Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój

Nie wyrzucaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami – to niezgodne z obowiązującym prawem!  (art. 34 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym)

l.p. Nazwa Adres punktu zbierania Dodatkowe informacje
1 Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych GPZON – Jastrzębski Zakład Komunalny

ul. Dworcowa 17d, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Dworcowa 17d
2 „EKO MAR” Sp. z o.o.

Zakład Gospodarki Odpadami z sortownią odpadów komunalnych i selektywnie zbieranych

ul. Rozwojowa 1, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Rozwojowa 1 Przyjmowany jest wyłącznie kompletny zużyty sprzęt
3 Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANSGÓR” S.A.

ul. Jankowicka 9, 44-200 Rybnik

ODDZIAŁ SZEROKA

ul. Norwida 34, 44-268 Jastrzębie Zdrój

Norwida 34

Norwida 34A

4 Punkty serwisowe i sprzedaży

 

Masz prawo nieodpłatnie oddać zużyty sprzęt do punktu zbiórki.

Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbierania zużytego sprzętu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (art. 36 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym).

Zwiększenie możliwości nieodpłatnego oddania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Obowiązki w zakresie odbierania zużytego sprzętu spoczywają również na punktach serwisowych i punktach sprzedaży — przy czym nie wolno pobierać opłat od gospodarstw domowych (art. 42 ust. 1 ustawy — za naruszenie tego przepisu jest grzywna, por. art. 97 ustawy).

Ustawa zobowiąże duże sklepy, o powierzchni przeznaczonej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekraczającej 400 m kw., do nieodpłatnego przyjęcia małogabarytowego zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych (żaden z jego zewnętrznych wymiarów nie może przekraczać 25 cm), bez konieczności zakupu nowego urządzenia. Dotychczas nieodpłatny zwrot zużytego urządzenia możliwy był tylko przy zakupie nowego urządzenia (przy zakupie „1 za 1”, czyli lodówka za lodówkę, telewizor za telewizor, suszarka do włosów za suszarkę, świetlówka za świetlówkę itp.).

Wrzucanie elektro-odpadów do ogólnych odpadów jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny (art. 95 w zw. z art. 34 ustawy)

Ignorantia iuris nocet (łac. nieznajomość prawa szkodzi)

Znak