Działania prewencyjne

Możliwość realizacji programów
Straż Miejska w Jastrzębiu-Zdroju informuje, iż w roku szkolnym 20011/2012, w ramach działań profilaktycznych, jest możliwość realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych i prelekcji na niżej wymienione tematy:

więcej… 


Wybrane elementy z podsumowania pracy sekcji profilaktyki w 2011 roku
I. Prelekcje
II. Akcje i przedsięwzięcia realizowane wspólnie z innymi podmiotami
więcej…


Podsumowanie pracy  sekcji profilaktyki w 2010 roku.
I. Prelekcje
1. Przedszkola – spotkania w 19 placówkach, w których wzięło udział 1422 dzieci
2. Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne – spotkania w 26 placówkach, w których wzięło udział 6 231 dzieci i młodzieży
3. Prelekcje przeprowadzono również z rodzicami uczniów w 5 szkołach, w których uczestniczyło w sumie 1 034 zainteresowanych rodziców.
4. Miejska Biblioteka Publiczna – 2 spotkania dla 240 dzieci i młodzieży.
5. Udział zespołu w akcji „Bezpieczne ferie” – spotkania w 7 świetlicach MOK działających na terenie miasta, w których uczestniczyło 104 dzieci i młodzieży.
6. Udział zespołu w akcji „Bezpieczne wakacje” – w 7 świetlicach i klubach MOK działających na terenie miasta, w których uczestniczyło 135 dzieci i młodzieży.
7. Spotkanie z dziećmi zorganizowane przez OSP Szeroka – obecnych było 70 przedszkolaków.
8. Spotkanie z młodzieżą w Ośrodku Kuratorskim działającym przy Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju. W spotkaniu uczestniczyło 6 wychowanków.
9. Aktywny udział w festynie szkolnym „Bezpieczne wakacje” zorganizowanym przez SP 6.
W imprezie wzięło udział ok. 400 uczniów.
10. Wystawienie stoiska SM w partnerskim mieście Prievidza na organizowanym tam festynie dla dzieci i młodzieży „Deň polície, armádnych a záchranných zložiek”

 

Straż Miejska informuje, iż w roku szkolnym 20010/2011, w ramach działań profilaktycznych jest możliwość realizacji w  szkołach programów profilaktyczno-edukacyjnych na niżej wymienione tematy:

TEMAT SPOTKANIA ADRESACI TERMIN REALIZACJI
Program BLUE DOG* Przedszkola
(dzieci w wieku 3-6 lat)
cały rok
Zasady bezpieczeństwa w kontakcie z osobą obcą Przedszkola
SP klasy I-III
cały rok
Baw się bezpiecznie w wakacje Przedszkola
SP klasy I-III
maj-sierpień
Bezpieczna zima Przedszkola
SP klasy I-III
grudzień-luty
Bezpieczna droga do szkoły SP klasy I-III wrzesień-październik
Bezpieczeństwo a Internet SP klasy IV-VI
Gimnazjum
cały rok
Odpowiedzialność karna nieletnich SP klasy V-VI
Gimnazjum**
cały rok
Profilaktyka uzależnień (z wykorzystaniem alkogogli) Gimnazjum cały rok
Ruch drogowy – bezpieczeństwo użytkownika roweru, motoroweru gimnazjum kwiecień-wrzesień
Bezpieczeństwo dzieci a Internet Rodzice uczniów SP i gimnazjum  cały rok
Narkotyki / dopalacze i Twoje dziecko Rodzice uczniów SP i gimnazjum cały rok

Zajęcia będą realizowane przez przeszkolonych pracowników SM po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania z Panem Aleksandrem Kaszak – Koordynatorem ds. Profilaktyki  pod numerem telefonu (032) 47 85 187.
Po uzgodnieniu możliwe jest również dostosowanie danego tematu do charakterystycznych potrzeb danej placówki.

*Szczegóły w osobnym piśmie** Prelekcje na temat „Odpowiedzialności karnej osób nieletnich” dla uczniów szkół gimnazjalnych  mogą być przeprowadzone na dwa sposoby:1. Prelekcja podczas której poruszane są kwestie przepisów prawnych pod które podlega osoba nieletnia oraz omawiane są wykroczenia i przestępstwa najczęściej popełniane przez uczniów z podkreśleniem możliwych konsekwencji prawnych. Czas: 1 godz. lekcyjna2. Część 1: Prelekcja przeprowadzona w sposób opisany powyżej. Czas: 1 godz. lekcyjna.                                Część 2: W terminie ustalonym z p. Aleksandrem Kaszak wizyta w Zakładzie Karnym, gdzie uczniowie pod nadzorem służb więziennych będą mieli możliwość zapoznania się z codziennym życiem osadzonego w zakładzie.