Harmonogram pracy

HARMONOGRAM PRACY RADY MIASTA  – GRUDZIEŃ 2015r.

1. Posiedzenie Wspólne  Komisji Rady Miasta – 30.11.2015r., godz.14.30, sala nr 129 A

Projekt budżetu miasta na 2016r.

 

2. Polityki Gospodarczej i Bezrobocia – 01.12.2015r., godz.14.30, sala nr 110 A

Projekt budżetu miasta na 2016r.

3. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego – 01.12.2015r., godz. 12.00, sala nr 130 A

Projekt budżetu miasta na 2016r.

4. Edukacji – 02.12.2015r., godz. 14.00, sala nr 130 A

Projekt budżetu miasta na 2016r.

 

5. Gospodarki Przestrzennej – 02.12.2015r., godz. 15.00, sala nr 110 A

Projekt budżetu miasta na 2016r.

6. Rewizyjna – 03.12.2015r., godz. 11.00, sala nr 130 A

Projekt budżetu miasta na 2016r.

7. Polityki Społecznej – 03.12.2015r., godz. 13.15, sala nr 130 A

Projekt budżetu miasta na 2016r.

8. Kultury i Sportu – 03.12.2015r., godz. 15.00, sala nr 110 A

Projekt budżetu miasta na 2016r.

9. Gospodarki Komunalnej – 07.12.2015r., godz. 12.00, sala nr 130 A

Projekt budżetu miasta na 2016r.

10. Skarbu wraz z Przewodniczącymi Komisji RM – 08.12.2015r., godz. 14.30, sala nr 130A

Opinia komisji do projektu uchwały budżetowej  i ewentualne propozycje, zmiany – wnioski Komisji.

11. Gospodarki Komunalnej – 14.12.2015r., godz. 12.00, sala nr 130 A

  1. Plan pracy Komisji na I półrocze 2016r.
  2. Sprawy bieżące.

12. Gospodarki Przestrzennej – 14.12.2015r., godz. 14.30, sala nr 130 A

1.  Plan pracy Komisji na I półrocze 2016r.

2.  Sprawy bieżące.

13. Polityki Gospodarczej i Bezrobocia – 15.12.2015r., godz.14.30, sala nr 110A

1.  Plan pracy Komisji na I półrocze 2016r.

2.  Sprawy bieżące.

14. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego – 15.12.2015r., godz. 12.00, sala nr 130 A

1. Plan pracy Komisji na I półrocze 2016r.

2. Sprawy bieżące.

15. Edukacji – 16.12.2015r., godz. 14.00, sala nr 130 A

1.  Plan pracy Komisji na I półrocze 2016r.

2.  Sprawy bieżące.

16. Rewizyjna – 17.12.2015r., godz. 11.00, sala nr 130 A

1.  Plan pracy Komisji na I półrocze 2016r.

2.  Sprawy bieżące.

17. Polityki Społecznej – 17.12.2015r., godz. 13.15, sala nr 130 A

1. Funkcjonowanie Szpitala Wojewódzkiego nr 2,

2. Plan pracy Komisji na I półrocze 2016r.

3. Sprawy bieżące.

18. Kultury i Sportu – 17.12.2015r., godz. 15.00, sala nr 110 A

1. Plan pracy Komisji na I półrocze 2016r.

2. Sprawy bieżące.

19. Skarbu – 21.12.2015r., godz. 14.30, sala nr 130A

1. Ostateczna opinia komisji o   złożonym projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.

2. Plan pracy Komisji na I półrocze 2016r.

3. Sprawy bieżące.

20. Sesja – 22.12.2015r., godz. 13.00, sala nr 129A

Budżet Miasta na 2016r.
Posiedzenia Komisji i Sesji Rady Miasta są otwarte dla osób nie będących członkami tych organów.


* Posiedzenie zespołu kontrolnego Komisji Rewizyjne nie jest otwarte dla osób spoza zespołu.