ADRES POCZTOWY

Straż Miejska
Al. Piłsudskiego 60,

44-335 Jastrzębie-Zdrój


Telefon alarmowy: 986

Obowiązkiem Straży Miejskiej (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych) jest ochrona porządku publicznego.

Zgłaszanie interwencji tel. 32 4785 290 e-mail: odsm@um.jastrzebie.pl

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK) tel. 32 471 8488

Komendant 32 478 5300

Zastępca komendanta 32 478 5111

Kierownik Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej 32 478 5340

Zespół Dzielnicowych 32 478 5290

Oskarżyciel publiczny 32 478 5101

Sekretariat 32 478 5288 e-mail: sm@um.jastrzebie.pl


 Ważne informacje

Aktualności

Informator prawny
Przewodnik po straży miejskiej
Zespół interwencyjno patrolowy
Działania prewencyjne
Dzielnicowi SM

Zarządzanie kryzysowe

Struktura organizacyjna

Prezydent miasta przypomina

Historia SM

Okiem obiektywu