Podmioty świadczące usługi na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój

W postępowaniu przetargowym na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój zostały wyłonione następujące podmioty:

1) Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Transgór” S.A. z siedzibą w Rybniku

Zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości mieszanych, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych.

Kontakt: Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Transgór” S.A.

ul.  Jankowicka 9,44-201 Rybnik

tel. (32) 75-55-492 (Rybnik)

tel. (32) 474-07-52 (Jastrzębie-Zdrój, Norwida 34)

 

2) Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Transgór” S.A. z siedzibą w Rybniku

Zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Kontakt: Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Transgór” S.A.

ul.  Jankowicka 9,44-201 Rybnik

tel. (32) 75-55-492 (Rybnik)

tel. (32) 474-07-52 (Jastrzębie-Zdrój, Norwida 34)

 

3) ”EKO” M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna z siedzibą w Rybniku

Zadanie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi oraz nieruchomości mieszanych, tj. w części zamieszkałych zabudowanych budynkami wielorodzinnymi a w części niezamieszkałych.

Kontakt: ”EKO” M. Golik, J. Konsek, A. Serwotka Spółka Jawna

ul. Kościuszki 45A44-200 Rybnik

tel. (32) 422-36-73

 

W postępowaniu przetargowym na organizację i prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój został wyłoniony podmiot: Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Transgór” S.A. z siedzibą w Rybniku.

Lokalizacja punktu: ul. Norwida 34 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Kontakt: Przedsiębiorstwo Spedycyjno – Transportowe „Transgór” S.A.

ul. Jankowicka 9,44-201 Rybnik

tel. (32) 75-55-492 (Rybnik)

tel. (32) 474-07-52 (Jastrzębie-Zdrój, Norwida 34)