Lokalizacja/charakterystyka

Teren położony wzdłuż ul. Moszczenickiej.

Dostępność komunikacyjna

Obszar usytuowany w odległości ok. 3,5 km od węzła autostrady A1.

Powierzchnia

2,50 ha

Struktura własnościowa

 • prywatna spółka

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

 • teren produkcyjno – usługowy

Elementy uzbrojenia terenu

 • elektryczność: TAK
 • gaz: przyłącze w odległości ok. 100 m
 • woda: ø 110 PE w
 • kanalizacja: ø 200 ks

Location / characteristics

The area is located along Moszczenicka street.

Communication accessibility

The area is located approx. 3,5 km from the A1 motorway node.

Area

2,50 ha

The ownership structure

 • private company

Puropse according to the spatial development plan

 • the production and service areas

Elements of utility infrastructure

 • electricity: YES
 • gas connection, in the distance of approximately 100 m
 • water: ø 110 PE w
 • sewer system: ø 200 ks

Lage/Charakteristik

Das Gelände ist entlang der Straße Moszczenicka gelegen.

Verkehrsverbindung

Das Gelände ist von ca. 3,5 km von der Autobahn-Knotenunkt A1 entfernt.

Oberfläche

2,50 ha

Eigentumsverhältnisse

 • Eine Privatgesellschaft

Zweck im Raumordnungsplan

 • Produktions-Servicegelände

Einzelteile der Geländeerschließung

 • Strom: JA
 • Gas: Rohransatzstück ca. 100 m entfernt
 • Wasser: ø 110 PE w
 • Kanalisation: ø 200 ks


Moszczenica z lotu ptraka
Moszczenica3