strukturaSM

KIEROWNICTWO

Komendant Straży Miejskiej
mgr Grzegorz Osóbka

Kierownik Referatu Ośrodka Dyżurnego Straży Miejskiej
Artur Kijak

Kierownik Referatu ds. Wykroczeń
mgr Dorota Gładecka