Dzielnicowi SM

DZIELNICA DZIELNICOWY
 

Osiedle:       Arki Bożka

 

 

Arkadiusz Janowski

 

Osiedle:        Barbary

 

Robert Zagórski

 

 

Osiedle:      Gwarków,   Osiedle: Zdrój

 

Tomasz Pater/ Bartłomiej Niemczyk

 

 

Osiedle:      Pionierów

 

 

Piotr Jaromin

 

Osiedle:     Staszica

 

Jerzy Rokowski

 

 

Osiedle:      Morcinka

 

 

Krzysztof Stępień

 

Osiedle: Bogoczowiec,   ul. B.G. Prawa i Lewa, ul. Pszczyńska (od granicy miasta do ul. Stodoły)

 

 

Dariusz Kurasz

 

 

Osiedle:     Chrobrego,  Osiedle:  Tuwima

 

Ireneusz Ćwirzeń

 

 

Sołectwo:     Bzie

 

Artur Juraszczyk

 

 

Sołectwo:      Ruptawa

 

Grzegorz Suwisz

 

 

Osiedle:      Przyjaźń

 

 

Jędrzej Francuz

 

Sołectwo : Moszczenica, Osiedle:Złote Łany

 

 

Piotr Lechocki

 

 

Osiedle: 1000-lecia, Sołectwo: Szeroka, Borynia, Skrzeczkowice

 

 

Damian Kościuk /Bartłomiej Wójcik

 

Osiedle:  Zofiówka,  (ul. Pszczyńska       od   ul. Stodoły do granicy miasta)

 

Patryk Janusz/ Jacek Szczepaniak

 
OBOWIĄZKI DZIELNICOWEGO STRAŻY MIEJSKIEJ

1. Ustalanie miejsc zagrożonych na osiedlach i w sołectwach i podejmowanie działań zmierzających do likwidacji tych zagrożeń,2. Stała kontrola terenu placówek oświatowych i ścisła współpraca z kierownictwem tych placówek w celu eliminacji ewentualnych zagrożeń,3. Utrzymywanie stałego kontaktu z przedstawicielami zarządów osiedli i rad sołeckich,4. Przyjmowanie interwencji i skarg od mieszkańców osiedli i sołectw podczas dyżurów  w miejscu i czasie wyznaczonym przez przełożonych oraz ich bieżąca realizacja,5. Dbanie o poprawę estetyki  porządku i bezpieczeństwa na osiedlach i w sołectwach i współpraca w tym zakresie z podmiotami i instytucjami,6. Uczestniczenie w zebraniach otwartych z mieszkańcami osiedli i sołectw,7. Kontrolowanie legalności umieszczania reklam w pasie drogowym oraz reagowanie na umieszczanie ogłoszeń, haseł, reklam w miejscach do tego nieprzeznaczonych bez zgody właściciela nieruchomości.8. Planowanie i wykonywanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku na osiedlu lub sołectwie.9. Półroczne sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku na osiedlu.