Rada Biznesu jest dobrowolnym ciałem doradczym przedstawicieli jastrzębskich przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz świata nauki.

Do kompetencji Rady należy m. in.: inicjowanie działań mających na celu rozwój gospodarczy miasta, współdziałanie przy tworzeniu i realizowaniu strategii rozwoju miasta i opiniowaniu istniejących i nowopowstających programów w zakresie inicjatyw i decyzji Prezydenta w zakresie rozwoju gospodarczego, informowanie o funkcjonowaniu przedsiębiorców, podejmowanie inicjatyw wspierających i działających na rzecz współpracy samorządu z przedsiębiorcami i naukowcami, propagowanie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

Radę Biznesu I kadencji tworzy 23 członków powołanych przez Prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju. Wszyscy członkowie Rady wykonują swoją pracę społecznie. Kadencja Rady trwa trzy lata.

 

Rada biznesu