flaga

Pozyskane środki unijne

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Punkty informacji europejskiej

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020

Przydatne adresy internetowe

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dostępne programy Unii Europejskiej 2014-2020 – okres programowania 2014-2020 źródło:  www.mir.gov.pl