1. Komisja Skarbu

1. Szymon Klimczak – Przewodniczący Komisji

2. Tadeusz Sławik – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Łukasz Kasza

4. Damian Gałuszka

5. Alina Chojecka

2. Komisja Polityki Gospodarczej i Bezrobocia

1. Tadeusz Sławik – Przewodniczący Komisji

2. Szymon Klimczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Damian Gałuszka

4. Roman Foksowicz

5. Małgorzata Filipowicz

 

3. Komisja Edukacji

1. Anna Toborowicz -Przewodnicząca Komisji

2. Iwona Rosińska – Zastępca Przewodniczącej Komisji

3. Elżbieta Siwiec

4. Bernadeta Magiera

5. Tadeusz Gorgol

 

4. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządu Terytorialnego

1. Tadeusz Markiewicz – Przewodniczący Komisji

2. Mirosław Lęga – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Andrzej Matusiak

4. Lucyna Maryniak

5. Urszula Sobik

 

5. Komisja Polityki Społecznej

1. Bernadeta Magiera – Przewodnicząca Komisji

2. Tadeusz Gorgol – Zastępca Przewodniczącej Komisji

3. Mirosław Kolb

4. Elżbieta Siwiec

5. Lucyna Maryniak

 

6. Komisja Kultury i Sportu

1. Andrzej Matusiak – Przewodniczący Komisji

2. Mirosław Kolb – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Anna Toborowicz

4. Iwona Rosińska

5. Ryszard Piechoczek

 

7. Komisja Gospodarki Komunalnej 

1. Stefan Woźniak – Przewodniczący Komisji

2. Mirosław Lęga – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Tadeusz Markiewicz

4. Józef Kubera

5. Ryszard Piechoczek

 

8. Komisja Gospodarki Przestrzennej

1. Norbert Małolepszy – Przewodniczący Komisji

2. Stefan Woźniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Urszula Sobik

4. Józef Kubera

5. Piotr Szereda

 

9. Komisja Rewizyjna

1. Piotr Szereda – Przewodniczący Komisji

2. Małgorzata Filipowicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji

3. Tadeusz Gorgol

4. Roman Foksowicz

5. Andrzej Matusiak