Grób zbiorowy wojenny sierżanta Józefa Obracaja i ppor. Leona Woryna żołnierzy Armii Krajowej zamordowanych przez Gestapo 7 sierpnia 1943 rokuJastrzębie Górne
ul. Pszczyńska, cmentarz parafialny przy parafii pw. Św. Katarzyny
RTEmagicC_grobjozefaobracaja.jpg
Grób zbiorowy wojenny 22 więźniów byłego hitlerowskiego obozu KL Auschwitz -Birkenau, którzy zginęli w czasie ewakuacji w styczniu 1945 rokuBzie Zameckie, cmentarz parafialny przy parafii pw. Św. Piotra i Pawła
SONY DSC

SONY DSC

Cmentarz wojenny oraz pomnik żołnierzy Armii Czerwonej i Armii Czechosłowackiej gen. Swobody, którzy zginęli w walce o wyzwolenie Ziemi Jastrzębskiej.
ul. Boża Góra Prawa, wjazd od ul. Wodzisławskiej
SONY DSC

SONY DSC

Pomnik upamiętniający miejsce powitania Wojska Polskiego 4 lipca 1922 roku Bzie, ul. Pszczyńska przy skrzyżowaniu z ul. Świerczewskiego
SONY DSC

SONY DSC

Płyta upamiętniająca miejsce męczeńskiej śmierci 15 więźniów KL Auschwitz-Birkenau poległych w czasie ewakuacji obozu z Oświęcimia do Wodzisławia 19-20 stycznia 1945 rokuul. Witczaka - obok Parku Zdrojowego
SONY DSC

SONY DSC

Mogiła zbiorowa wojenna 36 więźniów byłego KL Auschwitz-Birkenau, którzy ponieśli śmierć z rąk hitlerowskich okupantów w czasie transportu kolejowego do Wodzisławia Śląskiego w styczniu 1945 roku
Jastrzębie Górne
ul. Pszczyńska, przy cmentarzu parafialnym parafii Św. Katarzyny
RTEmagicC_mogilaauschwitz.jpg
Grób zbiorowy wojenny poległych w czasie I wojny światowej.
Moszczenica, cmentarz parafialny przy parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej
Sektor I, grób nr 81
RTEmagicC_grobwojennymoszczenica.jpg
Tablica upamiętniająca miejsce śmierci Albina Stencla, Józefa Obracaja i Leona Woryna - żołnierzy Armii Krajowej, którzy zginęli z rąk gestapo 7 sierpnia 1943 roku
przy skrzyżowaniu ulic Rybnickiej i Pochwacie
RTEmagicC_tablicagestapo.jpg
Grób zbiorowy wojenny: Teodora Bujaka, Jana Szmuka i Józefa Firuta poległych o wolność Śląska w czasie walk powstańczych w okolicach Odry w dniu 3 marca 1921 roku.
Moszczenica, cmentarz parafialny przy parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej
Sektor VI, grób nr 101-103
RTEmagicC_grobzbiorowybujak_szmuk_firut_01.jpg
Grób zbiorowy Powstańców Śląskich: Adolfa Wodeckiego, Leona Kupsza, Pawła Grzonki, Maksymiliana Bronnego, Konstantego Cnoty zamordowanych 20 sierpnia 1919 roku przez niemiecki GrenzschutzJastrzębie Górne, ul. Pszczyńska, cmentarz parafialny przy parafii Św. KatarzynyRTEmagicC_zbiorowykurpisz.jpg
Pomnik ku czci mieszkańców Jastrzębia, Boryni i Szerokiej poległych w czasie II wojny światowej Szeroka, ul. Reja, przy KWK "BORYNIA"RTEmagicC_kwkborynia.jpg
Grób wojenny sapera Karola Zioły, który zginął od wybuchu min 21 sierpnia 1945 roku
Jastrzębie Górne, ul. Pszczyńska, cmentarz parafialny przy parafii Św. Katarzyny, grób nr 965
RTEmagicC_grobkarolazioly.jpg
Grób zbiorowy wojenny mieszkańców Szerokiej poległych w czasie I wojny światowej i III Powstania ŚląskiegoSzeroka, cmentarz parafialny przy parafii pw. Wszystkich ŚwiętychRTEmagicC_szerokacmentarz.jpg
Grób zbiorowy wojenny Antoniego Kumora z Zawiercia i Pawła Sterniczuka z Równa - żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w dniu 1 września 1939 roku. jako pierwsze ofiary najazdu hitlerowskiego na PolskęJastrzębie Górne, ul. Pszczyńska, cmentarz parafialny przy parafii Św. KatarzynyRTEmagicC_grobzolnierzywrzesnia.jpg
Pomnik ku czci Powstańców Śląskich Maksymiliana Bronnego, Konstantego Cnoty, Pawła Grzonki, Leona Kupsza, Adolfa Wodeckiego, Franciszka Pysznego i Romana Weinera, poległych w I powstaniu śląskim w miejscu, gdzie zostali zamordowani przez Grenzschutz w 1919 roku.Moszczenica przy torach kolejowych na trasie Jastrzębie - Moszczenica wjazd od ul. Armii Krajowej
RTEmagicC_pomnikpowstancow.jpg
Grób Państwa Witczaków. cmentarz parafialny przy parafii pw. św. KatarzynyRTEmagicC_grobwitczakow.jpg
Tablica upamiętniająca księży Jastrzębskiego Dekanatu, zamordowanych w czasie II wojny światowej Zdrój, Kościół pw. Najświętszego Serca Pana JezusaRTEmagicC_tablicaupamietnaijacaksiezy.jpg
Pomnik SybirakówRuptawa, cmentarz komunalny, ul. OkrzeiRTEmagicC_pomniksybirakow.jpg
Drzewo wolności z tablicą zasadzone 4 lipca 1922 roku na pamiątkę włączenia Śląska do macierzy.Szeroka obok kościoła pw. Wszystkich ŚwiętychRTEmagicC_drzewowolnosci.jpg
Pomnik upamiętniający wydarzenia związane z podpisaniem porozumień jastrzębskichOsiedle Zofiówka, ul. RybnickaRTEmagicC_pomnikporozumienia.jpg