Rozwiń swoje możliwości

30 kwietnia 2010r. Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój zakończył realizację projektu pn. „Rozwiń swoje możliwości – wsparcie szkoleniowo – doradcze osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze Jastrzębia-Zdroju”.
 więcej…
Euroregionlany trójkąt – mobilna prezentacja miast

 

Dobiegł końca transgraniczny projekt realizowany w partnerstwie trzech największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński: Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów pn. „III polsko-czeskie spotkania branżowe”. 

więcej…

Odwiedź sąsiada – uatrakcyjnienie oferty turystycznej polsko-czeskiego pogranicza

 

Partner Wiodący: Miasto Jastrzębie-Zdrój, Partner Projektu: Miasto Karwina, Wartość całkowita projektu: 842 209,60 €, Wartość dofinansowania z EFRR: 715 878,15 €

więcej…

 

„Dostępna granica”

 

Miasto Jastrzębie-Zdrój w marcu 2014 r. rozpoczęło realizację projektu pn. „Dostępna granica”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

więcej…

Diagnoza potencjału rozwojowego obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A1 na terenie subregionu zachodniego województwa śląskiego

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest wdrożenie podejścia funkcjonalnego w planowaniu rozwoju oraz zintegrowane podejście do obszaru funkcjonalnego z Rybnikiem jako ośrodkiem regionalnym.

więcej…

Regionalny System e-Informacji Kulturalnej (RSIK)

 

 

 

Przedmiotem projektu jest dostarczanie produktu w obszarze informacji kulturalnej, zwiększającego dostęp do zasobów i wydarzeń kulturalnych na poziomie lokalnym oraz regionalnym. Sprawnie działający i kompleksowy w skali województwa śląskiego system e-informacji kulturalnej obejmie:

więcej…

II polsko-czeskie spotkania branżowe

Kolejny polsko-czeski projekt pn. „II polsko-czeskie spotkania branżowe” złożony w partnerstwie Euroregionalnego Trójkąta (Jastrzębie-Zdrój, Karwina, Hawierzów), otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa.

więcej…

Większa efektywność zarządzania w urzędach

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku realizuje projekt pod nazwą „Ku nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego”.
więcej…

Aktywne sąsiedztwo – podsumowanie projektu

Zakończyła się realizacja transgranicznego projektu pn. „Aktywne sąsiedztwo. Działania aktywizujące współpracę trzech miast partnerskich”, realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój, Karwinę (CZ) i Hawierzów (CZ) oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. 
więcej…

„Polsko-czeskie spotkania branżowe”

„Polsko-czeskie spotkania branżowe” – to tytuł kolejnego projektu transgranicznego zrealizowanego przez miasto Jastrzębie-Zdrój, którego celem było wypracowanie płaszczyzny do nawiązania i utrwalenia współpracy m.in. dla organizacji i instytucji działających w obszarze edukacji, kultury, sportu, turystyki, rekreacji, gospodarki i przedsiębiorczości oraz bezpieczeństwa publicznego.
więcej…

Projekt PL0225 Poprawa Komunikacji Społecznej w Powiatach i Gminach

Miasto Jastrzębie-Zdrój jest Partnerem Projektu PL0225 „Poprawa komunikacji społecznej w powiatach i gminach”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Liderem Projektu jest Fundacja Informatyki i Zarządzania z Łodzi.
więcej…

Spotkajmy się po drugiej stronie granicy

W styczniu 2010 r. Miasto Jastrzębie-Zdrój w partnerstwie z Miastem Karwina rozpoczęło realizację projektu pn. „Spotkajmy się po drugiej stronie granicy”, który otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 w ramach Funduszu Mikroprojektów. 
więcej…

Rozwój Współpracy kulturalnej i Gospodarczej władz Samorządowych oraz Przedsiębiorców w regionie przygranicznym RCz- RP

Głównym celem projektu było podniesienie znajomości kultur i zasad funkcjonowania przedsiębiorczości umożliwiając rozwój gospodarczy w regionie przygranicznym.
więcej…

Tytuł projektuFundusz/ProgramOkres realizacjiWartość dofinansowania
Modernizacja Armii Krajowej w Jastrzębiu-ZdrojuEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego2007-2008kwota - 6,8 mln zł
Budowa obwodnicy os. Staszica wraz z parkingiem w Jastrzębiu-ZdrojuEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013lipiec 2008 - czerwiec 2009kwota - 1,288 mln zł
Budowa dróg publicznych wraz z uzbrojeniem na rewitalizowanym terenie byłej KWK Moszczenica w Jastrzębiu-Zdroju.Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013maj 2008 - wrzesień 2010kwota - 3,364 mln zł
Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie-Zdrój, Mszana i GodówFundusz Spójności 2004 - 2011kwota - 28,5 mln euro
Modernizacja i nadbudowa Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastrzębiu-ZdrojuEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013grudzień 2009 - lipiec 2011kwota - 10,736 mln zł
Przebudowa boiska sportowego przy ul. KościelnejEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013wrzesień 2010 - grudzień 2010kwota - 1,544 mln zł
Modernizacja DW 937 w Jastrzębiu-ZdrojuEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013marzec 2010 - sierpień 2011kwota - 5,371 mln zł
Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla miasta Jastrzębie-ZdrójEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013wrzesień 2012 - wrzesień 2013kwota - 10,678 mln zł
Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013czerwiec 2008 - grudzień 2013kwota - 3,026 mln zł
Budowa drogi głównej południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A 1 w Mszanie - etap IIEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013październik 2012 - sierpień 2014kwota - 69,002 mln zł
Rewitalizacja terenów jaru przy ul. TurystycznejEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013maj 2009 -
grudzień 2012
  kwota - 1,601 mln zł
Elektroniczny Obieg Dokumentów w Jastrzębiu-ZdrojuEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013sierpień 2010kwota - 5,4 mln zł
Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie - etap IEuropejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013wrzesień 2009 -
czerwiec 2013
kwota - 42,007 mln zł