RPO WSL 2014-2020

nowe logo

Prezentujemy pozyskane środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

___________________________________________________________________________________________________

 

RPO WSL 2007-2013

beznazwyPrezentujemy pozyskane środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

___________________________________________________________________________________________________

Interreg V-A 2014-2020

Republika Czeska – Polska

czpl uePrezentujemy pozyskane środki unijne z Programu Interreg V-A

Republika Czeska – Polska 2014-2020 PRZEKRACZAMY GRANICE

___________________________________________________________________________________________________

Interreg V-A 2014-2020

Republika Czeska – Polska

Fundusz Mikroprojektów

CZczpl ue

Prezentujemy pozyskane środki unijne z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A

Republika Czeska – Polska 2014-2020 PRZEKRACZAMY GRANICE

za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

___________________________________________________________________________________________________

 

POWT 2007-2013

czplPrezentujemy pozyskane środki unijne z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 PRZEKRACZAMY GRANICE

___________________________________________________________________________________________________

 

POWT 2007-2013

Fundusz Mikroprojektów

CZ

CZPL 2Prezentujemy pozyskane środki unijne z Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

___________________________________________________________________________________________________

POKL 2007-2013

kap
Prezentujemy pozyskane środki unijne z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

___________________________________________________________________________________________________

 

ue  Pozostałe Projekty