Zapraszamy do zapoznania się z otwartymi konkursami ofert.

2018 rok

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji na rok 2018.

Zarządzenie – ogłoszenie konkursu

Załącznik do zarządzenia


 

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym  poprzez  prowadzenie  Klubu Seniora na rok 2018.

Zarządzenie – klub seniora

Załącznik – treść ogłoszenia

Formularz oferty

Zarządzenie – unieważnienie konkursu


 

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dotyczących działań skierowanych do osób uzależnionych i ich rodzin poprzez propagowanie trzeźwego stylu życia w roku 2018.

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Formularz oferty

Zarządzenie – rozstrzygnięcie konkursu


 

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia na rok 2018.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Załącznik do ogloszenia konkursu

Formularz oferty

Zarządzenie – rozstrzygnięcie


 

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez prowadzenie Klubu Seniora na rok 2018.

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Formularz oferty

ZARZĄDZENIE o unieważnieniu konkursu


 

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych  na rok 2018.

Zarządzenie

Załącznik do zarządzenia

Formularz oferty

Zarządzenie – rozstrzygnięcie konkursu


 

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2018.

Zarządzenie – konkurs ofert w dziedzinie kultury

Ogłoszenie konkursu ofert

Formularz oferty

Zarządzenie – rozstrzygnięcie w dziedzinie kultury


 

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  oraz turystyki w 2018 r.

Zarządzenie – ogłoszenie konkursu

Ogłoszenie konkursu – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki

Formularz oferty

Zarządzenie – rozstrzygnięcie wspieranie kultury i turystyki


 

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w ramach realizacji projektu „Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój” na rok 2018.

Zarządzenie – ogłoszenie konkursu

Załącznik nr 1 do konkursu

Załącznik do ogłoszenia konkursu

Formularz oferty

Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu


 

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Zarządzenie – nieodpłatna pomoc prawna

Ogłoszenie – nieodpłatna pomoc prawna na 2018 – załącznik

Formularz oferty

Zarządzenie – rozstrzygnięcie konkursu