Od 1 lipca 2013 r. na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych prowadzi podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

Od 1 lipca 2013 r. na terenie miasta zlokalizowane są dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tj.

1)  Gminny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) prowadzony przez Jastrzębski Zakład Komunalny przy ul. Dworcowej 17d w Jastrzębiu-Zdroju.

2)  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) prowadzony przez podmiot wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

Więcej informacji można uzyskać w zakładce: Jak segregować – 4.3 PSZOK

 

Obowiązki gminy

 

System gospodarowania odpadami komunalnymi_wykresy