W styczniu 2010 r. Miasto Jastrzębie-Zdrój w partnerstwie z Miastem Karwina rozpoczęło realizację projektu pn. "Spotkajmy się po drugiej stronie granicy", który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w ramach Funduszu Mikroprojektów. Był to rok, w którym przypadała także okrągła 15-sta rocznica współpracy obu miast.

Realizowany projekt miał charakter kampanii promującej walory turystyczno-sportowo-rekreacyjno-kulturalne Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. W ramach realizacji projektu stworzono link pn. "Sąsiad zaprasza", który miał za zadanie wzajemne informowanie się o najciekawszych wydarzeniach turystyczno-sportowo-rekreacyjno-kulturalnych odbywających się w Jastrzębiu-Zdroju i Karwinie. W ramach projektu zorganizowano dwa konkursy wiedzy o "sąsiedzie" (konkurs wiedzy o miastach partnerskich), pierwszy dla młodzieży szkół gimnazjalnych oraz drugi dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, a także  konkurs plastyczny na plakat z okazji 15-lecia współpracy miast partnerskich. Promocja walorów obu miast odbywała się podczas Dni Jastrzębia Zdroju i Dni Karwiny. Urodzinom miast towarzyszyło "stoisko projektu", gdzie mieszkańcy mogli zapoznać się z aktualną ofertą turystyczno-sportowo-rekreacyjno-kulturalną miast partnerskich oraz wziąć udział w quizach z nagrodami. Miłym akcentem w projekcie była uroczystość jubileuszu współpracy Jastrzębia Zdroju i Karwiny, podczas której wyróżniono osoby szczególnie zasłużone w procesie integracji obu miast. Podsumowaniem projektu był album, który miał charakter spaceru po najciekawszych miejscach Jastrzębia-Zdroju i Karwiny. Publikacja zawierała także informacje o wspólnie realizowanych przedsięwzięciach oraz fotoreportaż z realizacji niniejszego projektu.

Celem projektu było zwiększenie świadomości mieszkańców o atrakcyjności ich miast oraz ożywienie sąsiedzkich kontaktów mieszkańców miast partnerskich.