Biuletyn Informacji Publicznej
SEKAP
Miejski Portal Elektronicznych Usług Publicznych
ISO
Monitor Polski Dziennik Ustaw
Jastrzębie-Zdrój na Facebook
Jastrzębie-Zdrój na YouTube

Rozliczenie finansowe inwestycji

Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój    
44-335 Jastrzębie-Zdrój al.Piłsudskiego 60
tel. +48 32 47-85-100  fax. +48 32 47-17-070
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30
          czwartek od  7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00
Biuro obsługi interesantów
Godziny pracy: poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.00
          czwartek od 7.30 do 17.00
          piątek  od 7.30 do 14.00

 Data aktualizacji 
25-02-2014

 Wersja: 
4.2

 Karta informacyjna nr IKI-18

 Strona: 1 / 1 

Rozliczenie finansowe inwestycji

 

Podstawa prawna

Regulamin organizacyjny, Budżet Miasta, Wieloletni program inwestycyjny, Ustawa o Finansach Publicznych, Ustawa o Rachunkowości, Kodeks Cywilny, PZP, Zarządzenie PM,

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji tel. 32 47-85-100 wew. 237 fax. 32 47-85-350

Referat Planowania i Rozliczeń pokój 501B

 

N/w dot. zarówno remontów jak i inwestycji.

1. UMOWA / otrzymana od inspektora nadzoru z wszystkimi wymaganymi podpisami/

- wpisanie w  KARTĘ ZADAŃ /zaangażowanie: nr, kwota, sumy umów narastająco/

 

2. FAKTURA / dostarczona wraz z protokołem robot w toku oraz ostatnia – z protokołem końcowym robot /

 - zarejestrowanie w rejestrze faktur / symbol wydziału / nr kolejny / m-c / rok /

 - pieczątka  na odwrocie faktury - zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr Or.IV.0050.361.2011 - wzór nr 5

 - opis: nr umowy, kwota faktury, klasyfikacja budżetowa, podpis: sprawdzono pod względem formalnym  i rachunkowym ;

 - podpis inspektora

 -      „      naczelnika

 -      „      prezydenta

 - oddanie f-ry do Wydziału Księgowości Budżetowej - za potwierdzeniem w rejestrze faktur;

 - wpisanie kwoty faktury w KARTĘ ZADAŃ / kwota, wydatek, koszt, saldo /

 - fakturowanie do wysokości kwoty umowy - w przypadku mniejszego wykonania niż założone w umowie - korekta zaangażowania / Wydział Księgowości Budżetowej i KARTA ZADAŃ / .

3.     Po zrealizowaniu umowy - zwrot zabezpieczenia należytego wykonania - zgodnie z zapisem w umowie.

4.Dowód OT - dot. zadań inwestycyjnych - przygotowywany po zakończeniu zadania zgodnie z w/w Zarządzeniem PM

   - dane do OT: - z protokołu odbioru końcowego

                          -  z   KARTY  ZADAŃ

                         - od inspektora nadzoru - specyfikacja i podział kosztów

                         - przekazanie do Wydziału Księgowości Budżetowej

                         - wyksięgowanie z kosztów zadania.

 Zatwierdził:
Naczelnik Wydziału: Maria Pilarska

 Zatwierdził wprowadzenie do SZJ:
Pełnomocnik ds. SZJ Grzegorz Dulemba

 

 


Do druku

Małe bannery podstrony