Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

Prowadzący: Jastrzębski Zakład Komunalny

 1. Dworcowa 17d

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel. (32) 475-14-95 wew. 29 lub 37

 

Godziny otwarcia (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

poniedziałek-piątek 7.30-17.00

soboty 8.00-12.00

 

Lokalizacja: ul. Dworcowa 17d w Jastrzębiu-Zdroju (Dzielnica Zdrój)

Lokalizacja GPZON

Z nieruchomości zamieszkałych przyjmowane są nieodpłatnie odpady niebezpieczne, w tym m.in.:

 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • nośniki magnetyczne,
 • opakowania po aerozolach,
 • środki ochrony roślin I i II klasy, herbicydy i środki do zwalczania szkodników, oraz opakowania,
 • zużyte tonery,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • świetlówki,
 • farby, lakiery, rozpuszczalniki i opakowania nimi zanieczyszczone,
 • oraz
 • zużyte opony rowerowe, z samochodów osobowych,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe typu dywany, wózki dziecięce

Z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych bezpłatnie przyjmowane są:

 • papier i tektura,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • opakowania wielomateriałowe.

 

WAŻNE!

Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych nie przyjmuje odpadów komunalnych zmieszanych.

Odpady dostarczone do GPZON muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami.

 

Regulamin korzystania z Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych w Jastrzębiu-Zdroju