Powstał regulamin przyznawania Patronatów Prezydenta Miasta. Regulamin określa zasady jakimi trzeba się kierować by taki patronat został przyznany.

Patronat może być przyznany wydarzeniom, które posiadają zasięg, rangę i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie, regionalne lub ogólnomiejskie oraz istotne, pozytywne znaczenie dla promocji Miasta, a ich realizacja jest zbieżna z celami strategicznymi określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój do roku 2020 oraz innymi dokumentami określającymi cele promocyjne miasta.

Z wnioskiem o przyznanie Patronatu wydarzeniu występuje wyłącznie główny organizator wydarzenia lub osoba upoważniona przez organizatora.

Szczegóły udzielania patronatu określa zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój

 

Patronat prezydenta miasta

Honorowy patronat prezydenta miasta