Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przewożone są do instalacji regionalnych i zastępczych znajdujących się na terenie Regionu III woj. śląskiego zgodnie z przyjętą uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/25/2/2012 z dnia 24 sierpnia 2012 roku ,,Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014”, uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/32/9/2013 z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 oraz uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/50/6/2014 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/25/2/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014, tj.:

  • „BEST – EKO” Sp. z o.o., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory,
  • COFINCO POLAND Sp. z o.o., ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie-Zdrój,
  • S.T. „Transgór” S.A., ul. Norwida 34, 44-268 Jastrzębie-Zdrój,
  • Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku, ul. Pod Lasem 64, 44-210 Rybnik.