej,
 • remont schodów terenowych,
 • ocieplenie ścian,
 • roboty wykończeniowe zewnętrzne związane z tynkowaniem i malowaniem wszystkich elewacji, wymianą obróbek blacharskich, parapetów, rynien i rur spustowych oraz wymianę pokrycia dachu.

Ponadto dla całego budynku wykonano prace związane z wymianą instalacji c.o. wraz z modernizacją źródła ciepła.

 

Cele Projektu:

Ogólnym celem projektu jest poprawa jakości powietrza atmosferycznego na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Ponadto realizacja projektu przyczyni się do:

 • zmniejszenia zapotrzebowania na energię cieplną budynku użyteczności publicznej,
 • poprawy estetyki i ergonomii obiektu,
 • zmniejszenia niskiej emisji,
 • obniżenia kosztów utrzymania budynku.

Wskutek zrealizowania powyższego projektu wzrośnie również komfort warunków pobytu w przedmiotowym obiekcie, który będzie odczuwalny przez jego użytkowników.

Planowane prace w znaczny sposób zmniejszą zużycie energii (a co za tym idzie będą miały pozytywny wpływ na efektywność energetyczną i ochronę środowiska) i przyczynią się do sprawności funkcjonowania systemu cieplnego. Zgodnie z wynikami audytu energetycznego wymiennik ciepła posiada wystarczające parametry a jego wymiana byłaby nieuzasadniona.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

Nazwa Projektu: „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 w Jastrzębiu Zdroju”

Nazwa Beneficjenta: Miasto Jastrzębie-Zdrój

Wartość projektu: 5 484 225,16 zł

Wartość dofinansowania: 3 022 629,67 zł

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie http://rpo.2007-2013.slaskie.pl/

fotka (2)  fotka (4) fotka (5) fotka (1)