Informacje ogólne:

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
ul. T. Kościuszki 6
40-26 Katowice
Tel.: (32) 209 17 01
Fax: (32) 20916 90
centrum@rcie.katowice.pl
www.rcie.katowice.pl

Regionalne Centrum Informacji Europejskiej
ul. Pułaskiego 4/6
42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 368-42-13
Fax: (34) 368-42-13
rcie@rcie.czest.pl
www.rcie.czest.pl

Punkt Informacyjny Europe Direct
Ul. Słowackiego 17A
43-300 Bielsko-Biała
Tel.: (33) 812 35 20
Fax: (330 812 35 20
europe_direct@bielsko.biala.pl
www.europe-direct.bielsko.pl

Punkt Informacyjny Europe Direct
ul. Kościuszki 6
40-049 Katowice
Tel.: (32) 2091701
Fax: (32) 2091701
europe-direct@europe-direct.katowice.pl
www.europe-direct.katowice.pl

Informacje nt. pomocy dla przedsiębiorców:

Regionalna Instytucja Finansująca
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Wita Stwosza 31
40-042 Katowice
Tel.: (32) 201-40-56
Fax.: (32) 257-95-29
garr@garr.pl
www.garr.pl

Euro-Info Centre
Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
ul. Wita Stwosza 31
40-42 Katowice
Tel.: (32) 257 95 40
Fax: (32) 257 95 29
euroinfo@garr.com.pl

Informacje nt. pomocy dla samorządów:

Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40-32 Katowice
Tel.: (32) 20-77-174
wwzz-ms@katowice.uw.gov.pl

Urząd Marszałkowski
Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Województwa Śląskiego
ul. Ligonia 46
40-37 Katowice
Tel.: (32) 20 78 376
Fax: (32) 25 53 758
fundusze@silesia-region.pl
www.slaskie.pl
Informacje nt. pomocy z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Rybniku
ul. Rudzka 13,
44-200 Rybnik
tel. 032 429 57 73
email: info_rybnik@roefs.pl
www.rybnik.roEFS.pl

Regionalny Ośrodek EFS
Bielskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Cieszyńska 367
43-382 Bielsko-Biała
Tel.: (33 496 02 20,   496 02 00
roszefs@roszefs.bielsko.pl
www.roszefs.bcp.org.pl

Regionalny Ośrodek  EFS
ul. Piotra Skargi 6/203
40-91 Katowice
Tel.: (32) 253 94 20
Fax: (32) 253 94 20
roszefs.most@interia.pl
most-katowice@tlen.pl
www.katowice.roefs.pl

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
ul. Powstańców 41 a
44-300 Katowice
Tel.: (32) 255 43 25
Fax: (32) 255 24 66
www.wup-katowice.pl
Informacje nt. pomocy dla rolnictwa, produkcji rolno-spożywczej, rybołówstwa oraz przetwórstwa ryb:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Śląski Oddział Regionalny
ul. Sobieskiego 7
42-200 Częstochowa
Tel.: (34) 378 28 00

Punkty informacyjne o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Regionalny Punkt Informacyjny o RPO WSL w Katowicach
Katowice, ul. Dąbrowskiego 23
Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
parter, sektor C
czynny od poniedziałku do piątku
od 7.30 do 15.30
tel.: (032) 77 40 172, (032) 77 40 191
mail: punktinformacyjny@silesia-region.pl

Lokalny Punkt Informacyjny o RPO WSL w Częstochowie
Częstochowa, ul. Sobieskiego 7
Placówka Zamiejscowa Urzędu Marszałkowskiego w Częstochowie
pokój nr19
czynny od poniedziałku do piątku
od 7:30 do 15:30
tel.: (034) 378 20 19
mail: rpo-czestochowa@silesia-region.pl

Lokalny Punkt Informacyjny o RPO WSL w Rybniku
Rybnik,  ul. 3 Maja 31
Budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku
I piętro, pokój nr 224
czynny:
od poniedziałku do piątku: od 7:30 do 15:30
tel.: (032) 422 22 53
mail: rpo-rybnik@silesia-region.pl

Lokalny Punkt Informacyjny o RPO WSL w Bielsku-Białej
Budynek Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej
Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
2 piętro, pokój 222
czynny od poniedziałku do piątku
od 8:30 do 15:30
tel.: (033) 81 36 754
mal: rpo-bielsko@silesia-region.pl