flaga

Pozyskane środki unijne

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Punkty informacji europejskiej

Centrum Przedsiębiorczości

Przydatne adresy internetowe

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Dostępne programy Unii Europejskiej 2014-2020 – Okres programowania 2014-2020 Źródło:  www.mir.gov.pl