Aktualny skład Rady Działalności Pożytku Publicznego

Przedstawiciele Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, wskazani przez Prezydenta Miasta
Agnieszka Bazgier Wydział Edukacji,
Ewelina Janiga Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
Joanna Cisek Wydział Polityki Społecznej i Mieszkaniowej,
Magdalena Ostaszewska -Wdowiak Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. rozwiązywania  problemów alkoholowych
 

Przedstawiciele Rady Miasta Jastrzębie- Zdrój, wybrani przez Radę Miasta

Małgorzata Filipowicz
Andrzej Matusiak
 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój, wyłonieni w wyborach

Jadwiga Res- Siudzińska Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej,
Grzegorz Mosoń Klub Pływacki H2O Jastrzębie Zdrój,
Zuzanna Sobczak „Pomocna Dłoń”,
Barbara Hertel Klub Abstynentów „Arka” w Jastrzębiu Zdroju,
Renata Sołtysik Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych i Ich Rodziców „Tęcza”,
Andrzej Kinasiewicz Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Oddział Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju,
Piotr Piotrowicz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Jastrzębie- Zdrój,
Elżbieta Kordiak Towarzystwo „Sprawni Inaczej”,
Weronika Staniszewska-Kopeć „Każde dziecko ma szansę na sukces”,
Monika Folwarczny Fundacja PL,
Marian Górny Towarzystwo Miłośników Ziemi Jastrzębskiej,
Danuta Jarczok Klub Rekreacyjno Sportowy „Jestem Sobą Więc Tańczę” TKKF  w Jastrzębiu- Zdroju.

 

 

Pierwsze Posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Protokół z I posiedzenia

Uchwała Nr 1 – wybór przewodniczącego

Uchwała Nr 2 – wybór wiceprzewodniczacego

Uchwała Nr 3 – wybór sekretarza

 

Drugie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Lista obecności

Protokół

Protokół ze spotkania wraz z uchwałą

 

Trzecie posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego

Protokół z III posiedzenia