Przewodnik po SM

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ
tel. 32 4785 300

ZASTĘPCA KOMENDANTA
tel.  32 4785 111

KIEROWNIK OŚRODKA DYŻURNEGO STRAŻY MIEJSKIEJ
tel. 32 4785 340

INTERWENCJE
bezpłatny – 986
tel. 32 4785 290

SEKRETARIAT
tel. 32 4785 187 lub 32 4785 288
fax.32 4713 757

OSKARŻYCIEL PUBLICZNY
tel. 32 4785 101

KOORDYNATOR DS. PROFILAKTYKI
tel. 32 4785 187

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
tel. 32 4718 488

FOTORADAR I WEZWANIA
tel. 32 4785 162

ZESPÓŁ DZIELNICOWYCH
tel. 32 4785 290