Lokalizacja/charakterystyka

Teren położony wzdłuż ul. Żwirki i Wigury.

Dostępność komunikacyjna

Obszar usytuowany w odległości ok. 9 km od węzła autostrady A1.

Powierzchnia

7,69 ha.

Struktura własnościowa

 • Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 • teren przemysłowo – usługowy

Elementy uzbrojenia terenu

 • elektryczność: do 400 kV
 • gaz: przyłącze w odległości ok. 50 m
 • woda: ø 110 PE w
 • kanalizacja: ø 200 ks

Location / characteristics

The area is located along Żwirki i Wigury street.

Communication accessibility

The area is located approx. 9 km from the A1 motorway node.

Area

7,69 ha

The ownership structure

 • The State Treasury – Agricultural Property Agency
 • Katowice Special Economic Zone

Puropse according to the spatial development plan

 • the production and service areas

Elements of utility infrastructure

 • electricity: to 400 kV
 • gas connection, in the distance of approximately 50 m
 • water: ø 110 PE w
 • sewer system: ø 200 ks

Lage/Charakteristik

Das Gelände ist entlang der Straße Żwirki i Wigury gelegen.

Verkehrsverbindung

Das Gelände ist von ca. 9 km von der Autobahn-Knotenunkt A1 entfernt.

Oberfläche

7,69 ha

Eigentumsverhältnisse

 • Die Staatskasse – Agencja Nieruchomości Rolnych
 • Die Sonderwirtschaftszone Katowice

Zweck im Raumordnungsplan

 • Produktions-Servicegelände

Einzelteile der Geländeerschließung

 • Strom: 400 kV
 • Gas: Rohransatzstück ca. 50 m entfernt
 • Wasser: ø 110 PE w
 • Kanalisation: ø 200 ks

Ruptawa z lotu ptaka

Plan ruptawa